Kamera v animovaném filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KAF2 ZK 2 28PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška seznamuje posluchače se specifickými prostředky funkce kamery v animovaném filmu ve smyslu, jak tvůrčím, tak technickém.

Posluchač je po absolvování předmětu schopen odborně komunikovat s pracovníky v postprodukci a kameramanem, které bude využívat při budoucí tvorbě.

Současně přednášky vedou posluchače k lepšímu pochopení práce kameramana, s jehož prací bude v budoucnosti v bezprostředním styku. Pro přípravu scénáře a díla získá znalosti, které tak budou komplementární s možnostmi i omezeními „kamerou“, respektive kvalifikovaně jimi podpoří vizuálního podobu svého filmu.

Forma studia

Výuka je vedena přednáškami s praktickými ukázkami technologií a techniky v animovaného filmu Animation People a na katedře KAT.

Současně je posluchačům ve velké míře umožněno nahlédnout do probíhajícího aktuálního natáčení, nebo jsou pro ně připravovány scény, na nichž je předváděn způsob a možnosti natáčení. Ve velké míře je posluchačům prezentována animovaná tvorba z celého světa s ohledem na různé snímací technologie

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z předmětu „Filmová technika“, základní znalosti o snímání animovaného filmu

Obsah kurzu

1/ Základní fyzikální pojmy ve filmu a opakování některých znalostí z předmětu „Filmová technika“

2 /Technologie různých typů a možností snímaní animovaného filmu s důrazem na „ruční animaci“

3/ Technologický proces realizace a postprodukce animovaného filmu a možnosti zásahu do obrazu během a po natáčení díla.

4/ Osvětlení animovaných scén a základy souvislosti mezi scénografií a „kamerou“ v animovaném díle.

5/ Digitálního snímání s preferencí optického zobrazování.

6/ Kombinované technologie („parciální“ animace v komerčních zakázkách nebo v kombinaci s klasickou kamerovou technologií).

7/ Postprodukce z hlediska z světlotonálního a problematika práce se segmenty obrazu a jejich montáží (práce s vrstvami).

8/ Historické a současné technologie, využití tradičních postupů a možnosti v současné digitální technologii.

9/ Filmové pomůcky a praktické zkušenosti z natáčení realizovaných animovaných děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Znalost velkého množství animovaných filmů včetně novinek, k jejich výtvarnému studijnímu posouzení stačí často vidět i ukázku, viz Isle of Dogs – Wes Anderson

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách

Poznámka

www.stopmotionanimation.com

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů