Kamera v animovaném filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KAF2 ZK 2 28 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška seznamuje posluchače se specifickými prostředky funkce kamery v animovaném filmu ve smyslu, jak tvůrčím, tak technickém.

Posluchač je po absolvování předmětu schopen odborně komunikovat s pracovníky v postprodukci a kameramanem, které bude využívat při budoucí tvorbě.

Současně přednášky vedou posluchače k lepšímu pochopení práce kameramana, s jehož prací bude v budoucnosti v bezprostředním styku. Pro přípravu scénáře a díla získá znalosti, které tak budou komplementární s možnostmi i omezeními „kamerou“, respektive kvalifikovaně jimi podpoří vizuálního podobu svého filmu.

Forma studia

Výuka je vedena přednáškami s praktickými ukázkami technologií a techniky v animovaného filmu Animation People a na katedře KAT.

Současně je posluchačům ve velké míře umožněno nahlédnout do probíhajícího aktuálního natáčení, nebo jsou pro ně připravovány scény, na nichž je předváděn způsob a možnosti natáčení. Ve velké míře je posluchačům prezentována animovaná tvorba z celého světa s ohledem na různé snímací technologie

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti z předmětu „Filmová technika“, základní znalosti o snímání animovaného filmu

Obsah kurzu

1/ Základní fyzikální pojmy ve filmu a opakování některých znalostí z předmětu „Filmová technika“

2 /Technologie různých typů a možností snímaní animovaného filmu s důrazem na „ruční animaci“

3/ Technologický proces realizace a postprodukce animovaného filmu a možnosti zásahu do obrazu během a po natáčení díla.

4/ Osvětlení animovaných scén a základy souvislosti mezi scénografií a „kamerou“ v animovaném díle.

5/ Digitálního snímání s preferencí optického zobrazování.

6/ Kombinované technologie („parciální“ animace v komerčních zakázkách nebo v kombinaci s klasickou kamerovou technologií).

7/ Postprodukce z hlediska z světlotonálního a problematika práce se segmenty obrazu a jejich montáží (práce s vrstvami).

8/ Historické a současné technologie, využití tradičních postupů a možnosti v současné digitální technologii.

9/ Filmové pomůcky a praktické zkušenosti z natáčení realizovaných animovaných děl.

Doporučená nebo povinná literatura

Znalost velkého množství animovaných filmů včetně novinek, k jejich výtvarnému studijnímu posouzení stačí často vidět i ukázku, viz Isle of Dogs – Wes Anderson

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách

Poznámka

www.stopmotionanimation.com

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů