Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309KLB3 ZK 1 6 S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ověřit schopnost postoupit do dalšího ročníku.

Forma studia

Komisionální zkouška

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerekvizity a korekvizity pro tento předmět

Obsah kurzu

Souhrnná kreativní zkouška, kterou student prokazuje, že je schopen postoupit do dalšího ročníku. Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné studijní materiály pro tento předmět

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionální hodnocení výsledků cvičení a aktivity v uplynulém školním roce

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů