Herectví 2 - Herec, prostor, předmět

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HRT2 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se naučí porozumět svému tělu ve vztahu k emoci, k prostoru, k předmětu. Naučí se o těchto pocitech komunikovat. Rozvinou tak svojí kreativitu, zbaví se ostychu a vnitřního sevření. Naučí se lépe pracovat sami se sebou i s cizí osobou, s herci.

Forma studia

seminář a cvičená

Předpoklady a další požadavky

V kurzu se pracuje skupinově, s předem danou kontinuitou. Je tedy nutné, aby se zapsaní studenti skutečně účastnili všech hodin, jinak komplikují průběh i výsledky výuky.

Obsah kurzu

OBSAH KURZU

Budeme se věnovat tělesné akci ve spojení s prostorem.

Následně se budeme zabývat hereckou prací ve vztahu k objektu.

Studenti mají možnost si samotné emoce a jejich tělesný a mimický výraz vyzkoušet a prozkoumat sami na sobě. Později se vzájemně režírují a učí se tak komunikovat své představy o emoci, prostoru a situaci, která z toho vychází.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

90% účast na seminářích

Poznámka

V kurzu se pracuje skupinově, s předem danou kontinuitou. Je tedy nutné, aby se zapsaní studenti skutečně účastnili všech hodin, jinak komplikují průběh i výsledky výuky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů