Rozbory animovaných filmů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309RAFN4 ZK 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Naučí se metodiku rozboru animovaného filmu,

-Aktivně se zúčastňuje diskusí o každém promítaném animovaném filmu,

-přednese během semestru 3 referáty o některém z promítaných filmů,

-vypracuje důkladnou analýzu jednoho z celovečerních animovaných filmů, který byl nominován na Oscara.

Forma studia

řízený dialog, diskuse, analýza animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je systematicky pěstovat a rozvíjet analytické myšlení studentů a průběžně je ověřovat na tvorbě konkrétních rozborů.

Obsah výuky

Předmět je rozdělen do tří částí, z nichž každá má jiný program. Rozbory animovaných filmů 4 jsou zaměřeny na analýzy konkrétních významných nebo strukturálně zajímavých animovaných filmů. Dále jsou v semináře podrobně rozebírány krátké i celovečerní animované filmy, které byly v konkrétním roce nominovány na Oscara, vítězné filmy z Annecy a dalších významných mezinárodních festivalů animovaných filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

V předmětu není zadána žádná povinná nebo doporučená literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné splnění zkoušky je podmíněno vypracováním seminární práce – podrobného rozboru některého z celovečerních animovaných filmů, které byly v konkrétním roce nominovány na Oscara.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů