Dílna (animace a režie) 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DB2 Z 1 28 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky dílny

Student:

●Se umí zamyslet nad schopností diváka, dešifrovat jeho řeč obrazu a být schopen sebereflexe nad reakcemi diváka

●nalézá vizualizovatelné herecké akce a reakce (situace) sloužící důsledně celku

●nalézá nejvhodnější realizační postupy pro ten - který literární scénář

Studijní literatura a studijní pomůcky

●Animované filmy našich renomovaných tvůrců: Barta, Pojar, Švankmajer, Trnka, Zeman

●Světová animovaná tvorba oceňovaných tvůrců i současné filmy

Forma studia

dílna

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Cíl dílny

Cílem je být nápomocen studentovi a pomoci mu vést ho k co nejlepšímu ztvárnění jeho záměru.

Obsah dílny

Student si vybírá pedagoga, který mu povede přípravu a realizaci jeho bakalářského filmu.

Seminář nabízí individuální konzultace uměleckého i praktického rázu nad připravovaným bakalářským filmem. Pedagog se studentem konzultuje scénáristické, výtvarné, režijní zpracování filmu, rozebírá se animatik, technické provedení, produkce i postprodukce filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

●Animované filmy našich renomovaných tvůrců: Barta, Pojar, Švankmajer, Trnka, Zeman

●Světová animovaná tvorba oceňovaných tvůrců i současné filmy

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální diskuse nad vypracovaným storyboardem, animatikem, samotnou animací, práce na dokončování filmu, na postprodukci. Hodnotí se aktivní přístup studenta, jeho zapojení v diskuzi, zapracování námětů vzniklých v diskuzi, systematická práce na zvoleném projektu. Zápočet uděluje vyučující pedagog.

Webová stránka předmětu

Žádná
webová
stránka
neexistuje.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů