English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

doc. MgA. Aurel KLIMT

Email:
aurel.klimt@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • Pixa Libor – 3D počítačová animace v hraném filmu
  • Kim Eun Sue – Dál
  • BcA. Mráz Matěj – Čtyřlístek
  • BcA. Kačerovská Kateřina – Dědeček Vladimír
  • Delgado Laura Victoria – Něco červeného, chlupatého a neostrého
  • BcA. Chwistková Martina – Poutník
Platnost dat k 22. 6. 2018