Dílna (animace a režie) 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DB1 Z 1 24DS česky zimní

Garant předmětu

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Ondřej JAVORA, Aurel KLIMT, Pavel KOUTSKÝ, Michaela PAVLÁTOVÁ, Libor PIXA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky dílny

Konzultace s pedagogem kultivuje a upřesňuje studentův umělecký záměr tak, aby konečný výsledek jeho tvorby byl co nejdokonalejší.

Forma studia

Dialog, diskuse, analýza děl jiných autoru, projekce

Předpoklady a další požadavky

Požadovaný základní předpoklad:

Obsah kurzu

Cíl dílny

Cílem je být nápomocen studentovi a pomoci mu, navést ho k co nejlepšímu ztvárnění jeho záměru, a jeho převedení do filmové řeči, k vytvoření díla s uměleckou kvalitou, které zároveň komunikuje s divákem.

Obsah dílny

Student si vybírá pedagoga, který mu povede přípravu a realizaci jeho bakalářského filmu.

Seminář nabízí individuální konzultace nad připravovaným projektem studentů III. ročníku bakalářského studia katedry animované tvorby.

Náplní dílny jsou diskuze o připravovaném filmu, které mají provokovat a tříbit myšlenky, směřující k co nejlepšímu vystižení záměru. Konzultuje se režijní uchopení námětu, převedení námětu do scénáře, výtvarná stránka, volba animační techniky a způsobu animace, záměr zvukové i střihové skladby. Pedagog se studentem také konzultuje technické řešení výroby, plánuje přípravu, praktické uskutečnění filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

a)Animované filmy našich renomovaných tvůrců: Barta, Pojar, Švankmajer, Trnka, Zeman

b)Světová animovaná tvorba oceňovaných tvůrců i současné filmy

c) VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2 · ilustrace

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální, případně kolektivní diskuse nad námětem, scénářem, vypracovaným storyboardem, animatikem, výtvarnými návrhy. Hodnotí se aktivní přístup studenta, jeho zapojení v diskuzi, předložené návrhy, zapracování námětů vzniklých v diskuzi, systematická práce na zvoleném projektu. Zápočet uděluje vyučující pedagog.

Webová stránka předmětu

Žádná
webová
stránka
neexistuje.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů