Praktika oboru animovaná tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309POA Z 1 16CS česky zimní

Garant předmětu

Michael CARRINGTON

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael CARRINGTON, Aurel KLIMT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Obsah a výsledky výuky

1.den

•přednáška o principech tvorby animovaného filmu a specifika různých animačních technologií, různorodost žánrů a filmové řeči v animovaném filmu.

•ukázky animovaných filmů.

•seznámení s technikou na čtyř animačních pracovištích – kreslený film, ploškový film, loutkový film a pixilace.

•rozdělení do čtyř skupin

•vytvořit krátkou etudu na daném pracovišti včetně bodového nebo jednoduchého obrázkového scénáře (2 hodiny).

  1. den

•vytvořit další tři etudy na zbylých pracovištích po dvou hodinách.

•závěrečná projekce všech etud a společná diskuze.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Pro zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostní požadavky

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem praktik je seznámit studenty s principy realizace animovaného filmu, animační technologií, žánry a filmovou řečí v animovaném filmu.

Obsah a výsledky výuky

1.den

•přednáška o principech tvorby animovaného filmu a specifika různých animačních technologií, různorodost žánrů a filmové řeči v animovaném filmu.

•ukázky animovaných filmů.

•seznámení s technikou na čtyř animačních pracovištích – kreslený film, ploškový film, loutkový film a pixilace.

•rozdělení do čtyř skupin

•vytvořit krátkou etudu na daném pracovišti včetně bodového nebo jednoduchého obrázkového scénáře (2 hodiny).

  1. den

•vytvořit další tři etudy na zbylých pracovištích po dvou hodinách.

•závěrečná projekce všech etud a společná diskuze.

Doporučená nebo povinná literatura

•kompozice „START“ (jak dlouho vidím kontrastní informaci promítnutou jednou padesátinou sekundy)

•záběr na kyvadlo hodin pookénkově (základní princip animace)

•K. Bronzit „NA KRAJI ZEMĚ“ - film (plochý realismus)

•SKI JUMPING PAIRS - Richiro Mashima - film zdařilá mystifikace

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje docházku a aktivní účast.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů