Tisk studijního plánu

Studijní plán Střihová skladba - bakalář_2021

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
306BAF Bakalářský film KSS
Z-8-200CS+20DS
8
306DS* Dílna střihové skladby
Z-2-3T+20CS
Z-2-3T+20CS
Z-2-3T+20CS
Z-2-3T+20CS
8
306RSS* Dílna střihové skladby 1. ročníku
Z-2-3DT
Z-2-3DT
4
306KLA* Klauzurní zkouška
ZK-1-12CS
ZK-1-12CS
2
Minimální počet kreditů 22
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
306ATS Asistence pro 2. ročník - Televizní střih záznamu
Z-1-26S
1
306AZS Asistence pro 3. ročník: Živý střih - malá hudební skupina
Z-1-4CS
1
306AFL Autorský film 1. ročníku KSS
Z-3-100CS
3
306BPR* Bakalářská pedagogická praxe
Z-1-26S
Z-1-26S
2
306DP Dokumentární portét
Z-5-100CS
5
306DZ* Dramaturgie zvuku
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
306ESK Elementární skladebné cvičení
Z-4-80CS
4
306EEM1 European Editing Masterclass 1
Z-4-80CS+12DS
Z-4-80CS+12DS
Z-4-80CS+12DS
Z-4-80CS+12DS
Z-4-80CS+12DS
Z-4-80CS+12DS
4
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
306FTS Fotoscénář
Z-2-36CS
2
306GFJ* Gramatika filmového jazyka
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
306HPK* Hostování na projekcích klauzur
Z-1-16CS
Z-1-16CS
Z-1-16CS
3
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1
Z-2-2PT
2
306KSO* Katederní soustředění v Poněšicích
Z-2-12PS+24SS
Z-2-12PS+24SS
Z-2-12PS+24SS
6
306KDBC* Konzultační dílna 2.ročníku
Z-1-3DT
Z-1-3DT
2
306NEA* Non-linear editing/Avid Media Composer
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
306OSE* Oborový seminář
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
Z-1-26S
6
306OKP* Obraz v klidu, obraz v pohybu
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
305PTP Postupy a technologie obrazové postprodukce
Z-1-2T
1
306PD* Praktická dramaturgie
Z-1-26SS
ZK-2-26SS
3
306SP* Seminář k diplomové práci
Z-1-12SS
Z-2-24SS
Z-2-12S
5
306SPC* Společná cvičení
Z-6-120CS+36DS
Z-6-120CS+36DS
Z-6-120CS+36DS
18
306SAC Střih atelierového cvičení - Avid
Z-1-40CS
1
306SZV Střihová skladba zvuku
ZK-1-16S
1
306TPZS Technologie přípravy materiálu pro zvukové studio
Z-1-12SS
1
306TSF Technologie střihu 16 a 35 mm
Z-1-12S
1
306TSS* Teorie střihové skladby
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
6
306TVC TV seznamovací cvičení - živý střih
Z-2-2PS+20CS
2
306ZSM Živý střih: malá hudební skupina
Z-3-68CS
3
306ZTV Živý střih: TV cvičení pro 1. ročník
Z-2-
2
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
Minimální počet kreditů 123
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
306PVA_B Povinně volitelné A Bc_KSS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
306PVBD Dějiny kultury_KSS V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 0)
5
306PVBS Spektrum audiovize_KSS V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
306PVBZ Základy střihové skladby V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů (maximálně 0)
8
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 26
Volitelné předměty
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
306MOD_2021 Moduly KSS
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 179
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 1
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Dílna střihové skladby 1. ročníku 1 (306RSS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1. ročníku 2 (306RSS2) PZ Absolventským výkonem
European Editing Masterclass 1 (306EEM1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 1 (306DS1) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 2 (306DS2) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 3 (306DS3) PZ Absolventským výkonem
Dílna střihové skladby 4 (306DS4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 1 (306SP1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k diplomové práci 3 (306SP3) ZT Bakalářskou prací
Klauzurní zkouška 1 (306KLA1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (306KLA2) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci 2 (306SP2) ZT Bakalářskou prací
Bakalářský film KSS (306BAF) PZ Absolventským výkonem
Gramatika filmového jazyka 1 (306GFJ1) ZT Praktická dramaturgie a naratologie (S306BPD)
Gramatika filmového jazyka 2 (306GFJ2) ZT
Praktická dramaturgie 1 (306PD1) ZT
Střihová skladba - Guest Lecture 1 (306SSG1) ZT
Moc obrazu, obraz moci 1 (373MOM1) ZT Teorie střihové skladby (S306BTS)
Moc obrazu, obraz moci 2 (373MOM2) ZT
Teorie střihové skladby 1 (306TSS1) ZT
Teorie střihové skladby 2 (306TSS2) ZT
Teorie střihové skladby 3 (306TSS3) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 (303ZAS1) ZT
Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 (303ZAS2) ZT
Kapitoly z dějin střihové skladby 1 (306KDSS1) ZT Dějiny filmu z hlediska střihové skladby (S306BDFS)
Kapitoly z dějin střihové skladby 2 (306KDSS2) ZT