Povinně volitelné A Bc_KSS

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
306KDSS2 Kapitoly z dějin střihové skladby 2
 
česky Z 2 2PT Předmět není vypsán
373MOM1 Moc obrazu, obraz moci 1 česky St
16:30–18:05
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T
373MOM2 Moc obrazu, obraz moci 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
306SSG1 Střihová skladba - Guest Lecture 1 česky Z 4 12SS+80CS Z 4 12SS+80CS
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2ST
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2
 
česky ZK 2 2ST Předmět není vypsán