RNDr. MgA. Alice RŮŽIČKOVÁ

Email:
alice.ruzickova@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
 • Všetečková Helena – Vladimír Rula, kníže insitního filmu
 • Bagdasarova Jaroslava – OCP PRAHA 2007
 • MgA. Culková Andrea – Fragmenty příběhu komenia
 • MgA. Culková Andrea – Lise Forell - sem fronteiras
 • BcA. Bláhovec Bohdan – Filmové fejetony Václava Táborského
 • BcA. Bláhovec Bohdan – O domě
 • Železná Hana – Auto - bio - graf
 • Šimíková Tereza – Územní plán
 • BcA. Přibylová Květoslava – "Light-motiv" v českém dokumentárním a vědecko-populárním filmu
 • BcA. Reichová Tereza – Manuál na výrobu teroristy
 • BcA. Abramjan Andran – Mystifikace účinkujících v dokumentárním filmu
 • BcA. Rendl Jan – Devatenáct čísel Josefa Toufara
 • BcA. Maletzová Soňa – Božena
 • BcA. Maletzová Soňa – Hudobné dokumenty Anglo-americkej scény
 • BcA. Sobotová Pavla – Participační modus v rodinném (auto)potrétu
 • MgA. Pecháčková Marika – Holčičí povídání
 • MgA. Rendl Jan – Jedenáct tváří Jana Gogoly ml.
 • MgA. Maletzová Soňa – Súčasné tendencie tvorby hudobného dokumentu na Slovensku
 • MgA. Sobotová Pavla – Filmař pedagogem aneb praktický sborník pedagogických přístupů a postupů.
 • BcA. Ševčíková Martina – Feministická audiovize: My, ženy, umělkyně
 • BcA. Košař Lumír – PROMISED LANDS: Dokumentární tvorba Susan Sontagové v odrazu její esejistické tvorby
 • MgA. Přibylová Květoslava – Krabice plná světla
 • MgA. Nováková Hana – Laudato si
 • BcA. Košař Lumír – Sousedky
 • BcA. Ševčíková Martina – Žena-Růže-Píseň-Kost
 • BcA. Hasalík Petr – Vrstvy barrandovských teras
 • MgA. Slezáková Šárka – Smrt na kutnohorské pláži
 • MgA. Nováková Hana – Přírodovědný dokument jaký není a měl by být