English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru dokumentární tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POD Z 1 24/S česky zimní
Garant předmětu:
Rudolf ADLER, Jan GOGOLA, Vít JANEČEK, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Rudolf ADLER, Jan GOGOLA, Vít JANEČEK, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Forma studia:

Pedagog, případně některý student vyššího ročníku vysvětlí studentům prvního ročníku technické parametry kamer a odejdou do terénu, kde pedagog nachází filmovatelné scény a studenti je natáčejí.

Poté se po dvojicích nebo trojicích rozejdou a natáčejí sami svá vlastní témata; odpoledne natočený materiál s pedagogem konzultují. Další den studenti znovu nátáčejí, aby získali pro své vyprávění doplňující záběry.

V druhé části(ve fázi střihu) pedagog Katedry dokumentární tvorby spolu se studentem magisterského ročníku katedry dokumentární tvoby řídí dokončení filmů (střihá se většinou 2 dny). Zhotovené filmy jsou po nějaké době na společné projekci předvedeny a tak většina studentů z různých kateder včetně produkce, kamery, dramaturgie, fotografie etc. vytvoří svůj film. Je to důležitá zkušenost pro další spolupráci studentů ve štábech, řízených studujícími režiséry.

Předpoklady a další požadavky:

Předpokladem je účast na Soustředění v Poněšicích pro 1. ročníky.

Obsah kurzu:

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Pedagogické vedení: Karel Vachek, Rudolf Adler, Jan Gogola, Miroslav Janek, Vít Klusák, Martin Mareček, Helena Třeštíková, Alice Růžičková, Martin Řezníček (+ studenti magisterského stupně KDT, kteří asistují při zaučení do práce s kamerou a ve střižně Avid č. 212 na KDT)

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: promyslet si nosný námět na krátkou reportáž

Rozsah: 2 x 2 dny (natočení materiálu v terénu a vlastní střih reportáže na KDT)

Místo a čas konání + průběh:

Praktikum proběhne ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik):

a)natáčení reportáže na miniDV

- čtvrtek - sraz v 9h na vrátnici ve Studiu FAMU v Klimentské 4, kde proběhne úvod a převzetí kamer ve 3. patře u paní Noskové; dále praktikum pokračuje podle pokynů vedoucího pedagoga (společná komentovaná vycházka s pedagogem na místo natáčení - nádraží, tržnice, metro, apod. - po krátké obhlídce natočí každý student maximálně 15 minut záběrů situací podle na místě zvoleného konceptu, během dne možnost průběžné konzultace natočeného materiálu na KDT - maximálně do 17 hodin); po návratu do učebny 211 KDT dramaturgické vyhodnocení

- pátek - od 9h v učebně 211 KDT zpětný rozbor natočeného materiálu, možnost dotočení chybějících záběrů, příprava osnovy pro střižnu (vrácení kamer zpět do Studia FAMU buď v pátek do 14:30h nebo nejpozději v pondělí do 9:00h)

b)střih reportáže ve střižně Avid DV Xpress

- čtvrtek, pátek (případně sobota, neděle) - od 9h ve střižně AVID v místnosti č. 212 na KDT sestřih 5-10 minutové reportáže pod vedením pedagoga KDT

Atestace: zápočet bude udělen po předvedení dokončené reportáže

Doporučená nebo povinná literatura:

Žádné povinné vzdělávací složky.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivita během praktik a vypracování dokumentárního krátkého filmu (sekvence dokumentárního filmu)

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Praktika jsou určena pro studenty všech studijních oborů, byť režii dokumentárních filmů nikdy vykonávat nebudou, ale snáze pochopí svou roli spolupracovníka na filmu.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018