Praktika oboru dokumentární tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POD Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Promyslet si nosný námět na krátkou reportáž.

Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou.

Obsah kurzu

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Pedagogické vedení: Karel Vachek, Rudolf Adler, Vít Janeček, Miroslav Janek, Vít Klusák, Martin Mareček, Helena Třeštíková, Alice Růžičková, Martin Řezníček (+ studenti magisterského stupně KDT, kteří asistují ve střižně Avid č. 212 na KDT)

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: Promyslet si nosný námět na krátkou reportáž. Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou.

Rozsah: 2 x 2 dny (natočení materiálu v terénu a vlastní střih reportáže na KDT)

Místo a čas konání + průběh:

Praktikum proběhne ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik):

a)natáčení reportáže na miniDV

Ve čtvrtek v 9:30h na KDT FAMU v učebně 211 proběhne úvod k praktiku. /Student KP vyzvedne všechny digitální kamery v oddělení digitální a pohybové techniky Studia FAMU u Lubomíra Michálka (728 661 838) a donese je před natáčení na KDT; vrácení techniky vždy v pondělí do 10h./

Ve čtvrtek komentovaná vycházka s pedagogem na místo natáčení (pokud není určeno jinak); po krátké obhlídce natočí každý student maximálně 15 minut záběrů situací podle na místě zvoleného konceptu, během dne možnost průběžné konzultace natočeného materiálu na KDT maximálně do 17 hodin; po návratu do učebny KDT 211 dramaturgické vyhodnocení.

V pátek od 9:30h v učebně 211 KDT rozbor natočeného materiálu, možnost dotočení chybějících záběrů, příprava osnovy pro střižnu.

b)střih reportáže ve střižně Avid DV Xpress

Atestace: Zápočet za praktikum je uděleno po odevzdání definitivní reportáže pedagogovi KDT, který praktikum vedl. Nejpozději však do konce zkušebního období zimního semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

účast při natáčení a střihu praktik, dokončený a odevzdaný film

Poznámka

Produkčně má praktika na starosti - Alena Prokopová (234 244 416, 736 677 772, ala.prokopova@studiofamu.cz).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů