Praktika oboru dokumentární tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POD Z 1 24S česky zimní

Garant předmětu

Rudolf ADLER, Vít JANEČEK, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Vít JANEČEK, Miroslav JANEK, Vít KLUSÁK, Martin MAREČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Helena TŘEŠTÍKOVÁ, Karel VACHEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Promyslet si nosný námět na krátkou reportáž.

Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou.

Obsah kurzu

Cíl praktika: Nechat každého studenta zimního semestru 1. ročníku FAMU zakusit bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

Pedagogické vedení: Karel Vachek, Rudolf Adler, Vít Janeček, Miroslav Janek, Vít Klusák, Martin Mareček, Helena Třeštíková, Alice Růžičková, Martin Řezníček (+ studenti magisterského stupně KDT, kteří asistují ve střižně Avid č. 212 na KDT)

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: Promyslet si nosný námět na krátkou reportáž. Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou.

Rozsah: 2 x 2 dny (natočení materiálu v terénu a vlastní střih reportáže na KDT)

Místo a čas konání + průběh:

Praktikum proběhne ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik):

a)natáčení reportáže na miniDV

Ve čtvrtek v 9:30h na KDT FAMU v učebně 211 proběhne úvod k praktiku. /Student KP vyzvedne všechny digitální kamery v oddělení digitální a pohybové techniky Studia FAMU u Lubomíra Michálka (728 661 838) a donese je před natáčení na KDT; vrácení techniky vždy v pondělí do 10h./

Ve čtvrtek komentovaná vycházka s pedagogem na místo natáčení (pokud není určeno jinak); po krátké obhlídce natočí každý student maximálně 15 minut záběrů situací podle na místě zvoleného konceptu, během dne možnost průběžné konzultace natočeného materiálu na KDT maximálně do 17 hodin; po návratu do učebny KDT 211 dramaturgické vyhodnocení.

V pátek od 9:30h v učebně 211 KDT rozbor natočeného materiálu, možnost dotočení chybějících záběrů, příprava osnovy pro střižnu.

b)střih reportáže ve střižně Avid DV Xpress

Atestace: Zápočet za praktikum je uděleno po odevzdání definitivní reportáže pedagogovi KDT, který praktikum vedl. Nejpozději však do konce zkušebního období zimního semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

účast při natáčení a střihu praktik, dokončený a odevzdaný film

Poznámka

Produkčně má praktika na starosti - Alena Prokopová (234 244 416, 736 677 772, ala.prokopova@studiofamu.cz).

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů