Praktika oboru dokumentární tvorba

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POD zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin MAREČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Rudolf ADLER, Jindřich Andrš, Tomáš BOJAR, Lukáš KOKEŠ, Lucie KRÁLOVÁ, Martin MAREČEK, Tereza REICHOVÁ, Alice RŮŽIČKOVÁ, Martin ŘEZNÍČEK, Jan ŠÍPEK

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Praktické cvičení. Cílem předmětu je výcvik k fascinaci realitou – nechat nahlédnout všem studentům 1. ročníku FAMU úskalí a možnosti dokumentaristické profese.

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum – promyslet si nosný námět na krátkou reportáž. Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou. Rozsah: 2 x 2 dny (natočení materiálu v terénu a vlastní střih reportáže na KDT).

Místo a čas konání + průběh:

Praktikum proběhne ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik):

a)natáčení reportáže na miniDV:

oVe čtvrtek v 9:30 h na KDT FAMU v učebně 211 proběhne úvod k praktiku. /Student KP vyzvedne všechny digitální kamery v oddělení digitální a pohybové techniky Studia FAMU u Lubomíra Michálka a donese je před natáčení na KDT; vrácení techniky vždy v pondělí do 10h./

oVe čtvrtek komentovaná vycházka s pedagogem na místo natáčení (pokud není určeno jinak); po krátké obhlídce natočí každý student maximálně 15 minut záběrů situací podle na místě zvoleného konceptu, během dne možnost průběžné konzultace natočeného materiálu na KDT maximálně do 17 hodin; po návratu do učebny KDT 211 dramaturgické vyhodnocení.

oV pátek od 9:30h v učebně 211 KDT rozbor natočeného materiálu, možnost dotočení chybějících záběrů, příprava osnovy pro střižnu.

b)střih reportáže ve střižně Avid DV Xpress:

očtvrtek, pátek – od 9:30h ve střižně AVID v místnosti č. 212 na KDT sestřih 3-7 minutové reportáže pod vedením pedagoga KDT a za asistence studenta KDT.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti všech oborů 1. ročníku FAMU zakusí bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

•Studenti samostatně realizují 3-7 minutovou reportáž pod vedením pedagoga KDT a asistence studenta KDT.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast na Praktiku – při natáčení i střihu reportáže (50 %)

•dokončená a včas odevzdaná reportáž pedagogovi, který praktikum vedl (50 %)

Poznámka

Produkčně má praktika na starosti - Lenka Medová (234 244 443, 774 243 523, lenka.medova@studiofamu.cz).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů