Praktika oboru dokumentární tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303POD zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu a tematické okruhy:

Praktické cvičení. Cílem předmětu je výcvik k fascinaci realitou – nechat nahlédnout všem studentům 1. ročníku FAMU úskalí a možnosti dokumentaristické profese.

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum – promyslet si nosný námět na krátkou reportáž. Pokud mají studenti vlastní kameru, mohou ji vzít s sebou. Rozsah: 2 x 2 dny (natočení materiálu v terénu a vlastní střih reportáže na KDT).

Místo a čas konání + průběh:

Praktikum proběhne ve dvou fázích, následujících po sobě zpravidla s týdenním odstupem (viz rozvrhy praktik):

a)natáčení reportáže na miniDV:

oVe čtvrtek v 9:30 h na KDT FAMU v učebně 211 proběhne úvod k praktiku. /Student KP vyzvedne všechny digitální kamery v oddělení digitální a pohybové techniky Studia FAMU u Lubomíra Michálka a donese je před natáčení na KDT; vrácení techniky vždy v pondělí do 10h./

oVe čtvrtek komentovaná vycházka s pedagogem na místo natáčení (pokud není určeno jinak); po krátké obhlídce natočí každý student maximálně 15 minut záběrů situací podle na místě zvoleného konceptu, během dne možnost průběžné konzultace natočeného materiálu na KDT maximálně do 17 hodin; po návratu do učebny KDT 211 dramaturgické vyhodnocení.

oV pátek od 9:30h v učebně 211 KDT rozbor natočeného materiálu, možnost dotočení chybějících záběrů, příprava osnovy pro střižnu.

b)střih reportáže ve střižně Avid DV Xpress:

očtvrtek, pátek – od 9:30h ve střižně AVID v místnosti č. 212 na KDT sestřih 3-7 minutové reportáže pod vedením pedagoga KDT a za asistence studenta KDT.

Výsledky učení

Výsledky učení:

•Studenti všech oborů 1. ročníku FAMU zakusí bazální zkušenost při natáčení dokumentární reportáže = praktický výcvik k fascinaci realitou.

•Studenti samostatně realizují 3-7 minutovou reportáž pod vedením pedagoga KDT a asistence studenta KDT.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Doporučená literatura:

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

Hodnoticí metody a kritéria

•100% účast na Praktiku – při natáčení i střihu reportáže (50 %)

•dokončená a včas odevzdaná reportáž pedagogovi, který praktikum vedl (50 %)

Poznámka

Produkčně má praktika na starosti - Lenka Medová (234 244 443, 774 243 523, lenka.medova@studiofamu.cz).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů