Tisk

Katedra dokumentární tvorby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
303ADS1 Analýzy děl světového dokumentu 1 česky Z 1 12S
303ADS2 Analýzy děl světového dokumentu 2 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
ZK 1 12S
303ADK Asijská dokumentární kinematografie česky Čt
14:00–15:35
Učebna KDT 217
ZK 2 10PS
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu česky Z 6 150P Z 6 150P
303ARE Autorská reportáž - 16mm česky Z 4
303AAF Autorský absolventský film česky Z 20
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm česky Z 10
303AUPO Autorský portrét - 16mm česky Z 6
303BP Bakalářská pedagogická praxe česky Z 2 20S
303DJ1 Dialogické jednání 1
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
303DJ2 Dialogické jednání 2
 
česky Z 1 18S Předmět není vypsán
303MDOKI Dok.incubator zblízka česky viz detail Z 2 6S
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Z 2 3T
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Z 2 3T
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Z 2 3T
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Z 2 3T
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Z 2 3T
303DRM1 Dokumentární film - reflexe a metody 1 česky ZK 3 18S
303DRM2 Dokumentární film - reflexe a metody 2 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 18S
303DF1 Dokumentární fotografie 1 česky Z 1 2T
303DF2 Dokumentární fotografie 2 česky Po
15:40–17:15
Učebna KDT 217
Z 1 2T
303DRAS1 Dramaturgický seminář 1 česky Z 1 18S
303DRAS10 Dramaturgický seminář 10 česky St
09:50–12:15
Sborovna KDT 211
Z 1 18S
303DRAS2 Dramaturgický seminář 2 česky Z 1 18S
303DRAS3 Dramaturgický seminář 3 česky Z 1 18S
303DRAS4 Dramaturgický seminář 4 česky St
18:10–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 18S
303DRAS5 Dramaturgický seminář 5 česky Z 1 18S
303DRAS6 Dramaturgický seminář 6 česky St
15:40–18:05
Sborovna KDT 211
Z 1 18S
303DRAS7 Dramaturgický seminář 7 česky Z 1 18S
303DRAS8 Dramaturgický seminář 8 česky St
09:50–12:15
Sborovna KDT 211
Z 1 18S
303DRAS9 Dramaturgický seminář 9 česky Z 1 18S
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2
 
česky ZK 3 4T Předmět není vypsán
303MDMY Dějiny myšlení česky viz detail Z 2 12S
303MEXO Ex Oriente Film Workshop
 
anglicky, česky Z 1 6S Předmět není vypsán
303MEOFW Ex Oriente Film Workshop 2020 anglicky Z 3 12S
303MEOFF Ex Oriente Film a East Doc Forum 2021 anglicky
Z 2 8S
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16S
303FIBA Filmová báseň česky Z 10
303MFIHE Filmové herectví česky Z 1 6SS
303MFDPS Financování debutu – první spolupráce režiséra a producenta česky viz detail Z 2 10S
303FOC1 Fotografické cvičení 1 česky Z 1
303FOC2 Fotografické cvičení 2 česky Z 1
303HDTB Hostující dílna: Tomáš Bojar česky Z 4 21S
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 2 18S
303KZK1 Klauzurní zkouška 1 česky ZK 1 16S
303KZK2 Klauzurní zkouška 2 česky ZK 1 16S
303KZK3 Klauzurní zkouška 3 česky ZK 1 16S
303KZK4 Klauzurní zkouška 4 česky ZK 1 16S
303KZK5 Klauzurní zkouška 5 česky ZK 1 16S
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9S
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Z 1 9S
303MKUNG Kung-fu příkazového řádku česky Z 2 14S
303LET Letopis česky Z 3
303MOJIH MFDF Ji.hlava 2020 online anglicky, česky Z 3 20S
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží) česky Z 3
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky Z 1 18S
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky Z 1 18S
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2T
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Z 1 2T
303PA Pedagogická asistence KDT česky Z 1 4S Z 1 4S
303PP Pedagogická praxe KDT česky Z 5 20S
303P2 Pitching 2
 
anglicky Z 2 28SS Předmět není vypsán
303MPPD Pitching pro dokumentaristy anglicky, česky viz detail Z 2 12S
303POPR Postup práce česky Z 2
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba česky Z 1 24S
303MFDV Praktika z filmové a dramatické výchovy česky Z 3 10S
303MEDP Procházka East Doc Platformou anglicky, česky 16:00–18:00
Z 1 8S
303PRAD Právo pro dokumentaristy
 
česky Z 2 12S Předmět není vypsán
303MPPZJ Přímý přenos živě - MDFD Ji.hlava česky Z 1 10S
303MPONA Příprava a organizace natáčení v ateliéru anglicky, česky Z 1 3S
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu česky Z 2 24S
303RD Radiodokument česky ZK 10
303RDV1 Realizační dílna 1 česky Z 1 18S
303RDI1 Realizační dílna 1. ročníku 1 česky Z 2 4T
303RDI2 Realizační dílna 1. ročníku 2 česky Út
10:40–13:55
Sborovna KDT 211
Z 2 4T
303RDV2 Realizační dílna 2 česky viz detail Z 1 18S
303RDV3 Realizační dílna 3 česky Z 1 18S
303RDV4 Realizační dílna 4 česky viz detail Z 1 18S
303RDV5 Realizační dílna 5 česky Z 1 18S
303RDV6 Realizační dílna 6 česky viz detail Z 1 18S
303RDV7 Realizační dílna 7 česky Z 1 18S
303RDV8 Realizační dílna 8 česky viz detail Z 1 18S
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu
 
česky Z 2 16S Předmět není vypsán
303MRRM Rob Rombout Masterclass: Sound Before Image anglicky Z 1 7S
303BCT1 Seminář k bakalářské teoretické práci 1 česky Z 1 9S
303BCT2 Seminář k bakalářské teoretické práci 2 česky Z 1 9S
303MGT1 Seminář k magisterské teoretické práci 1 česky Z 1 9S
303MGT2 Seminář k magisterské teoretické práci 2 česky Z 1 9S
303MSTP Seminář tvůrčího psaní – Média a dokument 2020 anglicky, česky Z 4 29S
303SINK Situace natáčení a komunikace na place česky Z 2 16S
303SOU1 Soustředění KDT v Poněšicích 1 česky
Z 1 4/D
303SOU2 Soustředění KDT v Poněšicích 2 česky
Z 1 4/D
303SOU3 Soustředění KDT v Poněšicích 3 česky
Z 1 4/D
303SOU4 Soustředění KDT v Poněšicích 4 česky
Z 1 4/D
303SOU5 Soustředění KDT v Poněšicích 5 česky
Z 1 4/D
303SZDF1 Současný zahraniční dokumentární film 1 česky Z 2 3T
303SZDF2 Současný zahraniční dokumentární film 2 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303SZDF3 Současný zahraniční dokumentární film 3 česky Z 2 3T
303SZDF4 Současný zahraniční dokumentární film 4 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3T
303SZDFI5 Současný zahraniční dokumentární film 5 česky Z 3 3T
303SZDFI6 Současný zahraniční dokumentární film 6 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 3 3T
303SZDFI7 Současný zahraniční dokumentární film 7 česky Z 3 3T
303SZDFI8 Současný zahraniční dokumentární film 8 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 3 3T
303SKF Stereotyp v koloniálním filmu česky Čt
14:00–15:35
Učebna KDT 217
ZK 2 10PS
303TVC TV seznamovací cvičení česky Z 1
303CTEX Televizní experiment anglicky, česky Z 5 150CS
303MTSFT Televizní seriálová tvorba optikou feministických teorií česky Z 3 14S
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 5S
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2T
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2T
303VPP1 Vývoj a prezentace projektu 1 česky viz detail Z 1 8S
303VPP2 Vývoj a prezentace projektu 2 česky viz detail Z 2 8S
303VPP3 Vývoj a prezentace projektu 3 česky viz detail Z 3 8S
303VPP4 Vývoj a prezentace projektu 4 česky viz detail Z 1 8S
303VPP5 Vývoj a prezentace projektu 5 česky viz detail Z 4 8S
303MVPF Vědecko-populární film v českých zemích
 
česky Z 2 2/D Předmět není vypsán
303MWCPH Workshop na festivalu CPH:DOX anglicky, česky
Z 5 40S
303ZC Zvukové cvičení česky Út
10:40–13:05
Sborovna KDT 211
Z 1
303MZAB Záběrování s Vítem Klusákem česky Z 3 20S
303ZK Základy kamery česky Z 1 12S
303MZOM Základy organizace materiálu ve střižně
 
česky Předmět není vypsán
303ZP Základy produkce česky viz detail Z 1 9S
303ZS1 Základy střihu 1 česky Z 1 8S
303ZS2 Základy střihu 2 česky Po
10:40–13:05
Střižna avid KDT 212
Z 1 12S
303ZZ Základy zvuku česky Po
13:10–15:35
Seminárka KZT
Z 1 9S
303CDS1 Český dokumentární film po roce 1989 1 česky Z 1 12S
303CDS2 Český dokumentární film po roce 1989 2 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
Z 1 12S
303CDS3 Český dokumentární film po roce 1989 3 česky Z 1 12S
303CDS4 Český dokumentární film po roce 1989 4 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
Z 1 12S
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2T
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2T