Tisk

Katedra dokumentární tvorby

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
303AFTM Analýza filmu z hlediska tvůrčí metody
 
česky Z 2 15SS zimní Předmět není vypsán
303ADS1 Analýzy děl světového dokumentu 1 česky Z 1 12SS zimní
303ADS2 Analýzy děl světového dokumentu 2 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
ZK 1 12SS letní
303ADS3 Analýzy děl světového dokumentu 3 česky Z 1 12SS zimní
303ADS4 Analýzy děl světového dokumentu 4 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
ZK 1 12SS letní
303ASPR Asistentská praxe v divadle/filmu/TV/festivalu česky Z 6 150SS zimní i letní
303ARE Autorská reportáž - 16mm česky Z 4 120CS letní
303AAF Autorský absolventský film česky Z 20 600CS letní
303AUAF1 Autorský absolventský film 1 česky Z 5 150CS letní
303AUAF2 Autorský absolventský film 2 česky Z 5 150CS zimní
303AUAF3 Autorský absolventský film 3 česky Z 15 450CS letní
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm česky Z 10 300CS letní
303AUPO Autorský portrét - 16mm česky Z 6 180CS letní
303BP Bakalářská pedagogická praxe česky Z 2 20SS zimní
303MBRKO Budování režijní kondice česky 10:00–16:00
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 6SS zimní
303DJ1 Dialogické jednání 1 česky Z 1 18SS zimní
303DJ2 Dialogické jednání 2 česky Po
09:50–12:15
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 18SS letní
303MDOKI Dok.incubator zblízka anglicky, česky viz detail Z 2 6SS letní
303DOKS1 Dokumentaristický seminář 1 česky Z 2 4ST zimní
303DOKS10 Dokumentaristický seminář 10 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 4ST letní
303DOKS2 Dokumentaristický seminář 2 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 4ST letní
303DOKS3 Dokumentaristický seminář 3 česky Z 2 4ST zimní
303DOKS4 Dokumentaristický seminář 4 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 4ST letní
303DOKS5 Dokumentaristický seminář 5 česky Z 2 4ST zimní
303DOKS6 Dokumentaristický seminář 6 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 4ST letní
303DOKS7 Dokumentaristický seminář 7 česky Z 2 4ST zimní
303DOKS8 Dokumentaristický seminář 8 česky Út
16:30–18:55
Učebna KDT 217
Z 2 4ST letní
303DOKS9 Dokumentaristický seminář 9 česky Z 2 4ST zimní
303DRM1 Dokumentární film - reflexe a metody 1
 
česky ZK 3 18PS zimní Předmět není vypsán
303DRM2 Dokumentární film - reflexe a metody 2
 
česky ZK 3 18PS letní Předmět není vypsán
303DF1 Dokumentární fotografie 1 česky Z 1 2ST zimní
303DF2 Dokumentární fotografie 2 česky Po
14:00–16:25
Učebna KDT 217
Z 1 2ST letní
303DRAS1 Dramaturgický seminář 1 česky Z 1 18SS zimní
303DRAS10 Dramaturgický seminář 10 česky St
09:50–12:15
Sborovna KDT 211
Z 1 18SS letní
303DRAS2 Dramaturgický seminář 2 česky Út
14:00–16:25
Sborovna KDT 211
Z 1 18SS letní
303DRAS3 Dramaturgický seminář 3 česky Z 1 18SS zimní
303DRAS4 Dramaturgický seminář 4 česky St
18:10–20:35
Sborovna KDT 211
Z 1 18SS letní
303DRAS5 Dramaturgický seminář 5 česky Z 1 18SS zimní
303DRAS6 Dramaturgický seminář 6 česky St
15:40–18:05
Sborovna KDT 211
Z 1 18SS letní
303DRAS7 Dramaturgický seminář 7 česky Z 1 18SS zimní
303DRAS8 Dramaturgický seminář 8 česky St
09:50–12:15
Sborovna KDT 211
Z 1 18SS letní
303DRAS9 Dramaturgický seminář 9 česky Z 1 18SS zimní
303DSTV Dramaturgie střihové skladby Televizního experimentu česky Čt
13:10–15:35
Učebna KDT 217
Z 1 18SS letní
303DDF1 Dějiny dokumentárního filmu 1 česky ZK 3 4PT zimní
303DDF2 Dějiny dokumentárního filmu 2 česky St
14:50–18:05
Učebna KDT 217
ZK 3 4PT letní
303METZN Etika v dokumentárním filmu: Jak zpřítomnit nepřítomné česky Z 1 8S zimní
303MEXOR Ex Oriente Film a East Doc Forum anglicky
Z 2 8SS letní
303MFEJS Festival Jeden svět anglicky, česky viz detail Z 1 6SS letní
303MJIH Festival MFDF Ji.hlava anglicky, česky Z 1 10SS zimní
303FS Festivalové strategie a základy know-how film industry česky St
13:10–14:45
Učebna KDT 217
Z 2 16SS letní
303FIBA Filmová báseň česky Z 10 300CS letní
303FIBN Filmová báseň česky Z 5 150CS letní
303MFIHE Filmové herectví
 
česky Z 1 6SS zimní Předmět není vypsán
303FOC1 Fotografické cvičení 1 česky Z 1 30CS zimní
303FOC2 Fotografické cvičení 2 česky Z 1 30CS letní
303MHEPK Herectví před kamerou česky Z 1 6SS zimní
303HDSL Hostující dílna: Sergei Loznitsa anglicky Z 4 30SS zimní
303INP Investigativní postupy a dokumentární film česky Z 2 18SS zimní
303KZK1 Klauzurní zkouška 1 česky 09:00–16:00
ZK 1 16SS letní
303KZK2 Klauzurní zkouška 2 česky 09:00–18:30
ZK 1 16SS letní
303KZK3 Klauzurní zkouška 3 česky 09:00–16:00
Projekce FAMU
ZK 1 16SS letní
303KZK4 Klauzurní zkouška 4 česky 09:00–16:00
ZK 1 16SS letní
303KZK5 Klauzurní zkouška 5 česky 09:00–16:00
Projekce FAMU
ZK 1 16SS letní
303MKPVN Klíč k portrétu – průzkum vnitřního nastavení česky 10:00–18:00
Sborovna KDT 211
Z 1 8SS letní
303MKAFO Komunikace vědy na festivalu AFO anglicky, česky 10:00–17:00
Z 2 16SS letní
303MKONF Konference Dokumentární tvorba mezi Prahou, Zlínem a Bratislavou česky Z 1 24SS zimní
303MVACH Konfrontace Vachek česky Z 1 8SS zimní
303KD1 Konzultační dílna KDT 1 česky Z 1 9SS zimní
303KD2 Konzultační dílna KDT 2 česky Po
14:50–15:35
Sborovna KDT 211
Z 1 9SS letní
303MKKN Krizová intervence při natáčení česky Z 1 6SS zimní
303MLVAF Lektorské vedení amatérských filmových projektů česky 10:00–15:30
Sborovna KDT 211
Z 1 6SS letní
303LET Letopis česky Z 3 30CS letní
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží) česky Z 3 90CS letní
303NFK1 Non-fiction kamera: nové trendy 1 česky Z 1 18SS zimní
303NFK2 Non-fiction kamera: nové trendy 2 česky Z 1 18SS zimní
303MOMSS Organizace materiálu ve střižně a software Avid česky 10:00–17:00
Z 1 8SS letní
303OS1 Otevřený seminář 1 česky Z 1 2ST zimní
303OS2 Otevřený seminář 2 česky Z 1 2ST letní
303PA Pedagogická asistence KDT česky Z 1 4SS zimní i letní
303PP Pedagogická praxe KDT česky Z 5 20SS zimní
303PP1 Pedagogická praxe KDT 1 česky Z 5 20SS zimní
303PP2 Pedagogická praxe KDT 2 česky Z 5 20SS zimní
303P2 Pitching 2 anglicky St
16:30–18:55
Sborovna KDT 211
Z 2 28SS letní
303POPR Postup práce česky Z 2 60CS zimní
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba česky Z 1 24CS zimní
303MEDP Procházka East Doc Platformou
 
anglicky, česky Z 1 8SS letní Předmět není vypsán
303MPCPD Proměny českého politického dokumentárního filmu česky 10:00–17:00
Učebna KDT 217
Z 1 8SS letní
303PRAD Právo pro dokumentaristy česky Z 2 12SS zimní i letní
303MPONA Příprava a organizace natáčení v ateliéru
 
anglicky, česky Z 1 3SS zimní Předmět není vypsán
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu česky Z 2 30SS zimní
303RD Radiodokument
 
česky ZK 10 210CS zimní Předmět není vypsán
303RDV1 Realizační dílna 1 česky Z 1 18SS zimní
303RDI1 Realizační dílna 1. ročníku 1 česky Z 2 4ST zimní
303RDI2 Realizační dílna 1. ročníku 2 česky Po
10:40–13:55
Sborovna KDT 211
Z 2 4ST letní
303RDV2 Realizační dílna 2 česky viz detail Z 1 18SS letní
303RDV3 Realizační dílna 3 česky Z 1 18SS zimní
303RDV4 Realizační dílna 4 česky viz detail Z 1 18SS letní
303RDV5 Realizační dílna 5 česky Z 1 18SS zimní
303RDV6 Realizační dílna 6 česky viz detail Z 1 18SS letní
303RDV7 Realizační dílna 7 česky Z 1 18SS zimní
303RDV8 Realizační dílna 8 česky viz detail Z 1 18SS letní
303REAR Rešerše archivních materiálů a jejich využití v dokumentárním filmu česky Z 2 16SS zimní i letní
303BCT1 Seminář k bakalářské teoretické práci 1 česky Z 1 9SS zimní
303BCT2 Seminář k bakalářské teoretické práci 2 česky viz detail Z 1 9SS letní
303MGT1 Seminář k magisterské teoretické práci 1 česky Z 1 9SS zimní
303MGT2 Seminář k magisterské teoretické práci 2 česky viz detail Z 1 9SS letní
303SINK Situace natáčení a komunikace na place česky viz detail Z 2 16SS letní
303SOU1 Soustředění KDT v Poněšicích 1 česky
Z 1 32SS letní
303SOU2 Soustředění KDT v Poněšicích 2 česky
Z 1 32SS letní
303SOU3 Soustředění KDT v Poněšicích 3 česky
Z 1 32SS letní
303SOU4 Soustředění KDT v Poněšicích 4 česky
Z 1 32SS letní
303SOU5 Soustředění KDT v Poněšicích 5 česky
Z 1 32SS letní
303SZDF1 Současný zahraniční dokumentární film 1 česky Z 2 3ST zimní
303SZDF2 Současný zahraniční dokumentární film 2 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3ST letní
303SZDF3 Současný zahraniční dokumentární film 3 česky Z 2 3ST zimní
303SZDF4 Současný zahraniční dokumentární film 4 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3ST letní
303SZDFI5 Současný zahraniční dokumentární film 5 česky Z 3 3ST zimní
303SZDO5 Současný zahraniční dokumentární film 5 česky Z 2 3ST zimní
303SZDFI6 Současný zahraniční dokumentární film 6 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 3 3ST letní
303SZDO6 Současný zahraniční dokumentární film 6 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3ST letní
303SZDFI7 Současný zahraniční dokumentární film 7 česky Z 3 3ST zimní
303SZDO7 Současný zahraniční dokumentární film 7 česky Z 2 3ST zimní
303SZDFI8 Současný zahraniční dokumentární film 8 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 3 3ST letní
303SZDO8 Současný zahraniční dokumentární film 8 česky Út
10:40–13:05
Učebna KDT 217
Z 2 3ST letní
303MSFFH Specifika filmového formátu 9,5mm a jeho historie česky Z 1 4S zimní
303TVC TV seznamovací cvičení česky Z 1 30CS zimní
303CTEX Televizní experiment anglicky, česky Z 5 150CS letní
303VZ Vyprávět zvukem česky Z 2 5SS zimní
303VPD1 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 1 česky Z 1 2ST zimní
303VPD2 Výrazové prostředky v dokumentárním filmu 2 česky Po
15:40–17:15
Sborovna KDT 211
ZK 2 2ST letní
303VPP1 Vývoj a prezentace projektu 1 česky viz detail Z 1 8SS letní
303VPP2 Vývoj a prezentace projektu 2 česky viz detail Z 2 8SS letní
303VPP3 Vývoj a prezentace projektu 3 česky viz detail Z 3 8SS letní
303VPP4 Vývoj a prezentace projektu 4 česky Z 1 8SS zimní i letní
303VPP5 Vývoj a prezentace projektu 5 česky Z 4 8SS zimní i letní
303MVPF Vědecko-populární film v českých zemích
 
česky Z 2 16SS letní Předmět není vypsán
303MWCPH Workshop na festivalu CPH:DOX
 
anglicky, česky Z 5 40SS letní Předmět není vypsán
303MZPSS Zakládání projektu ve střižně a software Premiéra česky Z 1 8SS zimní
303ZC Zvukové cvičení česky Út
10:40–13:05
Sborovna KDT 211
Z 1 30CS letní
303ZAVO1 Základy audiovizuálního obrazu 1 česky Z 1 15SS zimní
303ZAVO2 Základy audiovizuálního obrazu 2 česky Út
14:00–16:25
Sborovna KDT 211
Z 1 15SS letní
303ZK Základy kamery česky Z 1 12SS zimní
303MZOM Základy organizace materiálu ve střižně
 
česky Z 1 7SS letní Předmět není vypsán
303ZP Základy produkce česky viz detail Z 1 9SS letní
303ZS1 Základy střihu 1 česky Z 1 12SS zimní
303ZS2 Základy střihu 2 česky Út
10:40–13:05
Střižna avid KDT 212
Z 1 12SS letní
303ZZ Základy zvuku česky Út
10:40–13:05
Seminárka KZT
Z 1 9SS letní
303MUFR Úvod do filmové řeči česky Z 1 16SS zimní
303CDS1 Český dokumentární film po roce 1989 1 česky Z 1 12SS zimní
303CDS2 Český dokumentární film po roce 1989 2 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
Z 1 12SS letní
303CDS3 Český dokumentární film po roce 1989 3 česky Z 1 12SS zimní
303CDS4 Český dokumentární film po roce 1989 4 česky Út
09:00–10:35
Učebna KDT 217
Z 1 12SS letní
303ZAS1 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1 česky ZK 2 2ST zimní
303ZAS2 Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 2 česky Čt
15:40–17:15
Učebna KDT 217
ZK 2 2ST letní