Dialogické jednání 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DJ2 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

•studenti zkvalitní své improvizační schopnosti při veřejném vystoupení

•studenti rozvinou schopnost vnitřní a vnější komunikace díky zpětné vazbě

•studenti prozkoumají a rozvinou vlastní autorský potenciál

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je skupinová psychosomatická disciplína zaměřená na reflektování kvality komunikačního procesu probíhajícího během veřejného vystupování. Jejím cílem je otevírání cest k rozvoji kreativních přístupů na základě zvědomování, zveřejňování a artikulace procesů probíhajících v těle a mysli účastníků, a to jak na straně vystupujícího, tak na straně publika. Detailní pozornost na tento proces vnitřní i vnější komunikace a rozvíjení citlivosti na odezvu v rámci veřejného prostoru napomáhají zhojňování dispozic a témat, která se v průběhu experimentování jednotlivých účastníků objevují, a možností způsobu jejich sdílení s publikem. „Odkrýváním již existující struktury“, tedy zvědomováním toho, co v jevištním prostoru skutečně probíhá navzdory původním záměrům vystupujícího či očekávání publika, a vylaďováním těchto dvou opozit lze pracovat na zkvalitňování improvizačních dovedností, rozvíjení herních principů a uvolňování snahy o kontrolu směrem k otevřenosti vůči celku, empatii a autenticitě. Takto lze prozkoumávat a objevovat vlastní autorský potenciál, zejména pro podporu takových profesí, kde je zapotřebí zvláštní pozornosti na zpětnou vazbu.

Doporučená nebo povinná literatura

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

FINK, Eugen. Oáza štěstí. Překlad Jiří Černý a Věra Koubová. První vydání. Praha: Mladá fronta, 1992. 61 stran. Váhy; sv. 6. ISBN 80-204-0224-1.

VYSKOČIL, Ivan. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Praha: Brkola, 2012- . sv. ISBN 978-80-905152-5-3.

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % prezence a vlastní zkoušení na semináři (60 %)

•odevzdání dvou písemných reflexí za semestr (20 %)

•seznámení s doporučenou literaturou (20 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů