Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář_2020

Studijní obor: neurčen
Katedra dokumentární tvorby
Studijní program: Dokumentární tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
303KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-16S
ZK-1-16S
ZK-1-16S
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24S
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2T
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
303ADS* Analýzy děl světového dokumentu
Z-1-12S
ZK-1-12S
2
303ARE Autorská reportáž - 16mm
Z-4-
4
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm
Z-10-
10
303AUPO Autorský portrét - 16mm
Z-6-
6
303CDS* Český dokumentární film po roce 1989
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
Z-1-12S
4
303DJ* Dialogické jednání
Z-1-18S
Z-1-18S
2
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
12
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
6
302FIRE* Filmová řeč
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
303FOC* Fotografické cvičení
Z-1-
Z-1-
2
303INP Investigativní postupy a dokumentární film
Z-2-18S
2
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží)
Z-3-
3
303NFK* Non-fiction kamera: nové trendy
Z-1-18S
Z-1-18S
2
303OS* Otevřený seminář
Z-1-2T
Z-1-2T
2
305P1 Pitching 1 - KP
Z-2-2SO
2
303P*
Z-2-28SS
2
303POPR Postup práce
Z-2-
2
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu
Z-2-24S
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
Z-1-18S
4
303RDI* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-4T
Z-2-4T
4
303BCT* Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-9S
Z-1-9S
2
303SINK Situace natáčení a komunikace na place
Z-2-16S
2
303SZDF* Současný zahraniční dokumentární film
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
8
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-4/D
Z-1-4/D
Z-1-4/D
3
303CTEX Televizní experiment
Z-5-150CS
5
303TVC TV seznamovací cvičení
Z-1-
1
303VPP* Vývoj a prezentace projektu
Z-1-8S
Z-2-8S
Z-3-8S
6
303ZK Základy kamery
Z-1-12S
1
303ZP Základy produkce
Z-1-9S
1
303ZS* Základy střihu
Z-1-8S
Z-1-12S
2
303ZZ Základy zvuku
Z-1-9S
1
303ZC Zvukové cvičení
Z-1-
1
303ZAS* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
ZK-3-6PT
9
303DDF* Dějiny dokumentárního filmu
ZK-3-4T
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
ZK-3-4T
ZK-3-4T
Předmět není vypsán
6
Minimální počet kreditů 149
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-7S
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
303PVBD Dějiny kultury_KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
303PVBS Spektrum audiovize_KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
303MOD_2020 Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
303VPB_2020 Volitelné předměty Bc_KDT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů