Tisk studijního plánu

Studijní plán Dokumentární tvorba - bakalář_2020

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
303KZK* Klauzurní zkouška
ZK-1-16SS
ZK-1-16SS
ZK-1-16SS
3
Minimální počet kreditů 3
Povinné předměty
305APC Asistence na praktických cvičeních
Z-1-24S
1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba
Z-1-16CS
1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba
Z-1-24CS
1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba
Z-1-24CS
1
307POF Praktika oboru fotografie
Z-1-24S
1
304POK Praktika oboru kamera
Z-1-24S
1
305POP Praktika oboru produkce
Z-1-8S
1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm
Z-1-20CS
1
703TVU1 Tělesná výchova - úvod
Z-1-2CT
1
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU
Z-2-2PT
2
303ADS* Analýzy děl světového dokumentu
Z-1-12SS
ZK-1-12SS
2
303ARE Autorská reportáž - 16mm
Z-4-120CS
4
303AUBF Autorský bakalářský film - 16mm
Z-10-300CS
10
303AUPO Autorský portrét - 16mm
Z-6-180CS
6
303CDS* Český dokumentární film po roce 1989
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
Z-1-12SS
4
303DJ* Dialogické jednání
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
303DOKS* Dokumentaristický seminář
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
Z-2-4ST
12
303DF* Dokumentární fotografie
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
303DRAS* Dramaturgický seminář
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
6
302FIRE* Filmová řeč
Z-1-2PT
ZK-2-2PT
3
304FITE Filmová technika a technologie
ZK-2-2T
2
303FOC* Fotografické cvičení
Z-1-30CS
Z-1-30CS
2
303INP Investigativní postupy a dokumentární film
Z-2-18SS
2
303MUPO Můj pohled (na kterém mi záleží)
Z-3-90CS
3
303NFK* Non-fiction kamera: nové trendy
Z-1-18SS
Z-1-18SS
2
303OS* Otevřený seminář
Z-1-2ST
Z-1-2ST
2
305P1 Pitching 1 - KP
Z-2-2SO
2
303P*
Z-2-28SS
2
303POPR Postup práce
Z-2-60CS
2
303PTV Příprava k Televiznímu experimentu
Z-2-30SS
2
303RDV* Realizační dílna
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
Z-1-18SS
4
303RDI* Realizační dílna 1. ročníku
Z-2-4ST
Z-2-4ST
4
303BCT* Seminář k bakalářské teoretické práci
Z-1-9SS
Z-1-9SS
2
303SINK Situace natáčení a komunikace na place
Z-2-16SS
2
303SZDF* Současný zahraniční dokumentární film
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
Z-2-3ST
8
303SOU* Soustředění KDT v Poněšicích
Z-1-32SS
Z-1-32SS
Z-1-32SS
3
303CTEX Televizní experiment
Z-5-150CS
5
303TVC TV seznamovací cvičení
Z-1-30CS
1
303VPP* Vývoj a prezentace projektu
Z-1-8SS
Z-2-8SS
Z-3-8SS
6
303ZAVO* Základy audiovizuálního obrazu
Z-1-15SS
Z-1-15SS
2
303ZK Základy kamery
Z-1-12SS
1
303ZP Základy produkce
Z-1-9SS
1
303ZS* Základy střihu
Z-1-12SS
Z-1-12SS
2
303ZZ Základy zvuku
Z-1-9SS
1
303ZC Zvukové cvičení
Z-1-30CS
1
303ZAS* Žánrové spektrum v dokumentárním filmu
ZK-2-2ST
ZK-2-2ST
4
373DCEK* Přehled dějin české kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
6
373DSVK* Přehled dějin světové kinematografie
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
ZK-3-3PT + 3ST
9
303DDF* Dějiny dokumentárního filmu
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
ZK-3-4PT
6
Minimální počet kreditů 151
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře
ZK-2-2SO
2
702FAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 8
Povinně volitelné předměty
303PVBD Dějiny kultury_KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
303PVBS Spektrum audiovize_KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
303MOD_2020 Moduly a hostující dílny KDT V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
4
703STV_2020 Tělesná výchova V této skupině musíte získat alespoň 1 kredit (maximálně 0)
1
Minimální počet kreditů 13
Volitelné předměty
303VPB_2020 Volitelné předměty Bc_KDT
0
702CJV_2020 Cizí jazyky FAMU - volitelné
0
703TFV_2020 Tělesná výchova FAMU - volitelné
0
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 3 (303RDV3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 4 (303RDV4) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 2 (303RDV2) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 1 (303RDV1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 1 (303KZK1) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 2 (303KZK2) PZ Absolventským výkonem
Klauzurní zkouška 3 (303KZK3) PZ Absolventským výkonem
Seminář k bakalářské teoretické práci 1 (303BCT1) ZT Bakalářskou prací
Seminář k bakalářské teoretické práci 2 (303BCT2) ZT Bakalářskou prací
Dějiny dokumentárního filmu 1 (303DDF1) ZT Dějiny českého a světového dokumentárního filmu (S303BDDF)
Dějiny dokumentárního filmu 2 (303DDF2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 1 (373DSVK1) ZT Dějiny světové kinematografie (S303BDSK)
Přehled dějin světové kinematografie 2 (373DSVK2) ZT
Přehled dějin světové kinematografie 3 (373DSVK3) ZT