Základy produkce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZP Z 1 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti nahlédnou úskalí a možnosti produkční a producentské profese

•studenti získají základní vědomosti z oboru autorského práva

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je navázat na zkušenosti z „Praktik oboru produkce“ v zimním semestru tak, aby studenti lépe pochopili profesi budoucích spolupracovníků ve štábu. Cílem je prohloubit jejich znalosti a praktické produkční dovednosti. Řízený dialog, kontaktní interaktivní výuka, předávání praktických zkušeností pedagoga.

Tematické okruhy:

praktická produkce dokumentárního filmu – k čemu slouží natáčecí plán a štábová listina, jak sestavovat rozpočet a štáb, vypořádání se s autorskými právy za hudbu a užití archivů, úvod do producentství dokumentárních filmů

Doporučená nebo povinná literatura

Audiovizuální zákon, Státní fond kinematografie, program Media, České audiovizuální centrum, Institut dokumentárního filmu, www.dokweb.net

Hodnoticí metody a kritéria

•100 % přítomnost při výuce (80 %)

•aktivita na semináři (20 %)

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů