Vývoj a prezentace projektu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303VPP3 Z 3 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 69 až 84 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti prohloubí svou mediální gramotnost a interpretační citlivost.

Studenti se stávají nejenom autory/autorkami, ale i autoritami.

Studenti jsou schopni analýzy děl svých kolegů i sebereflexe.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí dialog. Prostředí zaručuje bezpečí při hledání formulací a stavebních prvků filmového jazyka, ale také vybízí ke kritické reflexi.

Obsah kurzu

Studenti v návaznosti na pedagogické vedení v předmětech Realizační dílna 3 a Dramaturgický seminář 5 během domácí přípravy vyvíjejí své náměty k povinnému praktickému cvičení „Autorský bakalářský film“.

Na začátku letního semestru studenti veřejně prezentují své projekty před sborem pedagogů KDT na základě zadání – v treatmentu kromě popisu tématu a jeho uchopení naznačí budoucí strukturu filmu, představí postavy a práci s obrazem, zvukem, případně střihem. Specifikují svůj režijní přístup k protagonistům a vlastní pozici ve filmu. Rešerše zapracují do textu tak, aby bylo zřejmé, jak s nimi chtějí ve filmu pracovat. Připojí tři fotografie, komponované jako záběry budoucího filmu (moodboard), předpokládaný termín natáčení a uvedou členy svého štábu.

Následuje důkladný rozbor námětů posluchačů a kolektivní rozprava o jejich možné společenské i umělecké účinnosti a systematický výklad, jak postupovat při jejich realizaci.

Doporučená nebo povinná literatura

KURZ, Sibylle. Pitch it! V Praze: Akademie múzických umění, 2013. 170 s. ISBN 978-80-7331-284-8.

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Hodnoticí metody a kritéria

domácí dramaturgická příprava a realizace literárních podkladů (75 %)

vlastní prezentace projektu, aktivní účast v dialogu (25 %)

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů