Příprava k Televiznímu experimentu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303PTV Z 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tomáš JANÁČEK, Alice RŮŽIČKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš JANÁČEK, Zuzana Kirchnerová, Alice RŮŽIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•studenti se seznámí s realizačními možnostmi ateliéru Studia FAMU

•studenti si osvojí různé styly filmové práce v ateliéru

•studenti se učí týmové spolupráci

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem předmětu je připravit studenty na natáčení krátkého filmu v ateliéru Studia FAMU. Provést je na cestě od námětu ke scénáři, seznámit je s technologií natáčení v ateliéru (spolu s CINKK) a poskytnout tvůrčí prostor pro spolupráci se studenty s KALD DAMU. Předmět je realizován ve dvou celodenních blocích a následujících několika konzultacích scénářů (KDT), obrazové složky (CINKK) a práce s herci (KALD).

Studenti přichází na první seminář se stručnými náměty na své filmy, které vycházejí z jedné konkrétní reálné události, která proběhla médii. V průběhu semestru v dialogu hledají filmové prostředky, jak danou událost transformovat do krátkého filmu v ateliéru (žánr, narativní postupy, obrazová koncepce, herecký projev).

Tematické okruhy:

1/ začátek října – celodenní úvod ve Studiu FAMU: seznámení se zadáním, setkání s produkcí FAMU (termíny, rozpočet, omezení), stavbou v ateliéru, pedagog KK vysvětlí principy natáčení v ateliéru (konkrétně předvede svícení, úhly záběru, dostupnou kamerovou techniku), praktické zkoušky možností ateliéru

2/ polovina října – půldenní úvod s KALD: setkání se studenty KALD, představení cvičení a projekce možností filmových stylů v ateliéru (ukázky z filmů předchozích ročníků, ale i inspirativní přístupy světových filmařů k omezením a svobodám ateliéru), seznámení studentů KDT a KALD

3/ listopad-prosinec – pravidelná práce na námětech a scénářích, práce na stavbě a dekoracích, s herci, s kameramany z CINKK

4/ prosinec – realizační porada spolu s ostatními členy štábu představí pedagogům realizačních dílen scénář a natáčecí plán

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

NOVOTNÝ, David Jan. Chcete psát scénář? 2., dopl. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2000. 174 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-52-X.

KATZ, Steven D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen, Studio City, Michael Wiese Production, 1991, 363 s. ISBN 0-941188-10-8

COWGILL, Linda J. Writing Short Films: Structure and Content for Screenwriters, Lone Eagle Publications, 2005, 256 s. ISBN 1-58065-063-5

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři (40 %)

•průběžná příprava zadávaných textů (40 %)

•finální scénář (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
JANÁČEK T.
Kirchnerová Z.

14:00–16:25
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–16:25 Tomáš JANÁČEK
Zuzana Kirchnerová
Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů