Dramaturgický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS1 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Tereza REICHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza REICHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

•Studenti umí napsat námět a explikaci svého režijního záměru.

•Studenti se učí analyzovat natočený materiál.

•Studenti rozpoznávají dramaturgické kvality střihových verzí během vzniku cvičení „Postup práce“.

•Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Dramaturgický seminář 1. ročníku je zaměřen na interaktivní provedení základy tvorby autorského dokumentárního filmu. Od postupného ověřování vnitřních motivací k tvorbě, přes reflexi tématu v připravovaném filmu až po promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech. Vedle společné dramaturgické analýzy literárních podkladů (námětů a scénářů), jsou nezbytnou součástí i jednoduchá individuální filmová cvičení - „Můj den“ a „Den druhého“. Kombinace teoretických a praktických podnětů, intenzivní formou studenty připraví na realizaci cvičení „Postup práce“.

Tematické okruhy:

Řízený i neřízený dialog. Dramaturgická analýza cvičení „Můj den“ a „Den druhého“. Dramaturgická analýza literárních podkladů - námětů a scénářů, dramaturgická analýza obhlídek, dramaturgie střihových verzí. Analýza ukázek filmů předešlých studentů Katedry dokumentární tvorby, srovnávací analýza literárních podkladů a hotového díla. Předpoklady - od všech zúčastněných se požaduje zejména vůle k dialogu a tvůrčí plnění praktických cvičení. Studenti - budoucí autoři (dokumentárních) filmů - by měli rozvíjet svou osobnost = sršet nápady, přinášet témata, podněcovat rozpravu, individuálně se zdokonalovat. Před realizací svých klauzurních filmů každý srozumitelně obhájí: CO, PROČ a JAK hodlá natáčet.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BASIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

BRESSON, Robert. Poznámky o kinematografu. Překlad Miloš Fryš. Praha: Dauphin, 1998. 115 s. Film; sv. 1. ISBN 80-86019-68-3.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

HITCHCOCK, Alfred a TRUFFAUT, François. Rozhovory Hitchcock - Truffaut. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. 211 s.

Ulver, Stanislav. Západní filmová avantgarda. Vyd. 1. Praha: Český filmový ústav, 1991. iii, 323 s. ISBN 80-7004-071-8.

McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Překlad Miloš Calda. 2., rev. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 399 s. Strategie. ISBN 978-80-204-2409-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

●prezence a komplexní aktivity během společného dialogu (40 %)

●vypracování zadaných cvičení (30 %)

●vypracování všech požadovaných literárních podkladů pro připravované cvičení „Postup práce“ (30 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
REICHOVÁ T.
14:00–16:25
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–16:25 Tereza REICHOVÁ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů