Dramaturgický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS1 Z 1 18S česky zimní

Garant předmětu

Vít JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je provést studenty úvodními (dramaturgickými) kroky při formování díla a především podnítit vývoj jejich vlastní filmové řeči prověrkou stylů a škály jejich pravidel, prohlubováním mediální gramotnosti a interpretační citlivosti.

První semestr slouží k získávání základních filmových dovedností - zkoumání a definování žánrů v dokumentárním filmu pomocí praktických cvičení i ověřování motivací.

Těžištěm druhého semestru jsou konzultace ke vzniku scénářů, dramaturgické analýzy obhlídek, konzultace během natáčení i v konečné fázi střihu filmů.

Forma studia

Řízený i neřízený dialog. Dramaturgická analýza cvičení „Můj den“ a „Den druhého“. Dramaturgická analýza literárních podkladů - námětů a scénářů, dramaturgická analýza obhlídek, dramaturgie střihových verzí. Analýza ukázek z filmů předešlých studentů Katedry dokumentární tvorby, srovnávací analýza literárních podkladů a hotového díla.

Předpoklady a další požadavky

Od všech zúčastněných se požaduje zejména vůle k dialogu a tvůrčí plnění praktických cvičení. Studenti - budoucí autoři (dokumentárních) filmů - by měli rozvíjet svou osobnost = sršet nápady, přinášet témata, podněcovat rozpravu, individuálně se zdokonalovat. Před realizací svých klauzurních filmů každý srozumitelně obhájí: CO, PROČ a JAK hodlá natáčet.

Obsah kurzu

Dramaturgický seminář I. ročníku je zaměřen na interaktivní provedení základy tvorby autorského dokumentárního filmu.

Od postupného ověřování vnitřních motivací k tvorbě, přes reflexi tématu v připravovaném filmu až po promýšlení důvodů a možných významů díla ve společenských souvislostech.

Vedle společné dramaturgické analýzy literárních podkladů ? námětů, scénářů, jsou nezbytnou součástí i jednoduchá individuální filmová cvičení - „Můj Den“ a „Den druhého“. Kombinace teoretických a praktických podnětů, intenzivní formou, studenty připraví na realizaci klauzurních cvičení „Můj Pohled“ a „Autorská reportáž“.

Doporučená nebo povinná literatura

Bazin, André : Co je to film?; Československý filmový ústav; Praha; 1979

Bresson, Robert: Poznámky o kinematografu; Dauphin; Praha; 1998

Carriére, Jean-Claude: Vyprávět příběh; NFA; Praha; 1995

Ejzenštejn, Sergej: O stavbě uměleckého díla; Československý spisovatel, Praha, 1963

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie; AMU a Ji hlava; Praha; 2004

Monaco, James: Jak číst film; Albatros ; Praha; 2004

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu; AMU; Praha; 2010

Truffaut, Francois: Rozhovory Hitchcock- Truffaut; ČSFÚ; Praha; 1987

McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím; Odeon; Praha; 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 217
Učebna KDT 217

(Lažanský palác)
JANEČEK V.
15:40–18:05
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–18:05 Vít JANEČEK Učebna KDT 217
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů