Žánrové spektrum v dokumentárním filmu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303ZAS1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Kurz je koncipován jako srovnávací seminář, jejímž cílem (ke kterému je sice nutné neustále směřovat, ale nikdy nesmíme chtít dojít až do konce) je pokus o definici hranic jednotlivých žánrů v oblasti dokumentární tvorby. Vyjdeme z historie tradičního pojetí jednotlivých žánrových kategorií mimo filmovou oblast, abychom mohli prozkoumat morfogenetickou proměnu jejich funkce ve filmu a dojít až k možnému smyslu celkového taxonomického členění filmů.

Během bohaté projekce ukázek z děl výrazných filmařů, kteří netradičně a významně obohatili filmové myšlení (podrobný seznam následuje), je možno spatřit jiné tvůrce při objevování nových výrazových možností. Plejáda zajímavých filmových vzorků spolu s jejich analytickým rozborem v následné diskusi může pozornému frekventantu toho kurzu napomoci (doufejme) nalézt svůj vlastní autorský rukopis.

Tematické okruhy:

1.PORTRÉT poetický - Fred Frith: Step across the border

2.PORTRÉT utajený - Sarah Moonová: H.C. Bresson - otazníky, Karel Vachek - Kamil Lhoták, Martin Ježek: 24 hodin (Novák)

3.PORTRÉT „ošklivý“ - Pavel Koutecký: O sportovci, Helena Třeštíková: Sladké hořkosti L. Baarové, Drahomíra Vihanová: Proměny přítelkyně Evy, Ester Krumbachová: Genus - Život malířek J. a K. Válových

4.PORTRÉT o mrtvých - Jana Ševčíková: Jakub, Tomáš Hejtmánek: Jedna setina, Martina Kudláček: Pozitivita, Olga Sommerová: Nesmrtelná hvězda Božena Němcová

5.PORTRÉT dekonstrukce - Vít Janeček: Nové možnosti (pokračování)

6.AUTOPORTRÉT - EGO: Špaček podle Špačka, Lutz Mommartz: Selbstschűsse, Pavel Koutecký & Michaela Pavlátová: This could be me, Igor Chaun: Nejkrásnější portrét

7.DENÍK - Oskar Fischinger: Műnchen-Berlin-Vanderung, Jonas Mekas: He Stands in the Desert Counting the Seconds of His Life, Adolf Winkelman: Kassel 9.12. 11:54 1967, Mathias Műller: Alpsee

8.ANKETA - Evald Schorm: Proč, Jan Špáta: Největší přání II, Olga Sommerová: Máte rádi Smetanu?

9.FEJETON - Václav Táborský: Dějiny na osm, Milan Růžička: Tatíci, Radúz Činčera: Buřiči a buřinky, Petr Václav: Tvář Žižkova

10.REPORTÁŽ nádražní - Václav Táborský: Nádraží, Jean Mitry & Arthur Honegger: Pacific 231, Rudolf Mihle: Pára, Tomáš Hejtmánek: Reportáž o cestě, Vladimír Rula: Údolím do Ústí

11.REPORTÁŽ politická - Milan Makovec: Cesta zpátky, OVJ: Na Václavském Václaváku, Karel Kincl: Videomagazín č.12, Undercurrent č.9, Martin Řezníček: Nechte toho!

12.REPORTÁŽ sportovní - Jean Vigo: Taris, Miroslav Hubáček: Jeden-tisíc-milión, Jiří Papoušek: Hokej z kabiny, Kon Ičikawa a Miloš Forman: Viděno osmi

Výsledky učení

Výsledky učení:

•student je seznámen se základními žánry dokumentární tvorby – portrét a reportáž, umí odlišit přechodové formy mezi nimi (autoportrét, deník, anketa, fejeton)

•student rozumí historickému vývoji žánrů a rozpozná žánrovou dominantu

•student je seznámen s plejádou originálních autorských stylů na konkrétních ukázkách z děl významných českých i zahraničních tvůrců

•student kriticky nahlédne žánrové pojetí cizí dokumentární tvorby

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Povinná literatura:

GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

BARNOUW, Erik. Documentary: A history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1974. 6, 332 s.

Doporučená literatura:

ŠTROBLOVÁ, Soňa. Film a televize jako audiovizuální zprostředkování světa; Filmová a televizní dramaturgie a programová skladba. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2009. 164 s. ISBN 978-80-86723-73-0.

MAGÁL, Slavomír. Vývoj teórií dokumentárneho filmu. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Divadelná fakulta, 1990. 96 s. ISBN 80-85182-11-4.

BRANKO, Pavel. Vyjadrovacie prostriedky, realizačné a tvorivé postupy v dokumentárnom filme: Mikrodramaturgia dokumentarizmu. 1. [diel]. Bratislava: Osvet. ústav, 1971. 62 s

DANIEL, František, KRATOCHVÍL, Miloš Václav a DVOŘÁK, František A. ABC scenáristiky: základy filmové dramaturgie: žánry ve filmu: určeno pro posl. denního i dálkového studia Filmové AMU. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 177 s. Učební texty vysokých škol.

KARASOVÁ, Jindra. Přehled dokumentární filmové tvorby ve světě: Data o vývoji a současném stavu: Určeno pro posl. denního i dálkového studia dokumentární tvorby. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1967. 203 s. Učební texty vys. škol.

SKLENÁŘ, Václav. Deset kapitol o dokumentárním televizním filmu: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 143 s.

BÁBELOVÁ, Irina. Základy teórie spravodajského filmu. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 1983. 54 s. Vysokoškolské skriptá.

KRESSL, Vladimír. Střihový film: Určeno pro posl. fak. filmové a televizní. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 49 s.

KUČERA, Jan. Novinářský film. Vydání první. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 103 stran. Učební texty vysokých škol.

GÜRTLER, František, ed. Malý filmový slovník. 1. vyd. Praha: Československé filmové nakladatelství, 1948. 433 s.

Hodnoticí metody a kritéria

Celkové hodnocení je udělováno na základě:

●minimální 75% účast na semináři (30 %)

●aktivní účast v diskusi během semináře (30 %)

●písemné vypracování a přednesení nahlas rozboru vybraného dokumentárního filmu z hlediska žánrů (40 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů