Tisk studijního plánu

Studijní plán Výzkum a teorie audiovize 2021

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
Povinné předměty
380EDP* Excerpta z disertační práce
ZK-7-6S
ZK-8-6S
15
380MAPP* Mentoring a průběžná práce
ZK-20-32S
ZK-20-32S
ZK-20-32S
ZK-60-32S
120
380ODPD* Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ
ZK-3-
ZK-3-10S
6
380PED* Pedagogická praxe
ZK-8-10CS
ZK-8-10CS
8
380PED* Pedagogická praxe
ZK-12-
ZK-12-
12
380SD Seminář doktorandů
ZK-10-24S
Předmět není vypsán
ZK-10-24S
Předmět není vypsán
ZK-10-24S
Předmět není vypsán
ZK-10-24S
Předmět není vypsán
10
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
380ZS Zahraniční spolupráce
ZK-15-160CS
ZK-15-160CS
ZK-15-160CS
ZK-15-160CS
15
Minimální počet kreditů 192
Povinně volitelné předměty
380_PV_PVV Prezentace věděckých výsledků V této skupině musíte získat alespoň 20 kreditů
20
380_PV_TA Teorie audiovize pro doktorandy V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 24
Volitelné předměty
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
380MOD Moduly pro doktorandy
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 216
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 24
Celkový počet kreditů 240

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů