Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ODPD2 ZK 3 10 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po absolvování předmětu

procesech na úrovni vysoké školy či nižších typech škol

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Student bude aplikovat teoretické poznatky z předmětu Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ

1 na tvorbu konkrétního kurzu, realizovatelného na FAMU. Seminář bude rozdělen na tři části: 1) příprava podkladů

pro výuku – obsah předmětu, výukový plán, anotace, pedagogické cíle a metodologie; 2) student prezentuje výstupy pro

konkrétní kurz; 3) zapojení studenta do pedagogické činnosti v rámci FAMU.

Hlavními tématy na semináři budou:

  1. definování připravovaného předmětu, tématu a pedagogických cílů
  2. příprava výukového plánu, anotace, literatury
  3. diskuze nad metodologií
  4. určení formy kontroly/zkoušení

Doporučená nebo povinná literatura

Alain Bergala, L’hypothèse cinéma : petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs. Paris: Cahiers du

cinéma 2006, 206s. (anglický překlad: The Cinema Hypothesis: Teaching Cinema in the Classroom and Beyond, 2016,

Austrian Film Museum)

Věra Bočková a kol., Aktuální problémy výchovy a vzdělávání dospělých. Univerzita Palackého, Filozofická fakulta,

1994.

P. Howard-Jones, Introducing neuroeducational research. London: Routledge, 2010.

Francis Vanoye, Francis Frey, Anne Goliot-Lété, Le cinéma. Paris: Nathan, 2009.

Parry, Becky. Children, film and literacy. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti připraví realizaci konkrétního kurzu za pomoci odborného vedení a

společné diskuse studentů – atestace bude udělena za přípravu daného kurzu a

aktivní účast na hodinách.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů