English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
300MDVR 70 let FAMU: Diskuze - vize - realita
 
česky Z 2 6/H Předmět není vypsán
300MMDH Cinergy Master-class s Duanem Hopkinsem
 
anglicky Z 1 10/S Předmět není vypsán
300MMYC Cinergy Masterclass s Yvesem Capeem
 
anglicky Z 1 2/D Předmět není vypsán
300MGS Cinergy: Masterclass s Gotzem Spielmannem
 
anglicky Z 1 2/D Předmět není vypsán
300MFDR4 Festivalová dramaturgie na příkladu 70. MFF Cannes 2017
 
anglicky, česky Z 1 5/S Předmět není vypsán
300MSI Jak podnítit imaginaci: Od tvůrce filmu k divákovi
 
anglicky Z 1 2/H Předmět není vypsán
300MZHK Jak zachytit hudbu kamerou
 
anglicky, česky Z 1 3/H Předmět není vypsán
300MPSA K čemu potřebujeme profesní sdružení v audiovizi?
 
česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
300KF Kritická reflexe filmů studentů FAMU
 
Předmět není vypsán
300UMD Metodologický seminář česky ZK 3 7/S Předmět není vypsán
300MMC Moving Camera
 
anglicky Z 4 Předmět není vypsán
300MNSK Němá situační komedie
 
česky Z 1 3/H Předmět není vypsán
380DPA4 Pedagogocká asistence 4
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
300MPK Peter Kubelka v Praze - Metaforické a metrické filmy
 
anglicky Z 1 2/D Předmět není vypsán
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10 česky Z 10 Z 10 Zapsat
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 Z 2 Zapsat
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3 česky Z 3 Z 3 Zapsat
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4 česky Z 4 Z 4 Zapsat
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5 česky Z 5 Z 5 Zapsat
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6 česky Z 6 Z 6 Zapsat
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7 česky Z 7 Z 7 Zapsat
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8 česky Z 8 Z 8 Zapsat
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9 česky Z 9 Z 9 Zapsat
300MRF Rozhovory nad současným světovým filmem
 
česky Z 2 6/D Předmět není vypsán
300MRS Ruka a stroj
 
anglicky Z 2 1/D Předmět není vypsán
300MPS Soustředění prvního ročníku
 
česky Z 2 3/D Předmět není vypsán
300MVL THE VALLEY OF LOVE
 
anglicky Z 1 3/H Předmět není vypsán
300MUTN Užitečné trikové nástroje
 
anglicky Z 1 3/H Předmět není vypsán
300DL1 Vybrané kapitoly světové literatury 1
 
česky St
18:10–19:40
Učebna 4
Z 2 2/T Zapsat
300DL2 Vybrané kapitoly světové literatury 2
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
300DD Vybrané kapitoly z dějin divadla
 
česky 16:30–18:05
Učebna 1
Z 2 2/T Zapsat
300MWRNC Whale Rider-Niky Caro
 
anglicky Z 1 3/H Předmět není vypsán
300ZS1 Zahraniční stáž 1 česky Z 1 Z 1 Zapsat
300ZS10 Zahraniční stáž 10 česky Z 10 Z 10 Zapsat
300ZS15 Zahraniční stáž 15 česky Z 15 Z 15 Zapsat
300ZS2 Zahraniční stáž 2 česky Z 2 Z 2 Zapsat
300ZS20 Zahraniční stáž 20 česky Z 20 Z 20 Zapsat
300ZS25 Zahraniční stáž 25 česky Z 25 Z 25 Zapsat
300ZS3 Zahraniční stáž 3 česky Z 3 Z 3 Zapsat
300ZS30 Zahraniční stáž 30 česky Z 30 Z 30 Zapsat
300UOF Úvod do oborů FAMU
 
česky ZK 1 80/S Předmět není vypsán
300UDOF Úvod do oborů FAMU česky Po
09:00–11:25
Učebna 1
Z 1 80/S Zapsat
300MPDP1 ČT/FAMU Pilot Development Program with Harold Apter 1
 
anglicky, česky Z 2 80/S Předmět není vypsán
300MPDP2 ČT/FAMU Pilot Development Program with Harold Apter 2
 
anglicky, česky Z 3 80/S Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 9. 2017