Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
380AP Akademické psaní
 
česky Předmět není vypsán
380DAK Aktivní účast na konferenci - příspěvek
 
česky Předmět není vypsán
300MCR Carlos Reygadas a jeho tvůrčí metoda anglicky Z 1 4S
300MDYL Dialogy s Yorgosem Lanthimosem anglicky Z 1 2PS
380DDK Doktorandské kolokvium
 
česky ZK 20 1/ST Předmět není vypsán
380DKO Doktorské kolokvium
 
česky Předmět není vypsán
380DSD1 Doktorský seminář 1
 
česky Předmět není vypsán
380DSD2 Doktorský seminář 2
 
česky Předmět není vypsán
380DSD3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
300FVOD FAMU VOD česky
Z 1 30S
300MGLAS Guest lecture Albert Serra
 
anglicky Z 1 35PS Předmět není vypsán
300MARF Jyoti Mistry: Some Propositions in Artistic Research in Film anglicky viz detail Z 1
300MMFS Mezifakultní spolupráce
 
česky Předmět není vypsán
300MMP Mimořádný přínos
 
česky Z 1 25P Předmět není vypsán
380DOP Odborná publikace
 
česky Předmět není vypsán
380DPK Pasivní účast na konferenci - zpráva
 
česky Předmět není vypsán
380DPE Pedagogická činnost 1
 
česky Předmět není vypsán
380DPE2 Pedagogická činnost 2
 
česky Předmět není vypsán
300MPPS Prague Pride Stream
 
anglicky, česky Z 1 25P Předmět není vypsán
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1 česky Z 1 Z 1
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4
 
česky Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5
 
česky Z 5 Z 5 Předmět není vypsán
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6
 
česky Z 6 Z 6 Předmět není vypsán
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7
 
česky Z 7 Z 7 Předmět není vypsán
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8
 
česky Z 8 Z 8 Předmět není vypsán
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9
 
česky Z 9 Z 9 Předmět není vypsán
380DPC Publikace odborného článku
 
česky Předmět není vypsán
380DGR Příprava grantového projektu
 
česky Předmět není vypsán
380PGP Příprava grantového projektu
 
česky Předmět není vypsán
300MRP Rodrigo Prieto – kameramanská práce anglicky Z 1 2PS
380DRR Rukopis odborné recenze
 
česky Předmět není vypsán
380DSVY Stáž na výzkumném pracovišti
 
česky Předmět není vypsán
380MVT The vegetable transfer. Plants, crops and the photographic surface
 
anglicky Z 1 5S Předmět není vypsán
380MTPA Towards a Practical Aesthetics
 
anglicky Z 1 5S Předmět není vypsán
300FFVD Video on Demand
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
300MVKHD Vybrané kapitoly z teorie a praxe herního designu
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
380DVVC1 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 1
 
česky Předmět není vypsán
380DVVC2 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 2
 
česky Předmět není vypsán
380DVVC3 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3
 
česky Předmět není vypsán
300ZS1 Zahraniční stáž 1
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
300ZS10 Zahraniční stáž 10
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
300ZS15 Zahraniční stáž 15
 
česky Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
300ZS2 Zahraniční stáž 2
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
300ZS20 Zahraniční stáž 20
 
česky Z 20 Z 20 Předmět není vypsán
300ZS25 Zahraniční stáž 25
 
česky Z 25 Z 25 Předmět není vypsán
300ZS3 Zahraniční stáž 3
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
300ZS30 Zahraniční stáž 30
 
česky Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
380DSZMP Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu
 
česky Předmět není vypsán

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
LAZ-107 Učebna 1 (FAMU)
LAZ-124 Projekce FAMU
LAZ-207 Učebna 2 (FAMU)
LAZ-233 Učebna 4 (FAMU)
LAZ-241 Učebna 3 (FAMU)
LAZ-307 Učebna 6 (FAMU)
LAZ-308 Učebna 5 (FAMU)
LAZ-344 Učebna 7 (FAMU)