Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
300MCCW 60. výročí Týdne kritiky v Cannes v Praze
 
anglicky Z 2 60SS Předmět není vypsán
300MAVP AV prezentace divadelní inscenace DISK česky
Z 1 30SS Z 1 30SS Zapsat
380AP Akademické psaní
 
česky Předmět není vypsán
380DAK Aktivní účast na konferenci - příspěvek
 
česky Předmět není vypsán
380AMVA Aktuální metody výzkumu audiovize
 
česky Předmět není vypsán
300MAMP Asistence Mentoringové programy
 
anglicky, česky Z 1 30SS Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MCR Carlos Reygadas a jeho tvůrčí metoda
 
anglicky Z 1 4S Předmět není vypsán
300MDYL Dialogy s Yorgosem Lanthimosem
 
anglicky Z 1 2PS Předmět není vypsán
300MDF1 Divadelní fotografie DISK česky
Z 1 30SS Z 1 30SS Zapsat
380DKO Doktorské kolokvium
 
česky Předmět není vypsán
380DSD3 Doktorský seminář 3
 
česky Předmět není vypsán
300MDFVV Dokumentární film jako nástroj vědeckého výzkumu i umělecký projev
 
česky Z 1 30SS Předmět není vypsán
380EDP1 Excerpta z disertační práce 1
 
česky ZK 7 6S Předmět není vypsán
380EDP2 Excerpta z disertační práce 2
 
česky ZK 8 6S Předmět není vypsán
300FVOD FAMU VOD
 
česky Z 1 30S Z 1 30S Předmět není vypsán
300MFTK FAMUTEORIE KONFERENCE
 
česky Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MUNF Filming The Unfilmable
 
anglicky Z 1 24PS Předmět není vypsán
300MGLAS Guest lecture Albert Serra
 
anglicky Z 1 35PS Předmět není vypsán
300MUAC Important Events of Ukrainian Cinema
 
česky Z 1 16PS Předmět není vypsán
300MARF Jyoti Mistry: Some Propositions in Artistic Research in Film
 
anglicky Z 1 Předmět není vypsán
300MDCHM Kameramanské dny David Chambille Masterclass
 
anglicky Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MDCHW Kameramanské dny David Chambille Masterclass a workshop
 
anglicky Z 2 60SS Předmět není vypsán
300MDKM Kritické myšlení
 
česky Z 1 30 SS Předmět není vypsán
380MAPP1 Mentoring a průběžná práce 1
 
česky ZK 20 32S Předmět není vypsán
380MAPP2 Mentoring a průběžná práce 2
 
česky ZK 20 32S Předmět není vypsán
380MAPP3 Mentoring a průběžná práce 3
 
česky ZK 20 32S Předmět není vypsán
380MAPP4 Mentoring a průběžná práce 4
 
česky ZK 60 32S Předmět není vypsán
300MPMDW Mentoringový program Michaël Dudok de Wit: Masterclass a filmové projekce s Q&A
 
anglicky Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MBDPM Mentoringový program s Brunem Dumontem filmové projekce a masterclass
 
anglicky, česky Z 2 60SS Předmět není vypsán
300MBDIC Mentoringový program s Brunem Dumontem projekce, masterclass a individuální konzultace
 
anglicky, česky Z 3 90SS Předmět není vypsán
300MMFS Mezifakultní spolupráce
 
česky Předmět není vypsán
300MMP Mimořádný přínos
 
česky Z 1 25P Předmět není vypsán
300MMD Média a dokument 2021 MFDF Jihlava
 
anglicky, česky Z 1 30SS Předmět není vypsán
380ODPD1 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1
 
česky ZK 3 Předmět není vypsán
380ODPD2 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 2
 
česky ZK 3 10S Předmět není vypsán
380DOP Odborná publikace
 
česky Předmět není vypsán
380DPK Pasivní účast na konferenci - zpráva
 
česky Předmět není vypsán
380PEP1 Pedagogická praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
380PEP2 Pedagogická praxe 2
 
česky Předmět není vypsán
380DPE2 Pedagogická činnost 2
 
česky Předmět není vypsán
300MPCP Pedro Costa představuje vlastní tvorbu a filmy spřízněných autorů
 
anglicky Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MPPS Prague Pride Stream
 
anglicky, česky Z 1 25P Předmět není vypsán
380PPK Prezentace příspěvku na konferenci
 
česky ZK 10 ZK 10 Předmět není vypsán
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4
 
česky Z 4 Z 4 Předmět není vypsán
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5
 
česky Z 5 Z 5 Předmět není vypsán
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6
 
česky Z 6 Z 6 Předmět není vypsán
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7
 
česky Z 7 Z 7 Předmět není vypsán
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8
 
česky Z 8 Z 8 Předmět není vypsán
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9
 
česky Z 9 Z 9 Předmět není vypsán
380DPC Publikace odborného článku
 
česky Předmět není vypsán
380PORC Publikace odborného článku v recenzovaném časopise
 
česky ZK 15 ZK 15 Předmět není vypsán
380PRVRC Publikace recenze v recenzovaném časopise
 
česky ZK 5 ZK 5 Předmět není vypsán
380DGR Příprava grantového projektu
 
česky Předmět není vypsán
380PGP Příprava grantového projektu
 
česky Předmět není vypsán
300MRNP Respekt až na půdu (akademickou)
 
anglicky, česky Z 1 30SS Z 1 30SS Předmět není vypsán
300MRP Rodrigo Prieto – kameramanská práce
 
anglicky Z 1 2PS Předmět není vypsán
380DRR Rukopis odborné recenze
 
česky Předmět není vypsán
380ROCRC Rukopis odborného článku pro recenzovaný časopis
 
česky ZK 10 ZK 10 Předmět není vypsán
300MSDF Scénáristika a dramaturgie ve filmu a televizi
 
česky Z 1 16PS Předmět není vypsán
380SD Seminář doktorandů
 
česky ZK 10 24S Předmět není vypsán
380SM Sociologie médií
 
česky Předmět není vypsán
380DSVY Stáž na výzkumném pracovišti
 
česky Předmět není vypsán
380MVT The vegetable transfer. Plants, crops and the photographic surface
 
anglicky Z 1 5S Předmět není vypsán
300MITS To Infect with The Story
 
anglicky Z 1 8PT Předmět není vypsán
380MTPA Towards a Practical Aesthetics
 
anglicky Z 1 5S Předmět není vypsán
300FFVD Video on Demand
 
česky Z,ZK 6 Předmět není vypsán
300MVKHD Vybrané kapitoly z teorie a praxe herního designu
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
300MVD Vývojová dílna
 
anglicky Z 1 18PS Předmět není vypsán
380VIP Výzkum institucionální praxe
 
česky Předmět není vypsán
380DVVC3 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3
 
česky Předmět není vypsán
380ZS Zahraniční spolupráce
 
anglicky, česky ZK 15 160CS ZK 15 160CS Předmět není vypsán
300ZS1 Zahraniční stáž 1
 
česky Z 1 Z 1 Předmět není vypsán
300ZS10 Zahraniční stáž 10
 
česky Z 10 Z 10 Předmět není vypsán
300ZS15 Zahraniční stáž 15
 
česky Z 15 Z 15 Předmět není vypsán
300ZS2 Zahraniční stáž 2
 
česky Z 2 Z 2 Předmět není vypsán
300ZS20 Zahraniční stáž 20
 
česky Z 20 Z 20 Předmět není vypsán
300ZS25 Zahraniční stáž 25
 
česky Z 25 Z 25 Předmět není vypsán
300ZS3 Zahraniční stáž 3
 
česky Z 3 Z 3 Předmět není vypsán
300ZS30 Zahraniční stáž 30
 
česky Z 30 Z 30 Předmět není vypsán
380DSZMP Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu
 
česky Předmět není vypsán
300MOZVV Žánr a hra: o žánru ve videohrách anglicky 09:30–13:30
Učebna 2 (FAMU)
Z 1 30SS Zapsat

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
LAZ-107 Učebna 1 (FAMU)
LAZ-124 Projekce FAMU
LAZ-207 Učebna 2 (FAMU)
LAZ-233 Učebna 4 (FAMU)
LAZ-241 Učebna 3 (FAMU)
LAZ-307 Učebna 6 (FAMU)
LAZ-308 Učebna 5 (FAMU)
LAZ-344 Učebna 7 (FAMU)