Tisk

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
300MAVP AV prezentace divadelní inscenace DISK
 
česky Z 1 30SS zimní i letní Předmět není vypsán
380AP Akademické psaní
 
česky ZK 1 4S Předmět není vypsán
380DAK Aktivní účast na konferenci - příspěvek
 
česky ZK 5 125P Předmět není vypsán
380AMVA Aktuální metody výzkumu audiovize
 
česky ZK 4 12S akademický rok Předmět není vypsán
380AMVA1 Aktuální metody výzkumu audiovize 1
 
česky ZK 4 6P+6S akademický rok Předmět není vypsán
300MCPAS Creative producing in art and show business
 
anglicky Z 1 2PT zimní Předmět není vypsán
300DD1 Didaktická dílna 1 česky Z 2 30DS zimní
300DD2 Didaktická dílna 2 česky viz detail Z 2 30DS letní
300DD3 Didaktická dílna 3
 
česky Z 2 30DS zimní Předmět není vypsán
300DD4 Didaktická dílna 4
 
česky Z 2 20DS letní Předmět není vypsán
300MDF1 Divadelní fotografie DISK
 
česky Z 1 30SS zimní i letní Předmět není vypsán
380DKO Doktorské kolokvium
 
česky ZK 5 125P Předmět není vypsán
380DSD3 Doktorský seminář 3 česky ZK 1 12SS Předmět není vypsán
380EDP1 Excerpta z disertační práce 1
 
česky ZK 7 6S akademický rok Předmět není vypsán
380EDP2 Excerpta z disertační práce 2 česky ZK 8 6S akademický rok
300UESF Exkurze do Studia FAMU
 
česky Z 1 2S zimní Předmět není vypsán
300FVOD FAMU VOD
 
česky Z 1 30S zimní i letní Předmět není vypsán
300MDUZ FAMU o duševním zdraví česky Z 1 6S zimní
300MFID FIDMarseille v Praze anglicky Z 1 30SS zimní
300MHASB Hledání autenticity v sérii "Before" R. Linklatera česky Z 1 2SS zimní
300MSLHD Hostující dílna Sergei Loznitsa: masterclass a filmové projekce anglicky, česky Z 2 60SS zimní
300UHF Hranice filmu
 
česky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
380KKV1 Kolokvium 1 česky ZK 5 6S akademický rok
380KKV2 Kolokvium 2
 
česky ZK 5 6S akademický rok Předmět není vypsán
380KKV3 Kolokvium 3
 
česky ZK 5 6S akademický rok Předmět není vypsán
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1 česky ZK 2 20S akademický rok
380KTC2 Konzultace tvůrčí činnosti 2 česky ZK 2 20S akademický rok
300KDBT Konzultační dílna – Béla Tarr anglicky Z 2 50DS zimní
300MDKM2 Kritické myšlení 2
 
česky Z 1 30 SS letní Předmět není vypsán
300UIAW Literární a malířské inspirace Andrzeje Wajdy
 
česky Z 1 2PS zimní Předmět není vypsán
380MAPP1 Mentoring a průběžná práce 1
 
česky ZK 20 32S akademický rok Předmět není vypsán
380MAPP2 Mentoring a průběžná práce 2
 
česky ZK 20 32S akademický rok Předmět není vypsán
380MAPP3 Mentoring a průběžná práce 3 česky ZK 20 32S akademický rok
380MAPP4 Mentoring a průběžná práce 4
 
česky ZK 60 32S akademický rok Předmět není vypsán
300MAGPM Mentoringový program Agnès Godard masterclass a filmové projekce anglicky, česky Z 1 30SS zimní
300MPAL Mentoringový program Alexandre Larose: Filmová těla paměti anglicky Z 1 30SS zimní
300MMFS Mezifakultní spolupráce
 
česky Z 1 25P Předmět není vypsán
300UMAD Moje slunce Mad - Michaela Pavlátová
 
česky Z 1 4PS zimní Předmět není vypsán
300OPP Obhajoba pedagogického portfolia
 
česky ZK 5 letní Předmět není vypsán
380ODPD Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ
 
česky ZK 3 12P akademický rok Předmět není vypsán
380ODPD1 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1
 
česky ZK 3 akademický rok Předmět není vypsán
380ODPD2 Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 2 česky viz detail ZK 3 10S akademický rok
300ODFV1 Oborová didaktika filmové výchovy 1 česky ZK 2 30PS zimní
300ODFV2 Oborová didaktika filmové výchovy 2 česky viz detail ZK 2 30PS letní
300UOSS Obrazová stylizace s odkazem na světovou kinematografii 20. století
 
česky Z 1 12PS zimní Předmět není vypsán
300UOSS2 Obrazová stylizace s odkazem na světovou kinematografii 20. století 2
 
česky Z 1 12PS zimní Předmět není vypsán
300OP1 Odborná praxe 1
 
česky Z 4 50P zimní Předmět není vypsán
300OP2 Odborná praxe 2
 
česky Z 4 50P letní Předmět není vypsán
380DOP Odborná publikace
 
česky ZK 10 250P Předmět není vypsán
380DPK Pasivní účast na konferenci - zpráva
 
česky ZK 2 50P Předmět není vypsán
380PEP1 Pedagogická praxe 1
 
česky ZK 2 akademický rok Předmět není vypsán
380PED1 Pedagogická praxe 1 česky ZK 8 10CS akademický rok
380PEP2 Pedagogická praxe 2
 
česky ZK 8 akademický rok Předmět není vypsán
380PED2 Pedagogická praxe 2 česky ZK 12 akademický rok
380DPE2 Pedagogická činnost 2 česky ZK 5 125P Předmět není vypsán
300PP1 Pedagogické předpoklady 1 česky ZK 3 35PS zimní
300PP2 Pedagogické předpoklady 2 česky viz detail ZK 3 35PS letní
300UPHM Počítačové hry jako nové médium
 
česky Z 1 2PS zimní Předmět není vypsán
380PPK Prezentace příspěvku na konferenci česky ZK 10 akademický rok
380PPK1 Prezentace příspěvku na konferenci 1 česky ZK 4 akademický rok
380PPR Projektová příprava česky viz detail ZK 2 10S akademický rok
300PPS1 Práce ve prospěch FAMU 1
 
česky Z 1 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS0 Práce ve prospěch FAMU 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS2 Práce ve prospěch FAMU 2 česky Z 2 zimní i letní
300PPS3 Práce ve prospěch FAMU 3
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS4 Práce ve prospěch FAMU 4
 
česky Z 4 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS5 Práce ve prospěch FAMU 5
 
česky Z 5 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS6 Práce ve prospěch FAMU 6
 
česky Z 6 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS7 Práce ve prospěch FAMU 7
 
česky Z 7 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS8 Práce ve prospěch FAMU 8
 
česky Z 8 zimní i letní Předmět není vypsán
300PPS9 Práce ve prospěch FAMU 9
 
česky Z 9 zimní i letní Předmět není vypsán
380DPC Publikace odborného článku česky ZK 10 250P Předmět není vypsán
380PORC Publikace odborného článku v recenzovaném časopise česky ZK 15 akademický rok
380PRVRC Publikace recenze v recenzovaném časopise česky ZK 5 akademický rok
380POC Publikace umělecko-výzkumného textu v odborném časopise česky ZK 10 akademický rok
300MPOP Příběhy o příbězích česky
12:30–14:30
Učebna 6 (FAMU)
Z 0 2PT letní
380DGR Příprava grantového projektu česky ZK 3 75S Předmět není vypsán
380PGP Příprava grantového projektu
 
česky ZK 2 Předmět není vypsán
300RDBT Realizační dílna - Béla Tarr anglicky Z 4 100DS zimní
380DRR Rukopis odborné recenze česky ZK 5 125P Předmět není vypsán
380ROCRC Rukopis odborného článku pro recenzovaný časopis česky ZK 10 akademický rok
380ROC1 Rukopis odborného článku pro recenzovaný časopis 1 česky ZK 6 akademický rok
380SD Seminář doktorandů
 
česky ZK 10 24S akademický rok Předmět není vypsán
380SD1 Seminář doktorandů 1 česky viz detail ZK 5 32S akademický rok
380SD2 Seminář doktorandů 2
 
česky ZK 5 32S akademický rok Předmět není vypsán
300MSIG Shoot it green! Úvod do udržitelné filmové produkce anglicky Z 1 5SS zimní
380SM Sociologie médií
 
česky ZK 4 2P akademický rok Předmět není vypsán
300SMFV1 Specializace - Metody filmové výchovy 1
 
česky Z 1 25PS zimní Předmět není vypsán
300USNF Společná návštěva FAMUFESTu
 
česky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
380DSVY Stáž na výzkumném pracovišti
 
česky ZK 3 75P Předmět není vypsán
380MVT The vegetable transfer. Plants, crops and the photographic surface
 
anglicky Z 1 5S letní Předmět není vypsán
380MTPA Towards a Practical Aesthetics
 
anglicky Z 1 5S letní Předmět není vypsán
300UTKF Tvorba krátkých filmu v prostředí FAMU
 
česky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
380UVM1 Umělecko-výzkumný mentoring 1
 
česky ZK 20 32S akademický rok
380UVM2 Umělecko-výzkumný mentoring 2
 
česky ZK 20 32S akademický rok Předmět není vypsán
380UVM3 Umělecko-výzkumný mentoring 3
 
česky ZK 20 32S akademický rok Předmět není vypsán
380UVM4 Umělecko-výzkumný mentoring 4
 
česky ZK 60 32S akademický rok Předmět není vypsán
380UV Umělecký výzkum česky Čt
11:30–14:45
Učebna 5 (FAMU)
ZK 10 12S+12P akademický rok
380VIP Výzkum institucionální praxe česky ZK 2 16P+8S akademický rok
380VIPP Výzkum institucionální praxe česky ZK 4 2P+1S akademický rok
380DVVC3 Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3 česky ZK 30 375S Předmět není vypsán
380ZS Zahraniční spolupráce anglicky, česky ZK 15 160CS akademický rok
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1 anglicky, česky ZK 10 160S akademický rok
300ZS1 Zahraniční stáž 1
 
česky Z 1 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS10 Zahraniční stáž 10
 
česky Z 10 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS15 Zahraniční stáž 15
 
česky Z 15 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS2 Zahraniční stáž 2
 
česky Z 2 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS20 Zahraniční stáž 20
 
česky Z 20 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS25 Zahraniční stáž 25
 
česky Z 25 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS3 Zahraniční stáž 3
 
česky Z 3 zimní i letní Předmět není vypsán
300ZS30 Zahraniční stáž 30
 
česky Z 30 zimní i letní Předmět není vypsán
380DSZMP Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu
 
česky ZK 15 375P Předmět není vypsán

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
LAZ-107 Učebna 1 (FAMU)
LAZ-124 Projekce FAMU
LAZ-207 Učebna 2 (FAMU)
LAZ-233 Učebna 4 (FAMU)
LAZ-241 Učebna 3 (FAMU)
LAZ-307 Učebna 6 (FAMU)
LAZ-308 Učebna 5 (FAMU)
LAZ-344 Učebna 7 (FAMU)