Seminář doktorandů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380SD1 zkouška 8 32 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 176 až 216 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář doktorandů je pojatý jako společný prostor pro uvažování a sdílení zkušeností doktorandů, kteří by se sami měli značnou měrou iniciativně podílet na podobě a směřování semináře, mj. pomocí vlastního výběru a organizace občasných hostovských přednášek v rámci semináře. Hosty budou významní badatelé z oblasti audiovize inspirativní pro mladé vědce na počátku kariéry.

Vedle toho je důležitým cílem semináře společná kritická diskuse nad vybranými částmi chystaných disertačních prací studentů - v rámci společné debaty a poskytování konstruktivní zpětné vazby by měli studenti zlepšovat své akademické kompetence v oblasti argumentace, metodologie, stylistiky a rétoriky.

Třetí podstatný rozměr semináře je pak zaměřen na vzájemné sdílení zkušeností začínajících akademiků (s konferencemi, výukou, psaním odborných textů), jež může v ideálním případě vést např. i ke vzniku společných řešitelských týmů doktorandů FAMU při podávání výzkumných grantů.

Výsledky učení

Student po absolvování předmětu

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, 2018.

Collins, Hilary. Kreativní výzkum: teorie a praxe v oblasti tvůrčích odvětví. IDU, 2017.

Singh, Annelise, Lukarrila, Lauren. Successful Academic Writing: A Complete Guide for Social and Behavioral Scientists. The Guilford Press, 2017.

Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Slon, 2007.

Turabian, Kate L. A Manual for writers of research papers, theses, and dissertations. University of Chicago Press, 2017.

Wallwork, Adrian; Southern, Anna. 100 tips to avoid mistakes in academic writing. Springer, 2020.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace je udělena za aktivní účast na semináři (zapojení do diskusí, četba vybraných textů), za zapojení do organizace hodin s pozvanými hosty (výběr hostů, moderování) a za prezentaci úryvku z rozpracované disertační práce, resp. za oponování úryvku disertace některého z kolegů studentů.

Poznámka

Předmět se vyučuje v těchto datech:

26. 10. v 16:30-18:55, FAMU, učebna 133

30. 11. v 16:30-18:55, FAMU, učebna 133

14. 12. v 16:30-18:55, FAMU, učebna 133

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů