Tisk studijního plánu

Studijní plán Výzkum a teorie audiovize 2023

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
Povinné předměty
380AMVA1 Aktuální metody výzkumu audiovize 1
ZK-4-6P+6S
4
380KKV* Kolokvium
ZK-5-6S
ZK-5-6S
ZK-5-6S
15
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1
ZK-2-20S
Předmět není vypsán
ZK-2-20S
Předmět není vypsán
ZK-2-20S
Předmět není vypsán
ZK-2-20S
Předmět není vypsán
2
380ODPD Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ
ZK-3-12P
3
380PEP* Pedagogická praxe
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
380PEP* Pedagogická praxe
ZK-8-
Předmět není vypsán
ZK-8-
Předmět není vypsán
8
380PPR Projektová příprava
ZK-2-10S
2
380SD* Seminář doktorandů
ZK-5-32S
ZK-5-32S
10
380UVM* Umělecko-výzkumný mentoring
ZK-20-32S
ZK-20-32S
ZK-20-32S
ZK-60-32S
120
380UV Umělecký výzkum
ZK-10-12S+12P
10
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1
ZK-10-160S
Předmět není vypsán
ZK-10-160S
Předmět není vypsán
ZK-10-160S
Předmět není vypsán
ZK-10-160S
Předmět není vypsán
10
Minimální počet kreditů 192
Povinně volitelné předměty
380_PV_CJ B1 Cizí jazyky pro doktorské studium B1 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0)
6
380_PV_CJ B2 Cizí jazyky pro doktorské studium B2 V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 0)
10
380_PV_PVP Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů (maximálně 0)
12
Minimální počet kreditů 28
Volitelné předměty
300VPZ_2020 Volitelné předměty FAMU
0
300MOD_2020 Modulová výuka FAMU
0
380MOD(2022) Moduly pro doktorandy
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 220
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 20
Celkový počet kreditů 240
① Cizí jazyky pro doktorské studium B1 [380_PV_CJ B1]

380PVPVV(2022) #

② Cizí jazyky pro doktorské studium B2 [380_PV_CJ B2]

380PVTA(2022) #

③ Povinně volitelné předměty [380_PV_PVP]

380PVPVV(2022) #

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů