Zjednodušený studijní plán Výzkum a teorie audiovize 2023

Studijní program: Výzkum a teorie audiovize

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380KKV1 Kolokvium 1 ZK 5
380PPR Projektová příprava ZK 2
380SD1 Seminář doktorandů 1 ZK 5
380UVM1 Umělecko-výzkumný mentoring 1 ZK 20
380UV Umělecký výzkum ZK 10
940VPM Výzkumné a publikační metody ZK 6
Kreditů z povinných předmětů 48
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1 ZK 2
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1 ZK 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B1
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380AMVA1 Aktuální metody výzkumu audiovize 1 ZK 4
380KKV2 Kolokvium 2 ZK 5
380ODPD Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ ZK 3
380SD2 Seminář doktorandů 2 ZK 5
380UVM2 Umělecko-výzkumný mentoring 2 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 37
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1 ZK 2
380PEP1 Pedagogická praxe 1 ZK 2
380PEP2 Pedagogická praxe 2 ZK 8
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1 ZK 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B1
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 23
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380KKV3 Kolokvium 3 ZK 5
380UVM3 Umělecko-výzkumný mentoring 3 ZK 20
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1 ZK 2
380PEP1 Pedagogická praxe 1 ZK 2
380PEP2 Pedagogická praxe 2 ZK 8
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1 ZK 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B1
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 35
Celkem kreditů za ročník 60

4. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
380UVM4 Umělecko-výzkumný mentoring 4 ZK 60
Kreditů z povinných předmětů 60
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
380KTC1 Konzultace tvůrčí činnosti 1 ZK 2
380ZS1 Zahraniční spolupráce 1 ZK 10
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B1
výběr ze skupiny Cizí jazyky pro doktorské studium B2
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60