Výzkumné a publikační metody

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940VPM ZK 6 20S česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena BENDOVÁ, Pavel JANOUŠEK, Jan JIŘÍK, Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem jednosemestrálního kurzu je:

Forma studia

Kurz se skládá z otevřených přednášek určených pro akademickou obec AMU a seminářů přístupných pouze pro zapsané studenty. Semináře jsou přednostně určeny pro studenty doktorského studia AMU, mohou se do nich přihlásit i zájemci z řad studentů magisterského studijního programu.

Předpoklady a další požadavky

Semináře jsou určeny přednostně pro studenty doktorského studia AMU. V případě volné kapacity se seminární části kurzů mohou zúčastnit studenti magisterského studia AMU.

Obsah kurzu

  1. 11. 2018 Jan Jiřík (AMU)

Prezentace programu kurzů Centra pro doktorská studia AMU a konference Teritoria umění; prezentace odborných časopisů, odborné zdroje a rešerše

Seminář: Komentovaná prezentace doktorských výzkumných záměrů a jejich metodologie.

Abstrakty doktorských projektů je třeba poslat v elektronické podobě do 31. 10. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz.

  1. 11. 2018 Pavel Janoušek (DAMU)

Přednáška: Základní metodologické přístupy k myšlení o umění, zejména o divadle. Od pozitivismu ke konceptuálnímu pojetí vědy.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textů o divadle.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 2000-2500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 12. 11. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

  1. 11. 2018 Iva Oplištilová (HAMU)

Přednáška: Základní výzkum a teoretické přístupy v oblasti hudby. Pozice hudební teorie v rámci hudebněvědných disciplín, její proměny a přesahy. Různé přístupy ke studiu hudební struktury. „Jak“ nebo „co“? Cíle a prostředky hudební analýzy. Percepce jako východisko pro zkoumání nejen hudebního díla.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu I. Oplištilová: Proměna paradigmatu.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 1500-2000 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 26. 11. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

  1. 12. 2018 Helena Bendová (FAMU)

Přednáška: Základní výzkum a teoretické přístupy v oblasti filmu. Bádání o filmu coby interdisciplinárním poli různých přístupů sahajících od poetických esejů až po empirické výzkumy. Historie filmové vědy od 10. let minulého století a její vztah k jiným vědám na jedné straně a k praktickému, tvůrčímu myšlené na straně druhé. Vývoj vědního oboru filmová věda mj. vyjevuje, jak je komplikované spojit estetické, nutně hodnotící a částečně subjektivní vnímání umění se snahami o dosažení standardů „vědeckosti“ známých z jiných věd.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu Marie-Laure Ryan: Avatars of Story.

Abstrakty v rozsahu 1000-1500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 10. 12. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

V rámci kurzu budou studenti pracovat s následujícími texty. Všechny texty budou zapsaným studentům dostupné v elektronické podobě.

  1. k 16. 11. krátké ukázky z následujících textů:

G. Freytag: Technika dramatu; O. Zich: Estetika dramatického umění; P. Szondi: Teorie moderního dramatu; J. Veltruský: Drama jako básnické dílo; A. Kotte: Divadelní věda.

  1. k 30. 11. studii: Iva Oplištilová: Přeměna paradigmatu, Živá hudba.
  2. k 14. 12. studii: Marie-Laure Ryan: Avatars of Story, Electronic Mediations.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zkoušky je třeba si osvojit předem znalost všech textů, se kterými se bude v rámci kurzu pracovat, odevzdat všechny požadované písemné úkoly a aktivní účast na semináři.

Písemné úkoly se odevzdávají nejpozději 4 dny před konáním semináře vyučujícímu elektronicky.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
02.11.2018 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
16.11.2018 09:30–13:00 Pavel JANOUŠEK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
30.11.2018 09:30–13:00 Iva OPLIŠTILOVÁ Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
14.12.2018 09:30–13:00 Helena BENDOVÁ Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů