Výzkumné a publikační metody

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
940VPM ZK 6 20S česky letní

Garant předmětu

Jan JIŘÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan JIŘÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem jednosemestrálního kurzu je:

Forma studia

Kurz se skládá z přednášek a seminářů přístupných pro zapsané studenty. Semináře jsou přednostně určeny pro studenty doktorského studia AMU, mohou se do nich přihlásit i zájemci z řad studentů magisterského studijního programu.

Předpoklady a další požadavky

Semináře jsou určeny přednostně pro studenty doktorského studia AMU. V případě volné kapacity se seminární části kurzů mohou zúčastnit studenti magisterského studia AMU.

Obsah kurzu

Termíny: 11. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12.

Čas konání: 9.30-11.00 + 11.30-13.00

Místo konání: posluchárna č. 412, Dům U Bílého jelena, Tržiště 20, Praha 1 (vchod přes Hartigovský palác)

Program kurzu:

11. 10. 2019 Jan Jiřík (AMU)

Prezentace programu kurzů Centra pro doktorská studia AMU a konference Teritoria umění; prezentace odborných časopisů, odborné zdroje a rešerše

Seminář: Komentovaná prezentace doktorských výzkumných záměrů a jejich metodologie.

Abstrakty doktorských projektů je třeba poslat v elektronické podobě do 9. 10. 2019 na adresu jan.jirik@amu.cz.

1. 11. 2019 Pavel Janoušek (DAMU)

Přednáška: Základní metodologické přístupy k myšlení o umění, zejména o divadle. Od pozitivismu ke konceptuálnímu pojetí vědy.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textů o divadle.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 2000-2500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 28. 10. 2019 na adresu jan.jirik@amu.cz

8. 11. 2019 Iva Oplištilová (HAMU)

Přednáška: Základní výzkum a teoretické přístupy v oblasti hudby. Pozice hudební teorie v rámci hudebněvědných disciplín, její proměny a přesahy. Různé přístupy ke studiu hudební struktury. „Jak“ nebo „co“? Cíle a prostředky hudební analýzy. Percepce jako východisko pro zkoumání nejen hudebního díla.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu o výzkumných metodách v hudbě.

Abstrakty interpretovaného textu v rozsahu 1500-2000 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 4. 11. 2019 na adresu jan.jirik@amu.cz

15. 11. 2019 Tomáš Langer (AMU)

Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji I.

Praktický seminář ukáže, jakým způsobem lze pomocí freewarového citačního manažeru Zotero spojit práci s informačními zdroji a požadavky kladené na tvar bibliografických citací normou ISO690, resp. citačními standardy používanými jednotlivými odbornými časopisy.

29. 11. 2019 Tomáš Langer (AMU)

Citační manažer Zotero - bibliografické citace a inteligentní práce s informačními zdroji II.

Praktický seminář ukáže ve čtyřech 90 minutových blocích, jakým způsobem lze pomocí freewarového citačního manažeru Zotero spojit práci s informačními zdroji a požadavky kladené na tvar bibliografických citací normou ISO690, resp. citačními standardy používanými jednotlivými odbornými časopisy.

13. 12. 2019 Tereza Czesany Dvořáková (AMU)

Přednáška: Úvod do alternativních trendů filmových studií.

Seminář: Diskuse nad odevzdanými abstrakty textu o výzkumných metodách ve filmových studiích.

Abstrakty v rozsahu 1000-1500 znaků je třeba poslat v elektronické podobě do 10. 12. 2018 na adresu jan.jirik@amu.cz

Doporučená nebo povinná literatura

V rámci kurzu budou studenti pracovat s následujícími texty. Všechny texty budou zapsaným studentům dostupné v elektronické podobě.

  1. k 1. 11. krátké ukázky z následujících textů:

G. Freytag: Technika dramatu; O. Zich: Estetika dramatického umění; P. Szondi: Teorie moderního dramatu; J. Veltruský: Drama jako básnické dílo; A. Kotte: Divadelní věda.

  1. k 8. 11. studii: Iva Oplištilová: Přeměna paradigmatu, Živá hudba.
  2. k 13. 12. název a rozsah studijního textu bude k dispozici po 15. 10. 2019.
  3. případné podpůrné texty k praktickým seminářům citační manažer ZOTERO dostanou posluchači kurzu předem v elektronické podobě.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zkoušky je třeba si osvojit předem znalost všech textů, se kterými se bude v rámci kurzu pracovat, odevzdat všechny požadované abstrakty studijních textů a závěrečný, zkušební abstrakt konferenčního příspěvku.

Písemné úkoly se odevzdávají nejpozději 4 dny před konáním semináře elektronicky na jan.jirik@amu.cz.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
11.10.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
01.11.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
08.11.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
15.11.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
29.11.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1
13.12.2019 09:30–13:00 Jan JIŘÍK Místnost 412 zasedací místnost
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Přestávka od 11:00 do 11:30 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů