Tisk studijního plánu

Studijní plán Interpretace a teorie interpretace - od 2023/2024

Typ studia: Doktorské
Studijní plán: celkový | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
Povinné předměty hlavní
180DTIT* Dizertace - textová část
Z-10-42S
Z-10-42S
20
180DUIT* Dizertace - umělecká část
Z-10-42S
Z-10-42S
20
180ISIT* Interpretační seminář
Z-6-2ST
Z-6-2ST
12
Minimální počet kreditů 52
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
180DTIT3 Dizertace - textová část 3
Z-20-42S
20
180DUIT3 Dizertace - umělecká část 3
Z-20-42S
20
180ISIT3 Interpretační seminář 3
Z-6-2ST
6
180KAHD Komplexní analýza hudebního díla
Z-10-BLOK
Z-10-BLOK
10
180MUCIT Mimořádná reprezentativní umělecká činnost
Z-4-
Z-4-
Z-4-
4
180PWKIT Přednáška nebo workshop v rámci výuky na AMU / Příspěvek na konferenci
Z-10-28S
Z-10-28S
10
180POCIT Publikování odborného článku
Z-10-28S
Z-10-28S
10
180SDIT* Seminář dizertační práce
Z-3-10S
Z-3-10S
6
180SPIT* Specializovaná přednáška
ZK-3-28PS
ZK-3-28PS
3
180SPIT* Specializovaná přednáška
ZK-3-28PS
ZK-3-28PS
3
940VPM Výzkumné a publikační metody
ZK-6-20SR
6
Minimální počet kreditů 98
Povinně volitelné předměty
180CJI2 Interpretace a teorie interpretace - druhý cizí jazyk V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
10
180CJI1 Interpretace a teorie interpretace - první cizí jazyk V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
15
Minimální počet kreditů 25
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 175
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 180
① Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů