Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 česky Z 2 2ST
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky Z 2 2T
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
107DHT1 Dějiny taneční hudby 1 česky Z 2 2T
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2CT
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2CT
186HAS2 Hudba a slovo česky Čt
15:20–16:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS4 Hudba a slovo česky Čt
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS6 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2T
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky Po
10:50–12:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2T
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Z 1 2T
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Z 1 2T
101IMPE Improvizace a performance česky ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Z 2 2/LT Z 2 2/LT
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1T Z 1 1T
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky St
12:00–13:30
Galerie HAMU
Z 1 2T
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T
171LH Lidský hlas česky Z 2 2T
107KPP2 Pedagogická psychologie 2 česky ZK 3 10PS
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Z 2 2T
107PPII2 Pedagogická psychologie II 2 česky ZK 2 2T
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T
107PEDG1 Pedagogika 1 česky Z 3 2T
107PEDG2 Pedagogika 2 česky Z 3 2T
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 česky ZK 3 3T
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 česky Z 5 2T
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 2 2T
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 česky ZK 2 2T
100STUDIO Studio N česky Z 1 2T Z 1 2T
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Po
13:30–15:00
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 2T
101MVAA Vydání autorského alba jako proces anglicky, česky 10:00–12:00
Z 1 2P
106VSH3 Výroba strojků (hoboj) 3 česky Z 1 1T
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 2ST
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Z 3 2ST
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky česky ZK 1 1T
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2T
101MUVT Úvod do vokálních technik česky
Z 1 2P