Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101MAP Adrian Pop - přednášky a masterclass anglicky Z 1 BLOK Předmět není vypsán
107CT Cunningham technika česky St
14:15–15:45
černý sál
Z 2 2/T Z 2 2/T Zapsat
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
107HT2 Historické tance 2 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2/T Zapsat
186HAS2 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2/T Zapsat
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
186HAS4 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2/T Zapsat
186HAS6 Hudba a slovo česky Po
18:00–19:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2/T Zapsat
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky St
15:20–16:50
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2/T Zapsat
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2/T Zapsat
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
101IMPE Improvizace a performance česky ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK Zapsat
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1/T Z 1 1/T Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 blok Předmět není vypsán
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 blok Zapsat
185MKNI Kurz neidiomatické improvizace anglicky, česky 17:00–18:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 blok Zapsat
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Čt
14:15–15:45
černý sál
Z 2 1/T Zapsat
171LH Lidský hlas česky Z 2 2/T Zapsat
109NDP1 Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 1 česky Z 8 8/T Předmět není vypsán
171MPHEM Percepční hodnocení jako experimetnální metoda česky Z 1 BLOK Předmět není vypsán
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2 česky Po
17:45–19:15
černý sál
Z 2 2/T Zapsat
101MSBM Sample-based Music anglicky Z 2 BLOK Z 2 BLOK Předmět není vypsán
185SSEM Specializovaný seminář Z 1 2/T Z 1 2/T Předmět není vypsán
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Čt
10:20–11:50
Učebna KHP 1041 (HAMU)
ZK 1 2/T Zapsat
185MTD Tvůrčí dílna soudobé hudby anglicky, česky
různé
Z 3 Z 3 Zapsat
171ZAK1 Základy akustiky 1 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 Předmět není vypsán
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Čt
09:00–10:30
učebna počítačová
Z 3 Zapsat
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky česky ZK 1 1/T Předmět není vypsán
110MZFZ Základy získávání finančních zdrojů česky viz detail Z 1 BLOK Zapsat
101UMAX Úvod do programování MAX česky Po
14:30–16:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2/T Z 1 2/T Zapsat