Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
101MAAA2 Akustický a amplifikovaný akordeon 2. modul anglicky, česky 12:30–14:30
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 2S
101MAPS Autorské právo pro skladatele 21. století česky 09:00–12:00
Orchestrální sál
Z 1 3P
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 česky Z 2 2ST
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky Z 2 2T
101DANA2 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 2 česky
09:00–12:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 2 2T
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Z 3 2T
186ETM1 Etnomuzikologie 1 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 1PT+1ST
186ETM2 Etnomuzikologie 2 česky Z 1 1PT+1ST
186ETM3 Etnomuzikologie 3 česky Čt
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 1 1PT+1ST
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2CT
107HT2 Historické tance 2 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2CT
186HAS2 Hudba a slovo česky Po
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS4 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS6 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2T
100EHA1 Hudební analýza 1 anglicky Z 2 2T
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky Po
09:30–10:40
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2T
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Z 1 2T
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Z 1 2T
101IMPE Improvizace a performance anglicky, česky ZK 2 15DS ZK 2 15DS
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT
101IP Interpretační praxe anglicky, česky Z 1 1CT Z 1 1CT
101MKS K. Stockhausen - Making Aus den sieben Tagen anglicky 16:00–18:00
různé
Z 1 2S
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky Z 3 2T
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky viz detail Z 1 2T
101MKCOT Kritické čtení odborného textu česky viz detail Z 3 10S
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky viz detail Z 2 1T
171LH Lidský hlas česky Po
16:00–17:30
Učebna KZT
Z 2 2T
101MMA Mark Andre - autorská přednáška anglicky 10:00–12:00
Galerie HAMU
Z 1 2S
101MSTH Nová hudba pro šetinotónové harmonium anglicky, česky 10:00–13:00
Učebna
Z 1 4S
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T
107PI2 Pilates 2 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 anglicky, česky Po
13:45–15:15
LAB
ZK 3 2PT+1CT
101MRMW Roscoe Mitchell - přednáška/workshop anglicky 18:00–20:00
různé
Z 1 2S
108RSP1 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1 česky Z 5 2T
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 česky Z 5 2T
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 2 2T
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 česky Po
11:15–12:45
LAB
ZK 2 2T
101MSEJ Skladatel/umělec jako ekonomická jednotka společenského systému česky 09:00–12:00
Orchestrální sál
Z 1 3P
101MSIKP Sluchové iluze jako kompoziční prostředek skladatele česky 10:00–12:00
Učebna
Z 1 2S
171SPZS Softwarové prostředky zvukové syntézy česky 16:20–19:20
Učebna Zvukové studio
ZK 2 1T
185SSEM Specializovaný seminář Čt
08:45–10:15
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T Z 1 2T
101MSTEM Studie o témbrech anglicky 10:00–13:00
Učebna
Z 1 4S
100STUDIO Studio N anglicky, česky St
17:00–18:30
Z 1 1PT+1ST Z 1 1PT+1ST
107KTM1 Taneční medicína 1 česky Z 2 10CS
107KTM2 Taneční medicína 2 česky viz detail ZK 2 10CS
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Po
12:00–13:30
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 2T
185MDSHP Tvůrčí dílna soudobé hudby Poněšice česky viz detail Z 2 18SS
101MUIB2 Umění interpretace byzantské hudby 2 česky 09:00–16:00
Učebna
Z 1 5S
105MMC Violoncellista Marc Coppey - masterclass anglicky 09:00–13:00
Galerie HAMU
Z 1 4S
107VC1 Výběrová přednáška z dějin tance C 1 česky Z 3 2T
106VSH3 Výroba strojků (hoboj) 3 česky Z 1 1T
171ZP Základy programování česky ZK 2 1T
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 2ST
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Čt
12:30–14:00
učebna počítačová
Z 3 2ST
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky anglicky, česky ZK 1 1PT
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2PT
101UMAX Úvod do programování MAX anglicky, česky Po
11:30–13:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 1 1PT+1CT Z 1 1PT+1CT
101MUVT2 Úvod do vokálních technik 2 česky 11:00–14:00
Učebna
Z 1 3S