Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CT Cunningham technika anglicky, česky Z 2 2T Z 2 2T Zapsat
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 česky Z 2 2ST Předmět není vypsán
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky
10:15–13:00
LAB
Z 2 2T Předmět není vypsán
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Út
18:45–20:45
LAB
Z 3 2T Předmět není vypsán
107DHT1 Dějiny taneční hudby 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2CT Předmět není vypsán
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2CT Zapsat
186HAS2 Hudba a slovo česky Z 1 2T Zapsat
186HAS3 Hudba a slovo česky Čt
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS4 Hudba a slovo česky Z 1 2T Zapsat
186HAS6 Hudba a slovo česky Z 1 2T Zapsat
186HAS1 Hudba a slovo česky Čt
15:20–16:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky Z 2 2T Zapsat
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2T Zapsat
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
101IMPE Improvizace a performance česky ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK Zapsat
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1T Z 1 1T Zapsat
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky
10:15–13:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 3 2T Předmět není vypsán
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 2T Zapsat
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky Z 2 1T Předmět není vypsán
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T Zapsat
171LH Lidský hlas česky Z 2 2T Zapsat
107KPP2 Pedagogická psychologie 2 česky ZK 3 10PS Zapsat
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PPII2 Pedagogická psychologie II 2 česky ZK 2 2T Zapsat
108PED1 Pedagogika 1 česky viz detail Z 1 2T Předmět není vypsán
107PEDG1 Pedagogika 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PEDG2 Pedagogika 2 česky Z 3 2T Zapsat
110PAM Performing Arts Management anglicky Z 2 16SS Z 2 16SS Zapsat
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T Zapsat
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 česky ZK 3 3T Zapsat
108PSY1 Psychologie 1 česky viz detail Z 1 2T Předmět není vypsán
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 česky St
08:40–10:10
Učebna 2026 (HAMU)
Z 5 2T Předmět není vypsán
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky viz detail Z 2 2T Předmět není vypsán
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
101SFHU4 Scénická a filmová hudba 4 česky ZK 2 2T Zapsat
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
13:30–15:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2 česky ZK 1 2T Zapsat
106VSH3 Výroba strojků (hoboj) 3 česky Z 1 1T Předmět není vypsán
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 Předmět není vypsán
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Z 3 Zapsat
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky česky Čt
08:40–10:10
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 1 1T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna Zvukové studio
ZK 2 2T Předmět není vypsán