Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107CT Cunningham technika česky Z 2 2T Z 2 2T Zapsat
107HT1 Historické tance 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107HT2 Historické tance 2 česky Z 2 2T Zapsat
186HAS2 Hudba a slovo česky Po
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T Předmět není vypsán
186HAS4 Hudba a slovo česky Po
18:30–20:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T Zapsat
186HAS6 Hudba a slovo česky Z 1 2T Zapsat
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2T Předmět není vypsán
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky St
15:20–16:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky St
11:15–12:45
Učebna 2017 (HAMU)
Z 2 2T Zapsat
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
101IMPE Improvizace a performance česky
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK Zapsat
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT Zapsat
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1T Z 1 1T Zapsat
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2 česky Z 1 2T Zapsat
107LAP2 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 2 česky Z 2 1T Zapsat
171LH Lidský hlas česky Čt
16:00–17:30
Učebna Zvukové studio
Z 2 2T Zapsat
101MMGMP Masterclass Michael Gordon a Mantra Percussion anglicky Z 1 3PS Předmět není vypsán
101MPTA Masterclass Pierre Alexandre Tremblay - Asinglewordisnotenoug anglicky Z 1 2P Předmět není vypsán
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PPII2 Pedagogická psychologie II 2 česky ZK 2 2T Zapsat
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
107PEDG1 Pedagogika 1 česky Z 3 2T Předmět není vypsán
107PEDG2 Pedagogika 2 česky Z 3 2T Zapsat
110PAM Performing Arts Management anglicky
10:00–13:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 2 16SS Z 2 16SS Zapsat
107PI1 Pilates 1 česky Z 2 2T Předmět není vypsán
107PI2 Pilates 2 česky Z 2 2T Zapsat
101PMHP2 Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 česky Po
10:30–12:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
ZK 3 3T Zapsat
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
185MRIH Rytmy inspirované indickou hudbou anglicky Z 2 4S Z 2 4S Předmět není vypsán
174MWGB Seminář britských hudebníků - Liam Noble, Paul Clavris anglicky Z 1 4S Předmět není vypsán
174MSMS Seminář s britským saxofonistou Martinem Speake anglicky Z 1 2S Předmět není vypsán
185SSEM Specializovaný seminář Čt
15:20–16:50
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
100STUDIO Studio N česky St
17:00–18:30
Z 1 2T Z 1 2T Zapsat
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T Předmět není vypsán
108TI2 Teorie interpretace 2 česky Po
12:30–14:00
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 2T Zapsat
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Z 3 Předmět není vypsán
107ZM2 Základy tanečního managementu 2 česky Z 3 Zapsat
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
101UMAX Úvod do programování MAX česky Z 1 2T Z 1 2T Předmět není vypsán