Volitelné předměty HAMU

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
107DTV1 Didaktika taneční výchovy 1 česky Čt
10:45–12:15
černý sál
Z 2 2ST
101DANA1 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 1 česky
10:15–13:00
LAB
Z 2 2T
101DANA3 Dějiny a analýza novodobých akustických umění 3 česky Po
15:30–17:00
LAB
Z 3 2T
101MEDA Environmentální den na AMU 2021 česky 12:00–22:00
Zasedací místnost HAMU
Z 1 6T
107HT1 Historické tance 1 česky Út
16:00–17:30
bílý sál
Z 2 2CT
186HAS3 Hudba a slovo česky Čt
15:20–16:50
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS1 Hudba a slovo česky Po
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
100EHA1 Hudební analýza 1 anglicky Po
10:50–12:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 2T
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Čt
10:20–11:50
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Čt
10:20–11:50
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
101IMPE Improvizace a performance česky ZK 2 BLOK ZK 2 BLOK
101ISH Interpretace soudobé hudby - praxe česky Po
09:30–11:00
Učebna
Z 2 2/LT Z 2 2/LT
101IP Interpretační praxe česky Z 1 1T Z 1 1T
101MFGE Komorní a symfonické dílo F. G. Emmerta česky 11:00–13:00
Učebna
Z 1 2S
101KPEA1 Kompoziční praxe EA a multimediální hudby 1 česky
10:15–13:00
Učebna KS 1022 Gotická věž
Z 3 2T
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky viz detail Z 1 2T
107LAP1 Labanova analýza pohybu/Tanečně pohybová terapie 1 česky viz detail Z 2 1T
107PPII1 Pedagogická psychologie II 1 česky Út
10:45–12:15
učebna počítačová
Z 2 2T
107PEDG1 Pedagogika 1 česky
10:45–12:15
učebna počítačová
Z 3 2T
107PI1 Pilates 1 česky Po
17:45–19:15
bílý sál
Z 2 2T
108RSP1 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1 česky St
08:40–10:10
Učebna 2026 (HAMU)
Z 5 2T
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 česky Z 5 2T
101SFHU1 Scénická a filmová hudba 1 česky Z 2 2T
101SFHU3 Scénická a filmová hudba 3 česky viz detail Z 2 2T
100STUDIO Studio N
 
česky Z 1 2T Z 1 2T
107KTM1 Taneční medicína 1 česky viz detail Z 2 10CS
101MTGCH Teorie a interpretace gregoriánskécho chorálu anglicky, česky viz detail Z 2 12S
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Po
12:00–13:30
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 2T
101MUIBH Umění interpretace byzantské hudby anglicky, česky 09:00–17:00
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 6S
107VC1 Výběrová přednáška z dějin tance C 1 česky Čt
16:00–17:30
učebna
Z 3 2T
106VSH3 Výroba strojků (hoboj) 3 česky Z 1 1T
171ZP Základy programování česky St
17:00–20:00
Učebna Zvukové studio
ZK 2 1T
107ZM1 Základy tanečního managementu 1 česky Čt
12:30–14:00
učebna počítačová
Z 3 2ST
171ZZTH Základy zvukové techniky pro hudebníky česky Čt
08:40–10:10
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 1 1T
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky česky Po
14:00–15:30
Učebna KZT
ZK 2 2PT
101UMAX Úvod do programování MAX česky Po
11:30–13:00
Učebna
Z 1 2T Z 1 2T