Úvod do akustiky pro hudebníky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171UAH ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Zdeněk OTČENÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování student dokáže popsat základní fyzikální děje týkající se akustického vlnění, vzniku a šíření zvuku v různém prostředí, základní jevy, které ovlivňují šíření zvuku a tím posluchačovo vnímání zvuku v prostoru, a rozumět základním akustickým a psychoakustickým pojmům.

Forma studia

Interaktivní výuka

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro studium jsou základní znalosti ze středoškolské fyziky a obecné znalosti o hudebním zvuku.

Obsah kurzu

 1. Základy psychoakustické interakce člověk - zvuk, kmitání hmoty, zvuk, akustický signál, sluchový vjem, tón, hluk
 2. Kmitání a jeho základní veličiny, tlumené a netlumené kmity, rezonance, skládání kmitů, harmonické tóny, spektrum, spektrální analýza
 3. Vlnění v bodové řadě a jeho základní veličiny, postupné podélné a příčné vlnění, odraz vlnění, interference, vznik stojatého podélného a příčného vlnění
 4. Prostorové vlnění, rovinná a kulová vlna, Huyghensův princip, šíření vln kolem překážek, odraz a ohyb vlnění
 5. Prostorová akustika, zvukový paprsek a jeho odraz, vlastní kmity prostoru, zvukové pole, statistická akustika, názvuk, dozvuk, poloměr doznívání
 6. Objektivní a subjektivní parametry akustické kvality koncertních a divadelních prostor a nahrávacích studií, akustické vlastnosti interiérových prvků, zvukové izolace
 7. Zdroje hudebního zvuku, chordofony, kmitání strun, vlastnosti rezonátoru, Chladniho obrazce, aerofony, chvění vzdušných sloupců
 8. Idiofony a membranofony, kmitání tyčí, desek a blan; Hlas, hlasivky, vokální trakt.
 9. Píšťalové varhany, výstavba zvuku varhan, rejstříková dispozice; Elektronické varhany: typy syntézy; Fyzikální a matematické modelování hudebních nástrojů, přehled systémů ladění
 10. Proces slyšení, subjektivnost vnímání, sluchové pole, subjektivní psychoakustické veličiny, hladiny hlasitosti, výška tónu, diference limen
 11. Psychoakustická měření, maskování, časové prahy, zázněje, kombinační tóny, kritická šířka pásma
 12. Binaurální a prostorové slyšení, hudební nástroje a posluchači v reálných prostorách, adaptace, únava a poškození sluchu, audiometrie
 13. Kvalita zvuku, estetická kvalita, kvalita hudebních nástrojů a prostorů, vývoj nástrojů a prostoru

Doporučená nebo povinná literatura

Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU 2003, kap. 1,2,7

Syrový, Václav: Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky, AMU 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách

Poznámka

Výuka v zimním semestru r. 2020 probíhá distančně, každé pondělí od 14:00 - 15:30

první lekce dne 12.10.

Distanční výuka probíhá v danou hodinu po přihlášení web prohlížečem na adresu:

https://meet.vpsfree.cz/vyukaMARCHAMU

při přihlášení povolit mikrofon, abych měl odezvu, že spojení je vpořádku (kameru možno nepovolit)

nemáte-li mikrofon, pak v menu „tři tečky“ vpravo dole v „nastavení“ v „profil“ zadejte alespoň své jméno (pro ostatní je jméno dobrovolné)

V případě výpadku spojení uzavřete prohlížeč a celý postup zopakujete.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2056
Učebna Zvukové studio

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
14:00–15:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:30 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna Zvukové studio
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů