Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba (Bc) od 2022/23

Specializace: Zvuková tvorba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
171AKUM Akustická měření
Z-4-12CS
4
171APT* Avid ProTools
Z-1-1PT
ZK-1-1PT
2
171HUAK Hudební akustika
ZK-2-2PT
2
171PZVT* Praxe zvukové tvorby a hudební režie
ZK-3-2CT
ZK-3-2CT
ZK-3-2CT
ZK-3-2CT
12
171RON* Rozbory nahrávek
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
Z-1-14SS
Z-1-12SS
Z-1-14SS
6
171RTV Rozhlasová tvorba
Z-1-14SS
1
171SZTH* Seminář zvukové tvorby a hudební režie
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
171UAH Úvod do akustiky pro hudebníky
ZK-2-2PT
2
171UPSM Úvod do psychoakustických měření
Z-1-1PT
1
171ZELZ* Základy elektroakustiky a zvukové techniky
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
ZK-2-2PT
8
171ZZTV* Základy zvukové tvorby
Z-2-8PS+16CS
Z-2-10PS+18CS
4
171AK Akustika
Z-1-1PT
1
171AHN Akustika hudebních nástrojů
ZK-2-2PT
2
171DMM* Digitální mix a mastering
Z-3-6CS
ZK-3-7CS
6
171DSZT* Digitální střih pro ZT
Z-3-6CS
ZK-3-7CS
6
171EZ* Elektronický zvuk
Z-2-12PS
Z-6-14CS
8
171HUEL* Hudební elektronika
ZK-2-12PS
ZK-2-14PS
4
171SZTV* Seminář zvukové tvorby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
4
171SSLA* Specializovaná sluchová analýza ZT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
Z-2-1CT
ZK-2-1CT
8
171TSLA* Technická sluchová analýza
Z-3-12CS
ZK-3-14CS
6
171TEZT* Teorie zvukové tvorby
ZK-3-6PS+6SS
ZK-3-7PS+7SS
ZK-3-6PS+6SS
ZK-3-7PS+7SS
12
Minimální počet kreditů 107
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHB* Dějiny hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
15
171DZZZ Dějiny záznamu a zpracování zvuku
ZK-1-6CS
1
108HUES* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
101INI* Instrumentace I.
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
6
171OP* Ozvučení prostor
Z-1-12CS
Z-1-14CS
2
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
186STS* Studium skladeb
Z-3-2ST
ZK-3-2ST
6
171MFM Matematicko-fyzikální minimum
Z-2-12PS
2
Minimální počet kreditů 47
Povinně volitelné předměty
171ZTHRBCAPV Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Zvuková tvorba - povinně volit. V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
171ZVPM Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum
0
171ZTBVV Zvuková tvorba (Bc) - volitelné předměty výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 162
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 18
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

④ Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT Bakalářskou prací
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT Bakalářskou prací
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT Bakalářskou prací
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT Bakalářskou prací
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ Bakalářskou prací
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Bakalářskou prací
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT Bakalářskou prací
Akustika (171AK) ZT Teoretická ústní zkouška (S171TUZ)
Akustika hudebních nástrojů (171AHN) ZT
Hudební akustika (171HUAK) ZT
Teorie zvukové tvorby 1 (171TEZT1) ZT
Teorie zvukové tvorby 2 (171TEZT2) ZT
Teorie zvukové tvorby 3 (171TEZT3) ZT
Teorie zvukové tvorby 4 (171TEZT4) ZT
Úvod do akustiky pro hudebníky (171UAH) ZT
Úvod do psychoakustických měření (171UPSM) ZT
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Autonomní zvukové dílo (S171AZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT
Elektronický zvuk 1 (171EZ1) ZT
Elektronický zvuk 2 (171EZ2) ZT
Hudební elektronika 1 (171HUEL1) ZT
Hudební elektronika 2 (171HUEL2) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 (171PZVT1) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 (171PZVT2) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 (171PZVT3) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 (171PZVT4) PZ
Seminář zvukové tvorby 1 (171SZTV1) PZ
Seminář zvukové tvorby 2 (171SZTV2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ