Technická sluchová analýza 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TSLA1 Z 3 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent TSA bude mít předpoklady pro poznávání a řešení technických problémů, které se projevují zkreslováním zvuku, a bude schopen jednotlivé aspekty rozpoznat a eliminovat.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Smyslem předmětu je rozvoj sluchových schopností, a to především sluchové paměti v oblasti barvy zvuku a citlivosti na změnu barvy, hlasitosti a dalších vlastností hudebního zvukového signálu. V první části je kladen důraz na základní seznámení se s žádoucími i nežádoucími efekty a teoretické podklady pro jejich vznik a následné odstranění.

Výuka je vyučována v blocích, jejichž rozsah je přizpůsoben náročnosti jednotlivých tematických okruhů.

Tematické okruhy:

Parametrické filtry a formantové oblasti

Změny úrovně, časové změny a fázové vztahy ve stereofonním signálu

Chyby stereofonního záznamu: brumy, šumy, stejnosměrná složka

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Vlastní vygenerované zvukové soubory.

Projekt ProTools s příklady.

Doporučená literatura:

SoundGym. Audio Ear Training Online [Sluchové testy]. Dostupné z: http://www.soundgym.cowww.soundgym.co

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet založený na aktivitě v průběhu semestru a výstupního testu.

Zápočet bude udělen při docházce větší než 60 %, při procentuálním zvládnutí otázek testu větším než 50 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů