Dějiny hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHB1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HAVLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby 1 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby období baroka. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Dějiny hudby 1 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období baroka. V úvodu proběhne výklad elementární metodologie hudebně historické práce – prameny, literatura, periodizace dějin hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probíranou látku v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Na tento předmět navazuje další semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě klasicismu a raného romantismu.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do studia dějin hudby: předmět, metody a cíle hudební historiografie. Prameny a literatura, periodizace dějin hudby.
  2. Hudba baroka včetně českého hudebního baroka: barokní opera a oratorium, barokní sonáta a concerto, české hudební baroko
  3. Monografické přednášky: A. Corelli, A. Vivaldi, G. F. Händel, D. Scarlatti, J. S. Bach, J. D. Zelenka

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

NAVRÁTIL, Miloš. Dějiny hudby. Olomouc, Votobia 2003. ISBN 80-7220-143-3.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN: 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BUKOFZER, Manfred. Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha. Bratislava: OPUS, 1986.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917-18.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha: Supraphon, 1988.

LANDON, Howard. The Symphonies of Joseph Haydn. London: Universal Edition, 1955.

NEWMAN, William. The Sonata in the Baroque Era. London, New York: Norton , 1983.ISBN 0-393-95275-4.

NĚMEČEK, Jan. Nástin české hudby 18. století. Praha: SNKLH, 1955.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky k udělení zápočtu: písemný test z odpřednášeného učiva za zimní semestr. Předpokládá se prostudování povinné literatury.

Minimální povinná docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍK J.
13:40–15:10
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:40–15:10 Jaromír HAVLÍK Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů