Tisk

Oddělení hudebně teoretických disciplín

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
108DPSN1 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 1 česky Z 1 1T
108DPSN2 Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk 2
 
česky ZK 1 1T Předmět není vypsán
180DPHPT Disertace - textová část
 
česky Z 60 Z 60 Předmět není vypsán
108DHU1 Dějiny hudby 1 česky Z 4 2T
108DHU2 Dějiny hudby 2
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
108DHU3 Dějiny hudby 3 česky Z 4 2T
108DHU4 Dějiny hudby 4
 
česky ZK 4 2T Předmět není vypsán
108DHU5 Dějiny hudby 5 česky ZK 4 2T
108DHN Dějiny hudby po roce 1950
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
108HPI1 Historicky poučená interpretace 1 česky Z 1 1+1/T
108HPI2 Historicky poučená interpretace 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
100EHA2 Hudební analýza 2
 
anglicky Z 2 2T Předmět není vypsán
108HD1 Hudební dramaturgie 1 česky Z 1 1+1/T
108HD2 Hudební dramaturgie 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
108HES1 Hudební estetika 1 česky Z 5 1+1/T
108HES2 Hudební estetika 2
 
česky ZK 5 1+1/T Předmět není vypsán
108HK1 Hudební kritika 1 česky Z 1 1+1/T
108HK2 Hudební kritika 2
 
česky ZK 1 1+1/T Předmět není vypsán
180PHT Hudební teorie-specializovaná přednáška
 
česky ZK 10 BLOK ZK 10 BLOK Předmět není vypsán
180KAHD Komplexní analýza hudebního díla česky Z 10 BLOK Z 10 BLOK
108KTI1 Komunikační techniky pro interpretační obory 1 česky Z 1 blok
108KTI2 Komunikační techniky pro interpretační obory 2
 
česky Z 1 blok Předmět není vypsán
180MINIM Metodologické minimum česky ZK 10 BLOK ZK 10 BLOK
108PED1 Pedagogika 1 česky Z 1 2T
108PED2 Pedagogika 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108PIV1 Poetika interpretačního výkonu 1 česky Z 2 BLOK
108PI2 Poetika interpretačního výkonu 2
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PIV3 Poetika interpretačního výkonu 3 česky Z 2 BLOK
108PI4 Poetika interpretačního výkonu 4
 
česky Z 4 BLOK Předmět není vypsán
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce česky Z 1 1T Z 1 1T
108PSY1 Psychologie 1 česky Z 1 2T
108PSY2 Psychologie 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108RP1 Rozbor partitur - pro taneční obory 1 česky Z 3 1+1/T
108RP2 Rozbor partitur - pro taneční obory 2
 
česky ZK 3 1+1/T Předmět není vypsán
108RS1 Rozbor skladeb 1 česky Z 5 2T
108RS2 Rozbor skladeb 2
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
108RS3 Rozbor skladeb 3 česky Z 5 2T
108RS4 Rozbor skladeb 4
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
108RSP1 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 1 česky Z 5 2T
108RSP2 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 2
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
108RSP3 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 3 česky Z 5 2T
108RSP4 Rozbor skladeb pro Hudební produkci 4
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
108RSZ1 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 1 česky Z 5 2T
108RSZ2 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 2
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
108RSZ3 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 3 česky Z 5 2T
108RSZ4 Rozbor skladeb pro obor Zpěv 4
 
česky ZK 5 2T Předmět není vypsán
109TDHN1 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 1 česky Z 1 2T
109TDHN2 Teorie a dějiny hudby pro Nonverbální divadlo 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
108TI1 Teorie interpretace 1 česky Z 1 2T
108TI2 Teorie interpretace 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán
109UTHN1 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1 česky Z 2 2T
109UTHN2 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 2
 
česky ZK 2 2T Předmět není vypsán
108CH1 Česká hudba 1918-1989 1 česky Z 1 2T
108CH2 Česká hudba 1918-1989 2
 
česky ZK 1 2T Předmět není vypsán