Přehled české hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
100EPCH2 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na předchozí semestr, který je zaměřen na pochopení celkového vývoje české hudby. V převážně monografickuých přednáškách seznamuje studenty s konkrétními osobnostmi a díly, většinou chronologicky, ale jsou zařazeny i srovnávací řezy napříč více obdobími nebo organologické a analytické sondy. Prioritou je poslech celých skladeb s notami, které jsou v zahraničí hůře dostupné. Studenti se seznámí nejen s konkrétními skladateli, ale i s teoretiky, interprety, a významnými tělesy. Seznámí se také s problematikou edic (Janáček, Kabeláč).

Tematické okruhy:

 1. Ukázky středověkého jednohlasu i vícehlasu, různé žánry, notace
 2. Kryštof Harant z Polžic, Petrus Wilhelmi de Grudencz, renesanční nástroje
 3. Michna, Vejvanovský
 4. Fuga v české hudbě (Černohorský, Zelenka, Smetana)
 5. Rejcha (skladatel i teoretik)
 6. Klavírní skladby (Dusík, Voříšek, Tomášek)
 7. Smetana – symfonické básně (rozbory O. Zicha)
 8. Dvořák, specifika harmonie
 9. Suk, Novák
 10. Janáček – srovnání edic
 11. Hába, Martinů, Schulhoff
 12. Kabeláč a jeho žáci
 13. Fišer, Eben.
 14. Ostravské dny a Nuberg.

Výsledky učení

Absolvováním předmětu získají studenti osobní zkušenost s vybranými díly českých skladatelů. Mají konkrétní představu o kompozičních postupech a notaci významných představitelů (Kabeláč, Hába). Díky různorodosti zaměření přednášek jsou vybaveni ke samostatnému kritickému studiu českých skladeb. Vědí, kde nalézt biografické údaje, nahrávky, dokumenty, notové materiály a partitury.

Předpoklady a další požadavky

Porozumění výkladu v anglickém jazyce.

Literatura

Povinná literatura:

Czech music. 1st print. Prague: Theatre Institute, 2005. ISBN 80-7008-175-9

také dostupnéjako webová stránka: http://www.antologiehudby.cz/index.php?jazyk=EN

Doporučená literatura:

BERNÁ, Lucie. Bohuslav Martinů: a view of his life & music. Praha: Bohuslav Martinů Institute, 2008. ISBN 978-80-254-2974-7

BURGHAUSER, Jarmil. Antonín Dvořák: thematický katalog: bibliografie: přehled života a díla = Thematisches Verzeichnis: Bibliographie: übersicht des Lebens und des Werkes; Thematic Catalogue: bibliography : survey of life and work. 2. vyd. Praha: Bärenreiter Editio Supraphon, 1996. ISBN 80-7058-410-6

CRUMP, Michael. Martinů and the symphony. London: Toccata, 2010. ISBN 978-0-907689-65-2

FREEMAN, Daniel E. Josef Mysliveček, „Il boemo“: the man and his music. Michigan: Harmonie Park Press, 2009. ISBN 0-89990-148-4

Karel Husa: a composer´s life in essays and documents. Ed. Mark A. Radice. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2002. ISBN 0-7734-6975-3

KATZ, Derek. Janáček beyond the borders. First published. Rochester: University of Rochester Press, 2009. ISBN 978-1-58046-309-6

NEJEDLÝ, Zdeněk. Smetana: the great master. London, 1945.

RYBKA, F. James. Bohuslav Martinů: the compulsion to compose. Lanham Toronto Plymouth, UK: Scarecrow Press, 2011. ISBN 978-0-8108-7761-0

ST. PIERRE, Kelly. Bedřich Smetana: myth, music, and propaganda. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2017. ISBN 978-1-58046-510-6

STOCKIGT, Janice B. Jan Dismas Zelenka: a Bohemian musician at the court of Dresden. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-816622-2

Tomášek, Václav Jan. Wenzel Johann Tomaschek (1774-1850): an autobiography. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2017. ISBN 978-1-57647-247-7.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček: a biography. 3rd rev. ed., 1st in Academia. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0622-2

TYRELL, John. Janáček: years of a life. Vol. 1 (1854-1914), The lonely blackbird Vol. 2 (1914-1928), Tsar of the forests. London: Faber &Faber 2006, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro studenty Erasmu:

Kredity jsou uděleny na základě docházky, aktivity v hodinách a závěrečné eseji. Celkové hodnocení se skládá ze 70% za docházku a aktivitu v hodinách a 30% za písemnou esej.

Pro studenty, kteří mají předmět jako povinný:

Známka je udělena na základě ústní zkoušky z vypsaných okruhů. Předpokládá se prostudování povinné literatury. Minimální povinná docházka 70%.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
v Aj pro Erasmus
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
v Aj pro Erasmus přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů