Tisk studijního plánu

Studijní plán String Instruments - Guitar (MA) - from 2023/24

Specializace: Guitar
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
105KYTA* Hra na kytaru
Z-10-2CT
ZK-10-2CT
Z-12-2CT
Z-12-2CT
44
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty
105OPK* Orchestrální party a sóla kytary
Z-1-1CT
Z-1-1CT
Z-1-1CT
ZK-1-1CT
4
102HVO* Hra v orchestru
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
Z-4-48CS
16
198KH* Komorní hra
Z-4-2CT
Z-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
16
105SSN* Seminář strunných nástrojů
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
Z-3-2ST
12
Minimální počet kreditů 48
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
105KP* Koncertní praxe - strunné nástroje
Z-1-
Z-1-
2
100EPCH* Přehled české hudby
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
Z-2-2PT
4
105PMP Příprava magisterské práce
Z-2-12SS
2
Minimální počet kreditů 14
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 105STMGA

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Komorní hra 7 (198KH7) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 7 (102HVO7) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 8 (198KH8) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 9 (198KH9) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra 10 (198KH0) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 8 (102HVO8) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 9 (102HVO9) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 10 (102HVO0) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 7 (105KYTA7) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 8 (105KYTA8) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 9 (105KYTA9) PZ Absolventským výkonem
Hra na kytaru 10 (105KYTA0) PZ Absolventským výkonem
Přehled české hudby 1 (100EPCH1) ZT Teoretická ústní zkouška (S105TUZENG)
Přehled české hudby 2 (100EPCH2) ZT