Zjednodušený studijní plán String Instruments - Guitar (MA) - from 2023/24

Katedra strunných nástrojů

Studijní program: String Instruments
Specializace: Guitar

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
105KYTA7 Hra na kytaru 7 Z 10
102HVO7 Hra v orchestru 7 Z 4
198KH7 Komorní hra 7 Z 4
105OPK1 Orchestrální party a sóla kytary 1 Z 1
105SSN7 Seminář strunných nástrojů 7 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
100EPCH1 Přehled české hudby 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
105KYTA8 Hra na kytaru 8 ZK 10
102HVO8 Hra v orchestru 8 Z 4
198KH8 Komorní hra 8 Z 4
105KP3 Koncertní praxe - strunné nástroje 3 Z 1
105OPK2 Orchestrální party a sóla kytary 2 Z 1
105SSN8 Seminář strunných nástrojů 8 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
100EPCH2 Přehled české hudby 2 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105KYTA9 Hra na kytaru 9 Z 12
102HVO9 Hra v orchestru 9 Z 4
198KH9 Komorní hra 9 Z 4
105OPK3 Orchestrální party a sóla kytary 3 Z 1
105PMP Příprava magisterské práce Z 2
105SSN9 Seminář strunných nástrojů 9 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
100EPCH1 Přehled české hudby 1 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
105KYTA0 Hra na kytaru 10 Z 12
102HVO0 Hra v orchestru 10 Z 4
198KH0 Komorní hra 10 ZK 4
105KP4 Koncertní praxe - strunné nástroje 4 Z 1
105OPK4 Orchestrální party a sóla kytary 4 ZK 1
105SSN0 Seminář strunných nástrojů 10 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
100EPCH2 Přehled české hudby 2 Z 2
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60