Seminář strunných nástrojů 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105SSN9 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PETRÁŠ, Ivan ŠTRAUS

Obsah

Cíl výuky:

Seminář dále rozvíjí výuku z předchozích semestrů a zdůrazňuje kvalitu samostatného kritického myšlení, analytické schopnosti a tvůrčí diskuze na podkladě poučené argumentace. Pozornost je soustředěna na diskusi o problémech hudební interpretace, vzájemnou konfrontaci uměleckých názorů mezi studenty a pedagogy. Studenti procvičují své verbální schopnosti potřebné pro přesnou formulaci a přesvědčivou obhajobu svých uměleckých představ. Uplatňují zde své znalosti a dovednosti získané v hlavním předmětu své specializace i v teoretických přednáškách.

Tematické okruhy:

Pravidelná vystoupení během seminářů

Specifika pódiového vystupování

Poslech nahrávek

Návštěvy koncertů

Účast na odborných seminářích a mistrovských kurzech

Výsledky učení

Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě.

Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost ve vhodném kontextu, efektivně komunikuje.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Literatura a studijní pomůcky jsou individuální, v úzké závislosti na repertoáru studovaném ve specializaci studijního programu každého jednotlivého studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu:

účast v semináři min. 80 %, aktivita v diskusi, alespoň 1x za semestr zahrát skladbu nastudovanou v hlavním předmětu své specializace v celkové délce trvání minimálně 30 minut

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2030
Učebna KSN č. 2030

(Lichenštejnský palác)
PETRÁŠ M.
17:00–18:30
(paralelka 2)
Paralelka 2 je určena pro violoncella a kontrabasy
místnost 2027
Učebna KSN č. 2027

(Lichenštejnský palác)
ŠTRAUS I.
17:00–18:30
(paralelka 1)
Paralelka 1 je určena pro housle, violy, harfy a kytary

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:00–18:30 Ivan ŠTRAUS Učebna KSN č. 2027
Lichenštejnský palác
Paralelka 1 je určena pro housle, violy, harfy a kytary paralelka 1
Čt 17:00–18:30 Miroslav PETRÁŠ Učebna KSN č. 2030
Lichenštejnský palác
Paralelka 2 je určena pro violoncella a kontrabasy paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů