Hra na kytaru 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105KYTA8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Petr SAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Anna HRONOVÁ, Ozren MUTAK, Petr SAIDL

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Výběr etud od autorů: H. Villa-Lobos, M. Zelenka a technicky náročnějších etud od autorů: A. Barrios, F. Tárrega, M. Giuliani

Etudy:

LEGNANI, Luigi. 36 Caprices, op. 20

BOGDANOVIĆ, Dušan. 7 Easier Polymetric Studies, 7 Studies, Lento and Tocatta

Přednesové skladby:

DOWLAND, John.

BACH, Johann Sebastian. Suity pro loutnu, Suity pro violoncello, Sonáty pro housle

WEISS, Sylvius Leopold. Sonáty a partity pro loutnu

FROBERGER, Johann Jakob. Suity pro loutnu

KELNER, David. Fantasie

TELEMANN, Georg Philipp. Fantasie

LOSY, Jan Antonín. Suity pro loutnu

SCARLATTI, Domenico. Sonáty

Sonáty:

SOR, Fernando. Grande Sonate op. 22

GIULIANI, Mauro. Gran Sonata Eroica

DIABELLI, Anton. Sonáta A dur

PONCE, Manuel María. Sonata III

TURINA, Joaquín. Sonata for Guitar op. 61

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Sonata „Hommage à Boccherini“ op. 77

RODRIGO, Joaquín. Sonata Giocosa

MANÉN, Joan. Fantasia – Sonata

BROUWER, Leo. Sonata

GINASTERA, Alberto. Sonata for Guitar op. 47

BOGDANOVIĆ, Dušan. Jazz Sonata

ANGULO, Eduardo. Sonata No. 2

BÁRTA, Lubor. Sonáta

Kytarové koncerty:

GIULIANI, Mauro. Koncert A dur op. 30

CARULLI, Ferdinando. Koncert e moll op. 140

LHOYER, Antoine de. Concerto op. 16

RODRIGO, Joaquín. Concierto de Aranjuez, Fantasia para un gentilhombre

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Koncert č. 1 D dur

PONCE, Manuel María. Concierto del sur

VILLA-LOBOS, Heitor. Concerto pour guitare et petit orchestre

BROUWER, Leo. Concierto Elegíaco, Concierto de Volos

PIAZOLLA, Ástor. Double Concerto for Guitar and Bandoneon

TANSMAN, Alexandre. Concertino pour guitare et orchestre

ARNOLD, Malcolm. Concerto op. 67

OBROVSKÁ, Jana. Concerto meditativo

Příklad repertoáru k doplnění:

Klasicismus, romantismus:

SOR, Fernando. Grand Solo op. 14

GIULIANI, Mauro. Grande Ouverture

AGUADO, Dionisio. Rondo No. 1–3 op. 2

COSTE, Napoléon. Fantaisie op. 16

LEGNANI, Luigi. Fantasia op. 19

MERTZ, Johann Kaspar. Fantasie Hongroise

MANJÓN, Antonio Jimenez. Aire Vasco

REGONDI, Giulio. Reverie

  1. a 21. století:

TÁRREGA, Francisco. Gran Jota

BARRIOS, Agustín. Un Sueño en la Floresta

ALBÉNIZ, Isaac. Suite Española

MORENO-TORROBA, Federico. Pièces Caractéristiques

TURINA, Joaquín. Fandanguillo

MOMPOU, Federico. Suite Compostelana

RODRIGO, Joaquín. Junto al Generalife, Invocación y danza

TANSMAN, Alexandre. Cavatina

CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. 24 Caprichos de Goya – výběr

PONCE, Manuel María. Variations sur “Folia de España” et Fugue

MARTIN, Frank. Quatre pièces brèves

HENZE, Hans Werner. Drei Tentos

ARNOLD, Malcolm. Fantasy op. 107

WALTON, William. Five Bagatelles

BROUWER, Leo. Variations on a theme of Django Reinhardt

PIAZOLLA, Ástor. Cinco Piezas

HAUG, Hans. Prélude, Tiento et Toccata

D'ANGELO, Nuccio. Due canzoni lidie

TAKEMITSU, Tóru. All in Twilight, In the Woods

BELLINATI, Paulo. Jongo

EBEN, Petr. Tabulatura nova

OBROVSKÁ, Jana. Japonské obrázky, Pocta českému chorálu

RAK, Štěpán. Voces de Profundis

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast ve výuce, přehrávka předem zadaných skladeb před pedagogy KSN: 2 etudy, 1-2 věty z barokní suity, sonáty nebo partity, 1 skladba virtuózního charakteru nebo 1 věta z koncertu, provedení ročníkového recitálu

Další požadavky: docházka minimálně 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů