Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Obsah

Week 1: Must Genius be Mad?, Past Perfect Tense

Week 2: Favourite Music, Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3: My Life in Music, Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4: Favourite Composers, Past Modals

Week 5: H.I.P., Passive

Week 6: What Is It Like to Be A Professional Musician?, Have /get smth done

Week 7: Stage Fright, Word Formation 1 (Nouns)

Week 8: Presentation skills, Word Formation 2 (Verbs)

Week 9, Chamber Music, Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10: How Artists Can Finally Get Paid in the Digital Music, Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11: Live Cinemas, Possessive adjectives + pronouns

Week 12: Concerts in Parks, Quite + actually

Week 13: Feedback on writing assignments

Výsledky učení

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

HAOU3, paralelka č. 1, 2, 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1229

HAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1230

HAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1157

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka min. 60% (= max. 5 absencí za semestr) - neplatí pro studenty s par. 99

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 30% - neplatí pro studenty s par. 99
  2. Písemný úkol 30% (viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1214#section-5
  3. Prezentace 40% (viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1214#section-1

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních oborů + Zpěv + Komorní hra
Čt
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BICANOVÁ K.
10:45–12:15
(paralelka 5)
Paralelka pro studenty NMgr. oborů: Choreografie, Nonverbální divadlo, Pedagogika tance, Taneční věda
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních oborů + Zpěv + Komorní hra

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních programů + Zpěv + Komorní hra
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Paralelka pro studenty NMgr. oborů: Dirigování, Hudební režie, Hudební teorie, Hudebně-vydavatelská činnost, Operní režie, Skladba, Zvuková tvorba
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních programů + Zpěv + Komorní hra paralelka 1
Klára BICANOVÁ
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních programů + Zpěv + Komorní hra s prominutou docházkou paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních oborů + Zpěv + Komorní hra paralelka 2
10:45–12:15 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. oborů: Dirigování, Hudební režie, Hudební teorie, Hudebně-vydavatelská činnost, Operní režie, Skladba, Zvuková tvorba paralelka 3
Jana MORAVCOVÁ
Paralelka pro studenty NMgr. programů: Dirigování, Hudební režie, Hudební teorie, Hudebně-vydavatelská činnost, Operní režie, Skladba, Zvuková tvorba s prominutou docházkou paralelka 399
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty všech NMgr. instrumentálních oborů + Zpěv + Komorní hra paralelka 4
Čt 10:45–12:15 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka pro studenty NMgr. oborů: Choreografie, Nonverbální divadlo, Pedagogika tance, Taneční věda paralelka 5
Klára BICANOVÁ
Paralelka pro NMgr. studenty programů Choreografie, Nonverbální divadlo, Pedagogika tance, Taneční věda s prominutou docházkou. paralelka 599

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů