Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana BARTŮŇKOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Must Genius be Mad?

Past Perfect Tense

Week 2

Favourite Music

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

My Life in Music

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Favourite Composers

Past Modals

Week 5

H.I.P.

Passive

Week 6

What Is It Like to Be A Professional Musician?

Have /get smth done

Week 7

Stage Fright

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

The Orchestra

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Chamber Music

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

How Artists Can Finally Get Paid in the Digital Music

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Live Cinemas

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Concerts in Parks

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=663

Hodnoticí metody a kritéria

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu - platí i pro studenty s par. 99

4.závěrečná písemná zkouška

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=663

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Tato paralelka je určena studentům 1. roč. MGR oborů: Hoboj, Flétna, Lesní roh, Trubka, Pozoun, Klarinet, Fagot, Saxofon, Jazzové instrumentální obory, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Varhany, Klavír, Kytara, Cembalo, Bicí, Harfa, Komorní hra, Zpěv.
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Tato paralelka je určena studentům 1. roč. MGR oborů: Hoboj, Flétna, Lesní roh, Trubka, Pozoun, Klarinet, Fagot, Saxofon, Jazzové instrumentální obory, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Varhany, Klavír, Kytara, Cembalo, Bicí, Harfa, Komorní hra, Zpěv.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BARTŮŇKOVÁ H.
13:40–15:10
(paralelka 3)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům 1. roč. MGR oborů: Hoboj, Flétna, Lesní roh, Trubka, Pozoun, Klarinet, Fagot, Saxofon, Jazzové instrumentální obory, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Varhany, Klavír, Kytara, Cembalo, Bicí, Harfa, Komorní hra, Zpěv. paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Tato paralelka je určena studentům 1. roč. MGR oborů: Hoboj, Flétna, Lesní roh, Trubka, Pozoun, Klarinet, Fagot, Saxofon, Jazzové instrumentální obory, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Varhany, Klavír, Kytara, Cembalo, Bicí, Harfa, Komorní hra, Zpěv. paralelka 2
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 399

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů