Anglický jazyk pro odborné účely 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Must Genius be Mad?

Past Perfect Tense

Week 2

Favourite Music

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

My Life in Music

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Favourite Composers

Past Modals

Week 5

H.I.P.

Passive

Week 6

What Is It Like to Be A Professional Musician?

Have /get smth done

Week 7

Stage Fright

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Presentation skills

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Chamber Music

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

How Artists Can Finally Get Paid in the Digital Music

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Live Cinemas

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Concerts in Parks

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

HAOU3, paralelka č. 1, 2, 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=842

HAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=843

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=841#section-4
  3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
  4. Prezentace 40% https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=841#section-9

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Webová stránka předmětu

HAOU3,
paralelka
č.
1,
2,
4:
https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=842
HAOU3,
paralelka
č.
3:
https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=843

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
10:45–12:15
(paralelka 3)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
10:45–12:15 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 399
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů