Anglický jazyk pro odborné účely 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU3 ZK 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Marie ŠRÁMKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Must Genius be Mad?

Past Perfect Tense

Week 2

Favourite Music

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

My Life in Music

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Favourite Composers

Past Modals

Week 5

H.I.P.

Passive

Week 6

What Is It Like to Be A Professional Musician?

Have /get smth done

Week 7

Stage Fright

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

The Orchestra

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Chamber Music

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

How Artists Can Finally Get Paid in the Digital Music

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Live Cinemas

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Concerts in Parks

Quite + actually

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu obou předmětů na platformě Moodle AMU: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=416

Hodnoticí metody a kritéria

1.účast ve výuce: min. 60%

2.průběžná práce v hodinách

3.odevzdání písemného úkolu (viz kurz v Moodlu) - odevzdání úkolu je podmínkou pro absolvování závěrečného testu - platí i pro studenty s par. 99

4.závěrečná písemná zkouška

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Webová stránka předmětu

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=414

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠRÁMKOVÁ M.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra.
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
12:30–14:00
(paralelka 2)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra.
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
BICANOVÁ K.
14:15–15:45
(paralelka 4)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra.

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra. paralelka 1
St 12:30–14:00 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 2 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra. paralelka 2
Po 12:30–14:00 Marie ŠRÁMKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům těchto oborů: Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování paralelka 3
Čt 14:15–15:45 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům všech instrumentálních oborů a oboru Zpěv a Komorní hra. paralelka 4
Klára BICANOVÁ
paralelka 99

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů