Anglický jazyk pro odborné účely 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702HAOU3 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klára BICANOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára BICANOVÁ, Jana MORAVCOVÁ, Štěpánka PÁROVÁ, Denisa ŠKODOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Forma studia

Seminární výuka – četba textů; poslech; diskuze; nácvik slovní zásoby a gramatiky

Způsob studia / studijní zátěž

Účast na seminářích 26h

Příprava na semináře 26h

Příprava průběžného písemného úkolu 3h

Příprava na závěrečný test 13h

Příprava prezentace 10h

Celkem: 78h = 3 ECTS (1 ECTS = 26 hodin studijní zátěže

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro práci v předmětu je absolvování předmětu 702HAOU2, popř. úroveň B1+ dle SERR.

Obsah kurzu

Week 1

Must Genius be Mad?

Past Perfect Tense

Week 2

Favourite Music

Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3

My Life in Music

Narrative Tenses 2 (Would, used to)

Week 4

Favourite Composers

Past Modals

Week 5

H.I.P.

Passive

Week 6

What Is It Like to Be A Professional Musician?

Have /get smth done

Week 7

Stage Fright

Word Formation 1 (Nouns)

Week 8

Presentation skills

Word Formation 2 (Verbs)

Week 9

Chamber Music

Verbs + infinitive and -ing 1

Week 10

How Artists Can Finally Get Paid in the Digital Music

Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11

Live Cinemas

Possessive adjectives + pronouns

Week 12

Concerts in Parks

Quite + actually

Week 13

Feedback on writing assignments

Doporučená nebo povinná literatura

Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu na platformě Moodle AMU:

HAOU3, paralelka č. 1, 2, 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1021

HAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1020

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:

Docházka (max. 5 absencí za semestr)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:

  1. Aktivita na hodinách 20%
  2. Písemný úkol 20% (viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1018#section-4
  3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%

(viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1018#section-14

  1. Prezentace 40% (viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1018#section-9

Hodnotící škála:

•A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria)

•B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)

•C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb)

•D = 72-66% (přijatelný výkon s větším počtem chyb)

•E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)

•F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/

Poznámka

•Kategorie předmětu: Povinný s možností opakovaného zapsání (tj. studenti mají právo na 1 řádný a 2 opravné termíny).

•Předmět je určen studentům magisterského stupně v prezenčním, popř. kombinovaném studiu všech studijních programů HAMU.

Paralelka č. 99: Kontaktní osoba a zkoušející: PhDr. Štěpánka Párová

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠKODOVÁ D.
09:00–10:30
(paralelka 4)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10.
Čt
místnost 0204
Učebna CJP 204

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
PÁROVÁ Š.
10:45–12:15
(paralelka 2)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10.

místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10.
místnost 0219
Učebna CJP 219

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
MORAVCOVÁ J.
12:30–14:00
(paralelka 3)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům programů: Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování.
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10. paralelka 1
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 1 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10. paralelka 2
12:30–14:00 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 3 je určena MGR studentům programů: Hudební režie, Hudební teorie, Operní režie, Zvuková tvorba, Skladba, Dirigování. paralelka 3
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 399
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
Paralelka č. 4 je určena MGR studentům všech instrumentálních programů a programů Zpěv a Komorní hra. Číslo paralelky si zvolte nejpozději 16.10. paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů