Tisk studijního plánu

Studijní plán Skladba (Mg) od 2022/23

Studijní program: Skladba
Katedra skladby
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
101SKLA* Skladba
Z-7-2CT
ZK-7-2CT
Z-15-3CT
ZK-15-3CT
44
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
101DAU* Dějiny a analýza novodobých akustických umění II.
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
Z-2-2PT
Předmět není vypsán
ZK-2-2PT
Předmět není vypsán
4
101DISE* Diplomní seminář II.
Z-2-1ST
Z-2-1ST
4
101PS* Projektový seminář
Z-2-12DS
Předmět není vypsán
Z-2-14DS
Předmět není vypsán
Z-2-12DS
Předmět není vypsán
Z-2-14DS
Předmět není vypsán
4
101SFHI* Scénická a filmová hudba II.
Z-2-2CT
Předmět není vypsán
ZK-2-2CT
Předmět není vypsán
Z-2-2CT
Předmět není vypsán
ZK-2-2CT
Předmět není vypsán
4
101SSK* Seminář skladby
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
Z-2-2ST
8
186SSPS* Studium skladeb pro program Skladba
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
4
186TS* Teorie skladby
Z-2-2PT
ZK-2-2PT
4
Minimální počet kreditů 38
Povinně volitelné předměty
101SKLMGPVAK Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Kompoziční techniky V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
101SKLMGPVAO Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty A - Orchestrace V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
101SKLMGPVB Skladba (Mg) - Povinně volitelné předměty B - Odbor. předměty pro program Skladba V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů
10
Minimální počet kreditů 22
Volitelné předměty
101SKLNVV Skladba (Mg) volitelné předměty - výběr
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
101MOD Modulová výuka pro Skladbu
--blok
--blok
--blok
--blok
0
101SKLPM Skladba - pedagogické minimum
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 104
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

③ Modulová výuka pro Skladbu [101MOD]

101MOD Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

⑤ Skladba - pedagogické minimum [101SKLPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

④ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář skladby 8 (101SSK8) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 9 (101SSK9) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 10 (101SSK0) PZ Absolventským výkonem
Seminář skladby 7 (101SSK7) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 1 (101PMHP1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace II. 1 (101INII1) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé techniky současné kompozice 1 (101PTSK1) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé techniky současné kompozice 2 (101PTSK2) PZ Absolventským výkonem
Pokročilé metody hudebního programování, syntézy a live electronics 2 (101PMHP2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace II. 2 (101INII2) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace filmové hudby 1 (101INF1) PZ Absolventským výkonem
Instrumentace filmové hudby 2 (101INF2) PZ Absolventským výkonem
Skladba 7 (101SKLA7) PZ Absolventským výkonem
Skladba 9 (101SKLA9) PZ Absolventským výkonem
Skladba 10 (101SKLA0) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 1 (101DISE1) PZ Absolventským výkonem
Skladba 8 (101SKLA8) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 2 (101DISE2) PZ Absolventským výkonem
Diplomní seminář II. 1 (101DISE1) PZ Teoretická ústní zkouška (S101TUZMG)
Diplomní seminář II. 2 (101DISE2) PZ
Skladba 10 (101SKLA0) PZ
Skladba 7 (101SKLA7) PZ
Skladba 8 (101SKLA8) PZ
Skladba 9 (101SKLA9) PZ
Teorie skladby 5 (186TS5) ZT
Teorie skladby 6 (186TS6) ZT