Studium skladeb pro program Skladba 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSPS5 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompozičních postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytických metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících novodobé kompoziční systémy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: SHV, 1965.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha: SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha, Bratislava: Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. HaH: Jinočany, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

STEIN, Deborah. Engaging music : essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a analytický diagram, který předloží k diskusi.

Povinná účast studenta ve výuce – min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
13:40–15:10
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů