Studium skladeb pro program Skladba 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186SSPS5 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Iva OPLIŠTILOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Iva OPLIŠTILOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů využívajících novodobé kompoziční systémy typické pro 2. polovinu 20. století.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Studenti jsou schopni samostatně identifikovat kompozičních postupy u konkrétních skladeb a zvolit vhodné analytických metody. Přistupují k analýze tvůrčím způsobem, dokáží rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

DELIO, Thomas. Twentieth century music scores. New Jersey: Prentice Hall, 1989.

JANEČEK, Karel. Tektonika. Praha: Supraphon, 1968.

KOHOUTEK, Ctirad. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha: SHV, 1965.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998.

Nové cesty hudby I. Praha: SHV, 1964.

Nové cesty hudby II. Praha, Bratislava: Supraphon, 1970.

Orchestrace jako proces (kolektiv autorů – katedra skladby HAMU)

RISINGER, Karel. Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Praha: Panton, 1969.

SIMMS, Bryan R. Music of the twentieth century : an anthology. New Jersey: Schirmer, 1986.

Music of the twentieth century : style and structure. New Jersey: Schirmer, 1996.

Notové materiály a nahrávky analyzovaných skladeb.

Doporučená literatura:

KOFROŇ, Petr. Třináct analýz. HaH: Jinočany, 1993.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. New Jersey : Prentice Hall, c2006.

LEEUW, Ton de. Music of the twentieth century: a study of its elements and structure. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005

LESTER, Joel. Analytic approaches to twentieth-century music. New York: W.W. Norton, 1989.

STEIN, Deborah. Engaging music : essays in music analysis. New York Oxford: Oxford University Press, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě průběžné aktivní účasti na hodinách (60 %) a samostatně vypracované ucelené analýzy skladby odpovídající probírané látce (40 %). K ní si student připraví 30minutovou prezentaci: obstará partituru, nahrávku a analytický diagram, který předloží k diskusi.

Povinná účast studenta ve výuce – min. 80 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
OPLIŠTILOVÁ I.
13:40–15:10
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:40–15:10 Iva OPLIŠTILOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů