English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Katedra hudební teorie

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
186AHT1 Analýza hudebně teoretického textu 1 česky St
12:45–13:30
Učebna KTDH 2017
Z 2 1/T Zapsat
186AHT0 Analýza hudebně teoretického textu 10 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
186AHT2 Analýza hudebně teoretického textu 2 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
186AHT3 Analýza hudebně teoretického textu 3 česky St
12:00–12:45
Učebna KTDH 2017
Z 2 1/T Zapsat
186AHT4 Analýza hudebně teoretického textu 4 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
186AHT5 Analýza hudebně teoretického textu 5 česky Čt
10:20–11:05
Učebna KTDH 2017
Z 2 1/T Zapsat
186AHT6 Analýza hudebně teoretického textu 6 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
186AHT7 Analýza hudebně teoretického textu 7 česky Z 2 1/T Zapsat
186AHT8 Analýza hudebně teoretického textu 8 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
186AHT9 Analýza hudebně teoretického textu 9 česky Čt
11:10–11:55
Učebna KTDH 2017
Z 3 1/T Zapsat
186DPHT1 Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební teorie 1 česky Z 1 1/T Zapsat
186DPHT2 Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební teorie 2 česky ZK 1 1/T Předmět není vypsán
186DSS1 Dějiny skladebných stylů a druhů 1 česky Čt
12:00–13:30
Učebna KTDH 1041
Z 1 2/T Zapsat
186DSS2 Dějiny skladebných stylů a druhů 2 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
186ETM1 Etnomuzikologie 1 česky Z 1 2/T Předmět není vypsán
186ETM2 Etnomuzikologie 2 česky Čt
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 1 2/T Zapsat
186ETM3 Etnomuzikologie 3 česky ZK 1 2/T Předmět není vypsán
100EHA2 Hudební analýza 2 anglicky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186HTD2 Hudební teorie - diplomní seminář 2 česky Z 8 2/T Zapsat
186HTD3 Hudební teorie - diplomní seminář 3 česky Z 8 2/T Předmět není vypsán
186HTP1 Hudební teorie - specializovaná problematika 1 česky St
17:00–17:45
Učebna KTDH 2026
Z 3 1/T Zapsat
186HTP0 Hudební teorie - specializovaná problematika 10 česky Z 15 3/T Předmět není vypsán
186HTP2 Hudební teorie - specializovaná problematika 2 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
186HTP3 Hudební teorie - specializovaná problematika 3 česky St
17:45–18:30
Učebna KTDH 2026
Z 3 1/T Zapsat
186HTP4 Hudební teorie - specializovaná problematika 4 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
186HTP5 Hudební teorie - specializovaná problematika 5 česky St
12:00–12:45
Učebna
Z 3 1/T Zapsat
186HTP6 Hudební teorie - specializovaná problematika 6 česky Z 3 1/T Předmět není vypsán
186HTP7 Hudební teorie - specializovaná problematika 7 česky Z 2 1/T Zapsat
186HTP8 Hudební teorie - specializovaná problematika 8 česky Z 2 1/T Předmět není vypsán
186HTP9 Hudební teorie - specializovaná problematika 9 česky St
12:45–13:30
Učebna
Z 15 3/T Zapsat
186HTS1 Hudební teorie - systematika 1 česky Z 7 2/T Zapsat
186HTS2 Hudební teorie - systematika 2 česky ZK 7 2/T Předmět není vypsán
186HTS3 Hudební teorie - systematika 3 česky Z 6 2/T Zapsat
186HTS4 Hudební teorie - systematika 4 česky ZK 6 2/T Předmět není vypsán
186HTS5 Hudební teorie - systematika 5 česky Z 10 2/T Zapsat
186HTS6 Hudební teorie - systematika 6 česky Z 12 2/T Předmět není vypsán
186HTS7 Hudební teorie - systematika 7 česky Z 14 2/T Zapsat
186HTS8 Hudební teorie - systematika 8 česky ZK 14 2/T Předmět není vypsán
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 Čt
12:00–13:30
Učebna KTDH 2057
Z 1 2/T Zapsat
108HTM2 Hudebně teoretické minimum 2 Z 1 2/T Předmět není vypsán
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 Čt
12:00–13:30
Učebna KTDH 2057
Z 1 2/T Zapsat
108HTM4 Hudebně teoretické minimum 4 Z 1 2/T Předmět není vypsán
186ORG1 Organologie 1
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186ORG2 Organologie 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT1 Seminář hudební teorie 1 česky St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
186SHT0 Seminář hudební teorie 10 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
180SHT11 Seminář hudební teorie 11 St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
180SHT12 Seminář hudební teorie 12 Z 2 2/T Předmět není vypsán
180SHT13 Seminář hudební teorie 13 St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
180SHT14 Seminář hudební teorie 14 Z 2 2/T Předmět není vypsán
180SHT15 Seminář hudební teorie 15 St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
180SHT16 Seminář hudební teorie 16 Z 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT2 Seminář hudební teorie 2 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT3 Seminář hudební teorie 3 česky St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
186SHT4 Seminář hudební teorie 4 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT5 Seminář hudební teorie 5 česky St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
186SHT6 Seminář hudební teorie 6 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT7 Seminář hudební teorie 7 česky St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
186SHT8 Seminář hudební teorie 8 česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186SHT9 Seminář hudební teorie 9 česky St
15:20–16:50
Učebna KTDH 2026
Z 2 2/T Zapsat
180SOT Studium odborného textu Z 10 BLOK Z 10 BLOK Předmět není vypsán
186STS1 Studium skladeb 1 česky St
10:20–11:50
Učebna KTDH 2026
Z 3 2/T Zapsat
186STS2 Studium skladeb 2 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
186STS3 Studium skladeb 3 česky St
13:40–15:10
Učebna KTDH 2026
Z 3 2/T Zapsat
186STS4 Studium skladeb 4 česky ZK 3 2/T Předmět není vypsán
186STS5 Studium skladeb 5 česky Čt
13:40–15:10
Učebna KTDH 2057
Z 2 2/T Zapsat
186STS6 Studium skladeb 6 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186STS7 Studium skladeb 7
 
česky Z 2 2/T Předmět není vypsán
186STS8 Studium skladeb 8 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186TS1 Teorie skladby 1 česky St
13:40–15:10
Učebna KTDH 2057
Z 2 2/T Zapsat
186TS2 Teorie skladby 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186TS3 Teorie skladby 3 česky Út
12:00–13:30
Učebna KTDH 2057
Z 2 2/T Zapsat
186TS4 Teorie skladby 4 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186TS5 Teorie skladby 5 česky Čt
10:20–11:50
Učebna KTDH 2057
Z 2 2/T Zapsat
186TS6 Teorie skladby 6 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
186ZST1 Základy skladebné techniky 1 česky St
09:25–10:10
Učebna KTDH 2017
Z 1 1/T Zapsat
186ZST0 Základy skladebné techniky 10 česky ZK 1 1/T Předmět není vypsán
186ZST2 Základy skladebné techniky 2 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
186ZST3 Základy skladebné techniky 3 česky St
10:20–11:05
Učebna KTDH 2017
Z 1 1/T Zapsat
186ZST4 Základy skladebné techniky 4 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
186ZST5 Základy skladebné techniky 5 česky St
11:10–11:55
Učebna KTDH 2017
Z 1 1/T Zapsat
186ZST6 Základy skladebné techniky 6 česky ZK 1 1/T Předmět není vypsán
186ZST7 Základy skladebné techniky 7 česky St
11:10–11:55
Učebna KTDH 2017
Z 1 1/T Zapsat
186ZST8 Základy skladebné techniky 8 česky Z 1 1/T Předmět není vypsán
186ZST9 Základy skladebné techniky 9 česky St
17:00–17:45
Učebna KTDH 2057
Z 1 1/T Zapsat
109UTHN1 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 1 česky Čt
10:30–12:00
Učebna H1027
Z 2 2/T Zapsat
109UTHN2 Úvod do teorie hudby pro Nonverbální divadlo 2 česky ZK 2 2/T Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2017