Tisk

Katedra hudební teorie

Zajišťované obory a studijní plány

Zajišťované předměty

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
186AHT1 Analýza hudebně teoretického textu 1 česky Z 2 1T
186AHT0 Analýza hudebně teoretického textu 10
 
česky Z 3 1T
186AHT2 Analýza hudebně teoretického textu 2 česky St
08:40–09:25
Učebna 2057 (HAMU)
Z 2 1T
186AHT3 Analýza hudebně teoretického textu 3 česky Z 2 1T
186AHT4 Analýza hudebně teoretického textu 4 česky St
12:50–13:35
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1T
186AHT5 Analýza hudebně teoretického textu 5 česky Z 2 1T
186AHT6 Analýza hudebně teoretického textu 6 česky Út
14:15–15:00
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1T
186AHT7 Analýza hudebně teoretického textu 7 česky Z 2 1T
186AHT8 Analýza hudebně teoretického textu 8 česky Út
10:20–11:50
Učebna KHP 1041 (HAMU)
Z 2 1T
186AHT9 Analýza hudebně teoretického textu 9 česky Z 3 1T
186DPHT1 Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební teorie 1 česky Z 1 1T
186DPHT2 Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební teorie 2 česky ZK 1 1T
186DSS1 Dějiny skladebných stylů a druhů 1 česky Z 1 2T
186DSS2 Dějiny skladebných stylů a druhů 2 česky Čt
12:00–13:30
Učebna KHP 1041 (HAMU)
ZK 1 2T
186ETM1 Etnomuzikologie 1 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2026 (HAMU)
Z 1 2T
186ETM2 Etnomuzikologie 2 česky Z 1 2T
186ETM3 Etnomuzikologie 3 česky Čt
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
ZK 1 2T
186HAS2 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS3 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS5 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HAS4 Hudba a slovo česky Po
16:30–18:00
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS6 Hudba a slovo česky Po
18:00–19:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
186HAS1 Hudba a slovo česky Z 1 2T
186HTD1 Hudební teorie - diplomní seminář 1 česky Z 2 2T
186HTD2 Hudební teorie - diplomní seminář 2 česky Z 8 2T
186HTD3 Hudební teorie - diplomní seminář 3 česky Z 8 2T
186HTP1 Hudební teorie - specializovaná problematika 1 česky Z 3 1T
186HTP0 Hudební teorie - specializovaná problematika 10
 
česky Z 15 3T
186HTP2 Hudební teorie - specializovaná problematika 2 česky St
12:45–13:30
Učebna KHP 1041 (HAMU)
Z 3 1T
186HTP3 Hudební teorie - specializovaná problematika 3 česky Z 3 1T
186HTP4 Hudební teorie - specializovaná problematika 4 česky St
11:50–12:35
Učebna KHP 1041 (HAMU)
Z 3 1T
186HTP5 Hudební teorie - specializovaná problematika 5 česky Z 3 1T
186HTP6 Hudební teorie - specializovaná problematika 6 česky St
11:00–11:45
Učebna KHP 1041 (HAMU)
Z 3 1T
186HTP7 Hudební teorie - specializovaná problematika 7 česky Z 2 1T
186HTP8 Hudební teorie - specializovaná problematika 8 česky St
12:00–12:45
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
Z 2 1T
186HTP9 Hudební teorie - specializovaná problematika 9 česky Z 15 3T
186HTS1 Hudební teorie - systematika 1 česky Z 7 2T
186HTS2 Hudební teorie - systematika 2 česky St
13:40–15:10
Učebna KHP 1041 (HAMU)
ZK 7 2T
186HTS3 Hudební teorie - systematika 3 česky Z 6 2T
186HTS4 Hudební teorie - systematika 4 česky St
13:35–15:05
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 6 2T
186HTS5 Hudební teorie - systematika 5 česky Z 10 2T
186HTS6 Hudební teorie - systematika 6 česky Út
15:10–16:40
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
Z 12 2T
186HTS7 Hudební teorie - systematika 7 česky Z 14 2T
186HTS8 Hudební teorie - systematika 8 česky Út
13:40–15:10
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 14 2T
108HTM1 Hudebně teoretické minimum 1 česky Z 1 2T
108HTM2 Hudebně teoretické minimum 2 česky Čt
12:00–13:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 2T
108HTM3 Hudebně teoretické minimum 3 česky Z 1 2T
108HTM4 Hudebně teoretické minimum 4 česky Z 1 2T
186ORG1 Organologie 1 česky Z 2 2T
186ORG2 Organologie 2 česky Út
17:00–18:30
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 2 2T
186SHT1 Seminář hudební teorie 1 česky Z 2 2T
186SHT0 Seminář hudební teorie 10 česky Z 2 2T
180SHT11 Seminář hudební teorie 11 česky Z 2 2T
180SHT12 Seminář hudební teorie 12 česky Z 2 2T
180SHT13 Seminář hudební teorie 13 česky Z 2 2T
180SHT14 Seminář hudební teorie 14 česky Z 2 2T
180SHT15 Seminář hudební teorie 15 česky Z 2 2T
180SHT16 Seminář hudební teorie 16 česky Z 2 2T
186SHT2 Seminář hudební teorie 2 česky St
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
Z 2 2T
186SHT3 Seminář hudební teorie 3 česky Z 2 2T
186SHT4 Seminář hudební teorie 4 česky St
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
Z 2 2T
186SHT5 Seminář hudební teorie 5 česky Z 2 2T
186SHT6 Seminář hudební teorie 6 česky St
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
Z 2 2T
186SHT7 Seminář hudební teorie 7 česky Z 2 2T
186SHT8 Seminář hudební teorie 8 česky St
15:20–16:50
Učebna 2026 (HAMU)
Z 2 2T
186SHT9 Seminář hudební teorie 9 česky Z 2 2T
180SOT Studium odborného textu česky
10:00–11:30
Učebna 2057 (HAMU)
Z 10 BLOK Z 10 BLOK
186STS1 Studium skladeb 1 česky Z 3 2T
186STS2 Studium skladeb 2 česky St
17:00–18:30
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 3 2T
186STS3 Studium skladeb 3 česky Z 3 2T
186STS4 Studium skladeb 4 česky Út
12:00–13:30
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 3 2T
186STS5 Studium skladeb 5 česky Z 2 2T
186STS6 Studium skladeb 6 česky Čt
13:40–15:10
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T
186STS7 Studium skladeb 7 česky Z 2 2T
186STS8 Studium skladeb 8 česky St
10:30–12:00
Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)
ZK 2 2T
186TS1 Teorie skladby 1 česky Z 2 2T
186TS2 Teorie skladby 2 česky Út
17:00–18:30
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T
186TS3 Teorie skladby 3 česky Z 2 2T
186TS4 Teorie skladby 4 česky Út
10:20–11:50
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T
186TS5 Teorie skladby 5 česky Z 2 2T
186TS6 Teorie skladby 6 česky Čt
10:20–11:50
Učebna 2057 (HAMU)
ZK 2 2T
186ZST1 Základy skladebné techniky 1 česky Z 1 1T
186ZST0 Základy skladebné techniky 10 česky Út
12:00–12:45
Učebna KHP 1041 (HAMU)
ZK 1 1T
186ZST2 Základy skladebné techniky 2 česky St
09:25–10:10
Učebna 2057 (HAMU)
Z 1 1T
186ZST3 Základy skladebné techniky 3 česky Z 1 1T
186ZST4 Základy skladebné techniky 4 česky St
11:00–11:45
Učebna 2017 (HAMU)
Z 1 1T
186ZST5 Základy skladebné techniky 5 česky Z 1 1T
186ZST6 Základy skladebné techniky 6 česky St
11:50–12:35
Učebna 2017 (HAMU)
ZK 1 1T
186ZST7 Základy skladebné techniky 7 česky Z 1 1T
186ZST8 Základy skladebné techniky 8 česky Z 1 1T
186ZST9 Základy skladebné techniky 9 česky Z 1 1T

Místnosti katedry

Kód Mázev místnosti
TR1-4031 Učebna 4031 (HAMU-Tržiště 18)