Etnomuzikologie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186ETM3 zkouška 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět navazuje na přednáškový cyklus Etnomuzikologie 1 a Etnomuzikologie 2. Poskytuje přehled a základní orientaci v hudebních projevech mimo rámec evropské artificiální hudby. Zabývá se hudbou přírodních národů, hudbou mimoevropských vysokých kultur a folklórem evropských národů. Výuka je zaměřena především na sluchovou zkušenost s hudbou různých světových kultur, s akcentem na analytický přístup a pěstování schopnosti porozumět principům hudebního myšlení i mimo rámec evropského hudebního paradigmatu. Součástí výuky jsou též sondy do historie a metodologie oboru.

Tematické okruhy:

1.Hudba jihovýchodní Asie (Jáva, Bali, Vietnam, Laos, Kambodža).

2.Etnomuzikologické aspekty hudby v Evropě, obecná charakteristika evropského folklóru z pohledu hudebního myšlení a hlavní oblasti Evropy s jejich charakteristickými lidovými hudebními projevy.

3.Karel Čapek a jeho etnomuzikologická sbírka

4.Hudba a změněné stavy vědomí

5.Systémy přirozeného ladění (k tomuto tématu je přiřazen Moodle kurs, který mohou studenti absolvovat: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=1145 )

6.Analýza audio a video ukázek, analýza textů, diskuse

Výsledky učení

Studenti mají přehled o různých oblastech tzv. etnické hudby a jsou schopni tyto hudební projevy samostatně analyzovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Podmínkou zápisu na předmět 186ETM3 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 186ETM2

Literatura

Povinná literatura:

JURKOVÁ, Zuzana. Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. ISBN 80-7067-598-5.

MYERS, Helen. Ethnomusicology. New York: W.W. Norton, 1993. ISBN 0393033783.

NETTL, Bruno. The study of ethnomusicology: thirty-one issues and concepts. Urbana: University of Illinois Press, 2005. ISBN 0252072782.

Doporučená literatura:

ARNOLD, Alison (ed.): The Garland Encyclopedia of World Music. New York: Garland Publishing, Inc., 2000.

HOOD, Mantle. The ethnomusicologist. New York: McGraw-Hill Book Co., 1971. ISBN 0070297258.

KUNST, Jaap. Musicologica: a Study of the Nature of Ethno-Musicology, Its Problems, Methods and Representative Personalities. Amsterdam: Springer, 1950. ISBN 9401183791.

MERRIAM, Alan P. The Anthropology of Music. [1st ed.]. Northwestern: Northwestern University Press, 1964. ISBN 978-0-8101-0607-9.

MYERS, Helen. Ethnomusicology: Historical and Regional Studies. New York, NY: W.W. Norton, 1993. ISBN 9780393033786.

NETTL, Bruno. Theory and method in ethnomusicology. New York: Free Press of Glencoe, 1964. ISBN 0029228603.

SHELEMAY, Kay Kaufman. The Garland library of readings in ethnomusicology: a core collection of important ethnomusicological articles. New York: Garland, 1990. ISBN 0824064690.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspěšného zakončení předmětu: Referát v rozsahu 3–5 normostran s analýzou vybraného hudebního projevu.

Účast na přednáškách minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů