Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Bc) od 2019/20

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
174RA* Rytmický ansámbl
Z-4-24CS
ZK-4-28CS
Z-4-24CS
ZK-4-28CS
Z-4-24CS
ZK-4-28CS
24
174NJZ* Hra na nástroj
Z-5-1CT
ZK-5-1CT
Z-5-1CT
ZK-5-1CT
Z-5-1CT
Z-5-1CT
30
174AHJZ* Ansámblová hra
Z-6-24CS
ZK-6-28CS
Z-6-24CS
ZK-6-28CS
Z-6-24CS
ZK-6-28CS
36
Minimální počet kreditů 90
Povinné předměty
174DJHU* Dějiny jazzové hudby
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
9
174IJNA* Improvizace jazzových nástrojů
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
Z-3-1PT+1CT
ZK-3-1PT+1CT
18
174JTE* Jazzová teorie
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
18
174KP* Koncertní praxe - jazzová hudba
Z-1-
Z-1-
2
174ST* Sluchový trénink
Z-1-2CT
ZK-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-1-2CT
4
Minimální počet kreditů 51
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
108DHJ* Dějiny hudby pro jazzové obory
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
6
108HEST* Hudební estetika
Z-2-1PT+1ST
ZK-2-1PT+1ST
4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 25
Povinně volitelné předměty
108TZB Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
174JHB-VV Jazzová hudba (Bc) - volitelné předměty
0
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 1 (174KP1) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 2 (174KP2) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 1 (174RA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 2 (174RA2) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 3 (174RA3) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 4 (174RA4) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 5 (174RA5) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 6 (174RA6) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 2 (174AHJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 2 (174NJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 1 (174NJZ1) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 3 (174NJZ3) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 4 (174NJZ4) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 5 (174NJZ5) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 6 (174NJZ6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 1 (174AHJZ1) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 3 (174AHJZ3) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 4 (174AHJZ4) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 5 (174AHJZ5) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 6 (174AHJZ6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny jazzové hudby 1 (174DJHU1) ZT Teoretická ústní zkouška - jazzová hudba (S174TUZJH)
Dějiny jazzové hudby 2 (174DJHU2) ZT
Dějiny jazzové hudby 3 (174DJHU3) ZT
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ
Jazzová teorie 1 (174JTE1) ZT
Jazzová teorie 2 (174JTE2) ZT
Jazzová teorie 3 (174JTE3) ZT
Jazzová teorie 4 (174JTE4) ZT
Jazzová teorie 5 (174JTE5) ZT
Jazzová teorie 6 (174JTE6) ZT