Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Bc) od 2019/20

Studijní obor: neurčen
Katedra jazzové hudby
Studijní program: Jazzová hudba
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
174AHJZ* Ansámblová hra
Z-6-2CT
ZK-6-2CT
Z-6-2CT
ZK-6-2CT
Z-6-2CT
ZK-6-2CT
36
174NJZ* Hra na nástroj
Z-5-1T
ZK-5-1T
Z-5-1T
ZK-5-1T
Z-5-1T
Z-5-1T
30
174RA* Rytmický ansámbl
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
Z-4-2CT
ZK-4-2CT
24
Minimální počet kreditů 90
Povinné předměty
174DJHU* Dějiny jazzové hudby
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
9
174IJNA* Improvizace jazzových nástrojů
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
18
174JTE* Jazzová teorie
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
18
174KP* Koncertní praxe
Z-1-
Z-1-
2
174ST* Sluchový trénink
Z-1-2CT
ZK-1-2CT
Z-1-2CT
ZK-1-2CT
4
Minimální počet kreditů 51
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702HAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
108DHJ* Dějiny hudby pro jazzové obory
Z-3-2T
ZK-3-2T
6
108HEST* Hudební estetika
Z-2-1+1/T
ZK-2-1+1/T
4
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce
Z-1-1PT
1
108RSK* Rozbor skladeb
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
Z-2-2ST
ZK-2-2ST
8
Minimální počet kreditů 25
Povinně volitelné předměty
108TZB Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte získat 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
174JHB-VV Jazzová hudba (Bc) - volitelné předměty
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PRV Pohybová a relaxační výchova - výběr
0
703TV Tělesná výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 168
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 180
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

108TZ #

Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Pedagogika 1 (107PEDG1) ZT Skladba (S101S)
Pedagogika 1 (107PEDG1) ZT Dějiny a literatura nástroje (S100DLN)