Improvizace jazzových nástrojů 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA1 zápočet 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK

Obsah

Předmět Improvizace jazzových nástrojů 1 slouží k pochopení a praktickému procvičení základních pojmů, pojmenovávajících dílčí aspekty jazzové improvizace. Na problematiku probranou v prvním semestru navazují další dva roky studia improvizace. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou improvizací do hloubky a v celé její šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu. Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie.

Student si po teoretickém úvodu prakticky procvičí jednotlivé základní aspekty jazzové improvizace, jakými jsou práce s pauzou, délkou a hustotou frází, tóny různého trvání, dynamikou, použití guide lines a práci s motivem.

Užití pauz dodává sólu princip kontrastu, změny a vytváří průběh, jaký má vyprávění příběhu. Míra melodicko-rytmické aktivity ve frázi je extrémně výrazným výrazovým prostředkem. Také ona musí být v rovnováze a umožňuje vnést do sóla kontrast a moment překvapení. Rytmické cítění je nejzákladnější a nejdůležitější parametr hry a spolu se zvukem, tzv. soundem, nejvýraznějším elementem přenášeným na posluchače. Nejlepší technika, nápady, sound atd. budou mít jen malý význam, pokud fráze nebudou znít dobře rytmicky. K důležitým aspektům improvizace také patří správné použití guide lines při učení nové písně, aranžmá nebo kompozici.

Tematické okruhy:

1.PACING – kontrola poměru mezi hraním a pauzou v improvizovaném sóle

2.RYTMICKÉ CÍTĚNÍ

3.DÉLKA FRÁZÍ – kontrola délky jednotlivých frází v sóle s cílem použít v sóle fráze různých délek

4 RYTMICKÁ HUSTOTA – kontrola množství not ve frázi

5.RYTMICKÉ HODNOTY – kontrola rytmických hodnot not používaných v sóle

6.PRÁCE S MOTIVEM – rozvíjení motivu, jeho melodická a rytmická transformace

7.GUIDE – TONE LINES – melodický průvodce harmonií

8.UČÍME SE PÍSNIČKU – improvizační cvičení v rámci písně

Výsledky učení

Student si prakticky procvičil jednotlivé základní aspekty jazzové improvizace a je schopen je aplikovat na konkrétní píseň.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Literatura

Povinná literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

CROOK, Hal. How To Improvise. Rottenburg: Advance Music, 1991. ISBN 3-89221-031-4.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

Doporučená literatura:

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

ABERCROMBIE, John. Current Events: Hippityville [zvukový záznam na CD]. Munchen: ECM, 1986.

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: So What [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: All Blues [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

NELSON, Oliver. The Blues And The Abstract Truth: Stolen Moments [zvukový záznam na CD]. Europe: Impulse! 1995.

WEATHER REPORT. Heavy Weather: Havona [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1991.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, docházka minimálně 70%

V závěru semestru student prokáže osvojení probraných dílčích aspektů jazzové improvizace prostřednictvím improvizačního cvičení v rámci konkrétní písně.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů