Sluchový trénink 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174ST2 ZK 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si prakticky procvičil sluchovou identifikaci a intonaci základních hudebních útvarů používaných v jazzové improvizaci. Student zdokonalil své sluchové schopnosti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Korekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2

Obsah kurzu

Předmět Sluchový trénink 2 tematicky navazuje na předmět Sluchový trénink 1 a slouží k procvičení a zdokonalení sluchových schopností studentů. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů, ve kterém jsou sluchové schopnosti velmi podstatnou součástí celkové výbavy studenta.

Student si prakticky procvičí sluchovou identifikaci a intonaci základních hudebních útvarů používaných v jazzové improvizaci, tedy různých typů stupnic, akordů, melodických sekvencí a transkribovaných sól.

Takto specificky trénovaný sluch je základní podmínkou pro vytváření skutečně melodické improvizace, nezávislé pouze na mechanicky zažitých postupech.

Tematické okruhy:

1.BLUESOVÁ STUPNICE

2.INTONACE ZÁKLADNÍCH LINEK ZE STANDARDNÍHO JAZZOVÉHO ZÁPISU – intonace melodie písně, intonace basových tónů podle harmonických značek, tvorba guide lines.

3.INTONACE ATONÁLNÍ MELODIE

4.ZÁPIS IMPROVIZOVANÉHO SÓLA Z NAHRÁVKY

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Jazz Ear Training. New Albany: Jamey Aebersold, 1989.

BAKER, David. Advanced Ear Training for Jazz Musicians. Miami, Florida: Studio 224, c/o CPP/BELWIN Inc., 1977.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BEATO, Rick. Seven days to better ear – Ear Training Lesson 1-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška proběhne formou transkripce předehraného cvičení, obsahujícího probrané hudební útvary, tj. intervaly, akordy a melodické úseky.

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů