Sluchový trénink 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174ST1 Z 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK, Jiří SLAVÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si prakticky procvičil sluchovou identifikaci a intonaci základních hudebních útvarů používaných v jazzové improvizaci. Student zdokonalil své sluchové schopnosti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1

Obsah kurzu

Předmět Sluchový trénink 1 slouží k procvičení a zdokonalení sluchových schopností studentů. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů, ve kterém jsou sluchové schopnosti velmi podstatnou součástí celkové výbavy studenta.

Student si prakticky procvičí sluchovou identifikaci a intonaci základních hudebních útvarů používaných v jazzové improvizaci, tedy různých typů stupnic, akordů, melodických sekvencí a transkribovaných sól.

Takto specificky trénovaný sluch je základní podmínkou pro vytváření skutečně melodické improvizace, nezávislé pouze na mechanicky zažitých postupech.

V závěru semestru student prokáže, prostřednictvím intonačního cvičení, zvládnutí dílčích úkolů týkajících se intonace a identifikace specifických hudebních útvarů spojených s jazzovou improvizací.

Tematické okruhy:

1.INTERVALY – identifikace a intonace všech intervalů v rámci oktávy a v rozsahu větším než oktáva

2.VŠECHNY ZÁKLADNÍ TYPY SEPTAKORDŮ A JEJICH STUPNICE

3.SYMETRICKÁ ZMENŠENÁ A ZVĚTŠENÁ STUPNICE

4.TYPY DOMINANTNÍCH SEPTAKORDŮ A JEJICH STUPNICE

5.DUROVÁ A MOLLOVÁ PENTATONIKA

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Jazz Ear Training. New Albany: Jamey Aebersold, 1989.

BAKER, David. Advanced Ear Training for Jazz Musicians. Miami, Florida: Studio 224, c/o CPP/BELWIN Inc., 1977.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BEATO, Rick. Seven days to better ear – Ear Training Lesson 1-7.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, student prokáže, prostřednictvím intonačního cvičení, zvládnutí dílčích úkolů týkajících se intonace a identifikace specifických hudebních útvarů spojených s jazzovou improvizací

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů