Improvizace jazzových nástrojů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA4 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získali přehled o chronologickém vývoji jazzové improvizace a umí identifikovat i prakticky použít specifické improvizační techniky, spojené s konkrétním vývojovým obdobím. Dále získali přehled o současném dění a nových trendech ve světovém jazzu.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Obsah kurzu

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými epochami ve vývoji jazzu, sleduje vývoj improvizačních technik od 60. let do současnosti, a tím tematicky navazuje na předmět Improvizace jazzových nástrojů 3. Student si po teoretickém úvodu a poslechu hudebních ukázek prakticky procvičí improvizační styl a techniky daného jazzového období.

Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie, Dějiny jazzové hudby a do předmětu Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu.

Tematické okruhy:

1.MOTIVICKÁ IMPROVIZACE – improvizační technika používaná Sony Rollinsem, Jimem Hallem, Herbie Hancockem, McCoy Tynerem a dalšími.

2.TONICKÉ SYSTÉMY – improvizační a kompoziční technika Johna Coltrana a Wayna Shortera.

3.FREE JAZZ A ORNETTE COLEMAN – jazzová revoluce přelomu 50. a 60. let a její vliv na další vývoj jazzu.

4.JAZZ A VLIVY PRONIKAJÍCÍ DO NĚJ V PRŮBĚHU 20. STOLETÍ – Afro-Cuban jazz, bossa-nova, jazzrock, fusion atd.

5.SOUČASNÝ JAZZ A JEHO HLAVNÍ PŘEDSTAVITELÉ – jazzový vývoj posledních 20 let.

Doporučená nebo povinná literatura

COLEMAN, Ornette. The Shape Of Jazz To Come: Congeniality [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1959.

COLEMAN, Ornette. Beauty Is A Rare Thing: Ramblin' [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1960.

COLTRANE, John. Giant Steps: Giant Steps [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1960.

DAVIS, Miles. Bitches Brew: Pharaoh's Dance [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia, 1970.

HANCOCK, Herbie. Maiden Voyage: Dolphin Dance [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1986.

CHEEK, Chris. Vine: So It Seems [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia, 1994. Spain: FSNT, 2000.

MOTIAN, Paul. Bill Evans: Time Remembered [zvukový záznam na CD]. Munchen: JMT, 1990.

SHORTER, Wayne. Night Dreamer: Virgo [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1987.

WEATHER REPORT. Tale Spinnin': Lusitanos [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia, 1994.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BRUBECK, Dave. Bossa Nova U.S.A.

GETZ, Stan – GILBERTO, Joao. A Girl From Ipanema.

GETZ, Stan – BYRD, Charlie. Desafinado.

GILLESPIE, Dizzy. Manteca.

GILLESPIE, Dizzy. Tin Tin Deo.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška spočívá ve vypracování úkolů na specifická zadání:

  1. Melodie zkomponovaná na harmonii standardního jazzového tématu, obsahující osmitaktí ve stylu swingu, bebopu, intervalické a motivické kompozice.
  2. Transkripce sóla nahraného po roce 1965 hráčem narozeným po roce 1932.

Ke splnění zkoušky je třeba odevzdat oba úkoly a hodnocení žádného z nich nesmí být nižší než E.

Další požadavky: aktivní účast na cvičeních, docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů