Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Bc) od 2019/20 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Rytmický ansámbl 174RA1 Z 4 24CS 174RA2 ZK 4 28CS
Hra na nástroj 174NJZ1 Z 5 1CT 174NJZ2 ZK 5 1CT
Ansámblová hra 174AHJZ1 Z 6 24CS 174AHJZ2 ZK 6 28CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinné předměty
Improvizace jazzových nástrojů 174IJNA1 Z 3 1PT+1CT 174IJNA2 ZK 3 1PT+1CT
Jazzová teorie 174JTE1 Z 3 2PT 174JTE2 ZK 3 2PT
Sluchový trénink 174ST1 Z 1 2CT 174ST2 ZK 1 2CT
Minimální počet kreditů za semestr 7 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby pro jazzové obory 108DHJ1 Z 3 2PT 108DHJ2 ZK 3 2PT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat 2 kredity
V této skupině musíte během celého studia absolvovat 2 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

108TZ #

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 1 (174KP1) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 2 (174KP2) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 1 (174RA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 2 (174RA2) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 3 (174RA3) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 4 (174RA4) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 5 (174RA5) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 6 (174RA6) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 2 (174AHJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 2 (174NJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 1 (174NJZ1) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 3 (174NJZ3) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 4 (174NJZ4) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 5 (174NJZ5) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 6 (174NJZ6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 1 (174AHJZ1) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 3 (174AHJZ3) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 4 (174AHJZ4) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 5 (174AHJZ5) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 6 (174AHJZ6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny jazzové hudby 1 (174DJHU1) ZT Teoretická ústní zkouška - jazzová hudba (S174TUZJH)
Dějiny jazzové hudby 2 (174DJHU2) ZT
Dějiny jazzové hudby 3 (174DJHU3) ZT
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ
Jazzová teorie 1 (174JTE1) ZT
Jazzová teorie 2 (174JTE2) ZT
Jazzová teorie 3 (174JTE3) ZT
Jazzová teorie 4 (174JTE4) ZT
Jazzová teorie 5 (174JTE5) ZT
Jazzová teorie 6 (174JTE6) ZT